събота, 15 май 2010 г.

От пирамидите до МЛМ - една крачка

В предишния пост разгледах класическите финансови пирамиди. При тях внасяш, примерно 1000лв. и получаваш право да водиш нови участници, като получваш процент от техните вноски и така, докато си избиеш първоначалната вноска иа започнеш да печелиш. Лошото на този тип пирамиди е, че в един момент новите хора свършват, няма кой да внася нови пари и пирамидата се разпада много бързо. Т.е. създателите на такъв тип пирамиди разчитат на еднократен бърз удар, след което изчезват със спечелените пари. Съшо така този тип пирамиди са незаконни и създателите ги грози присъда за измама.
Какво става обаче, ако направим една допълнителна стъпка - да включим продукт? Вместо да искаме от хората по 1000лв. само срещу обещание, може да им "продаваме" нещо реално - например правим моливи, от екзотично африканско дърво, рекламираме ги, като казваме че са с висококачествен графит и имат уникалното свойство да пишат и обърнати нагоре, че дори и в безтегловност. Продаваме ги по 1000лв., и всеки, който си купи такъв получава правото да ползва молива и да продава такива моливи на други хора, за което получава процент, както и да води нови "дистрибутори", които да правят същото и той да получава процент от техните продажби и т.н. По този начин от финансова измама, нашата пирамида се превръща в (почти) легитимен бизнес - продава се реален продукт! Участниците в схемата се превръщат в дистрибутори на този продукт. Вярно, че са малко скъпички моливите, но все пак имаме свободен пазар, всеки може да си определя цените, както сметне за добре. Наричаме новия си бизнес мулти-левъл маркетинг - маркетинг на много нива.
Какви са предимствата на новата ни схема? Първо, бизнесът на пръв поглед е съвсем законен. Второ - моливите са консуматив, т.е. когато на някой дистрибутор му свърши молива, той може да си купи друг, за което ние отново получаваме пари. Дори можем да вкараме нов елемент в схемата - минимален месечен оборот за получаване на бонус - т.е. за да имаш право да получиш процент от продажбите на хората под теб, трябва всеки месец да си купуваш поне по един молив (с молив от 1000лв. примерът изглежда доста драстично, но все пак това е хиперболизирана ситуация). По този начин възпрепятстваме главоломното сриване на пирамидата и тя вече не е еднократен удар - т.е. не вземаме само еднократно парите на всеки участник, а имаме възможност по-дълго време да получаваме пари от схемата, като стимулираме участниците отново и отново да си купуват моливи. Как ще се продават толкова скъпи моливи? На крайни клиенти ще е почти невъзможно - дори да убедим дистрибуторите, че личната препоръка е най-добрата реклама и че приятелите им ще са склонни да им повярват и да си ги купят. Затова на практика единствените клиенти на нашите моливи ще бъдат нашите дистрибутори, т.е. пирамидата ще се "храни" най-вече от новопостъпващите "дистрибутори" (както е и при класическата финансова пирамида), а не от реални продажби на продукт към крайни клиенти - т.е. става една затворена система, където печалбите на един участник идват от парите, платени от множество други участници. Ясно е ,че в подобен тип система, в която сборната печалба е нула (т.е. не идват пари отвън) не може всички да печелят. Например покерът също е такава система - има определено количество пари на масата, които са на участниците и когато някой спечели, това е за сметка на парите, които всички останали губят. Естествено, има и МЛМ компании, които наистина се занимават с продажби към крайни клиенти - при тях наистина всеки има шанс да спечели, понеже има приток на пари отвън - от хора, неучастващи в системата. За съжаление подобни МЛМ компании са изключително малко и обикновено не са най-известните и агресивните. Можем да направим следното обобщение - предлагането на продукт, само по себе си не отличава МЛМ от пирамидите - необходимо е този продукт да се продава най-вече на външни лица, за да бъде това честен и законен бизнес. Ако продуктите се продават най-вече на участниците, то тази фирма е на практика пирамида, използваща продукта като параван за узаконяване на дейността си. Например в САЩ е възприето правилото за 70% - за да бъде една МЛМ компнаия законна (т.е. да не е пирамида), трябва минимум 70% от продажбите да бъдат към крайни клиенти. На практика повечето МЛМ компании имат това правило само на хартия, тъй като за спазването му не се следи достатъчно. Това е друга тема, за която може да пиша по-късно.
Но да продължим с "предимствата", които ни дава МЛМ. Следващо предимство - можем да правим нелоялна конкуренция и антиреклама на други продукти, без да сме заплашени от санкции. Тъй като дистрибуторите ни се регистрират като "независими сътрудници", т.е. формално не са служители в нашата организация, а са нещо като "независими предпиремачи" (така ги убеждаваме - казваме им, че им даваме възможност да правят "собствен бизнес", а не да бъдат служители във фирма), те могат спокойно да говорят каквото им подшушнем против конкурентни фирми и продукти, без нашата организация да носи юридическа отговорност за това. Неслучайно почти винаги на презентации се разказват зловещи истории (лъжливи, естествно) за условията на производство и съдържанието на конкурентните продукти. Също така дистрибуторите могат свободно да приписват на продуктите едва ли не чудодейни качества - например хранителните им добавки, според тях лекуват всевъзможни болести, т.е. биват представяни като лекарства, без да са регистрирани като такива. Естествено фирмата де юре не може да понесе наказание за това, тъй като тези изявления не се правят от техни служители, а от "независими сътрудници". Колко удобно!
Още едно предимство на МЛМ е, че продуктите ни не са подложени на изпитанията и пряката конкуренция на свободния пазар. Докато нормалните фирми се борят за оцеляване в конкуренцията и са принудени да повишават качеството и намаляват цените си, за да не бъдат изтласкани от пазара, ние на практика можем да продаваме каквото и да е, като просто го обявим за супер качествено - дистрибуторите ни ще си го купят, дори да е боклук, понеже от това зависи печалбата им. Естествено, крайни потребители трудно ще се намират и реални продажби трудно ще се реализират, но Ние ще кажем на дистрибуторите, че истинските печалби не идват от продажби, а от набирането на нови дистрибутори, които да ползват продуктите за себе си. Все пак ,който иска да стане дистрибутор ще трябва да си купи молив и да продължи да си купува, за да продължи да бъде дистрибутор.
И така - подготвяме лъскави брошури със снимки на усмихнати, костюмирани хора на фона на огромни къщи, зелени поляни, скъпи коли и яхти и обещаваме на бъдещите дистрибутори, че те също могат да станат толкова богати. Пускаме няколко от хората близо до върха, които наистина печелят много, да обикалят и да разказват как са успели и как те са пример, че е възможно всеки да спечели от този "бизнес". Естествено, както видяхме при класическата пирамида, и тук печелят само много малък процент от хората на върха на пирамидата - все пак схемата не се е променила по същество. Също така броят хора, които ще се включат не е безкраен - на света има краен брой хора и от тях не всички биха се съгласили да се включат. Освен това включвайки се в пирамидата, новият участник няма как да знае на кое стъпало е, колко е наситен пазара и какви са шансовете му да си намери достатъчно последователи, от които да започне да печели, защото при представянето на нашата "бизнес възможност" ние всячески го убеждаваме, че възможностите са неограничени, а и вече сме го хипнотизирали с хубавите картинки и сладките приказки и той се е отдал на мечти вместо да обмисли трезво и критично какво всъщност му предлагаме. На пръв поглед "бизнесът" изглежда
лесен и сигурен - просто привличаш хора и после печелиш от тях. На практика обаче, привличането на хора е доста трудно - не всеки ще се навие, има доста разходи за организиране на презентации и т.н. Много хора се отказват, след като видят, че губят пари - статистиката показва, че над 60% от МЛМ дистрибуторите се отказват още през първата година. Това означава, че ако в началото на годината имате 10 човека под вас, към края на годината от тях ще са останали само 4! Т.е. МЛМ се разпадат и досизграждат в течение на дълъг период, за разлика от класическите пирамиди, които се сриват изведнъж. При това положение ще бъдете принудени постоянно да търсите нови и нови хора, за да попълвате най-долното ниво, иначе ще загубите дохода от него а това е свързано с много време и разходи, и съвсем не са достатъчни 10-ина часа на седмица, както обещават на презентациите. При такова текучество не може да очаквате, че само първоначално ще положите усилия да съберете примерно 100 човека под себе си и след това ще си лежите, а парите от тях ще идват при вас като "резидентен доход", както обичат да рекламират по презентациите. Напротив, ще трябва постоянно да се занимавате с намиране на нови хора, за да запълвате местата на отказалите се.
На практика МЛМ компаниите не предлагат моливи по 1000лв., но винаги предлаганите от тях стоки и услуги са изчерпаеми и се нуждаят от подновяване. Така си осигуряват доход за по-дълго време. Винаги продуктите се представят като уникални, супер качествени, много по-добри от другите на пазара. У дистрибуторите се насажда чувство за елитарност, за принадлежност към "отбрано общество" от хора, които ползват качествени продукти и печелят много пари. Постепенно се формира страх от отлъчване от колектива, който пречи да се задават неудобни въпроси - при всеки опит за критика, колективът смръщва вежди и принуждава "черната овца" или да се върне в стадото, или да бъде отлъчена и игнорирана, дори понякога тормозена заради това. Въпреки, че повечето участници не само не печелят, но и са на загуба, на тях им се внушава, че развититето е неограничено и в бъдеще и те ще излязат на печалба. Но методите за манипулация, които използват МЛМ компаниите са друга обширна тема, за която може да поговоря в друг пост. Междувременно може да прочетете това - онова:

сп. ТЕМА - Мухоловки за наивници

http://www.vandruff.com/mlm.html

http://rs111.rapidshare.com/files/107319566/MerchantsOfDeception.pdf
http://pyramidschemealert.org/
http://www.falseprofits.com/falseprofitsblog.html
http://mlm-thetruth.com/
http://www.themlmfile.com.au/
http://www.metroactive.com/papers/metro/10.03.96/cover/multilevel-9640.html
http://quatloos.com/mlm/mlm.htm
http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/mlm.html

http://k0lee.com/2008/02/the-mathematics-of-mlms/
http://www.scam.com/showthread.php?t=121112
http://ezinearticles.com/?How-To-Make-Money-In-MLM---Do-The-Math&id=888104
http://www.cocs.com/jhoagland/amstats.html

Очаквайте продължение...

Ъпдейт 24.08.2010:
Днес попаднах на още едно добре написано мнение:
http://toshko.net/?p=2549&cpage=1


Ъпдейт 13.12.2011
Типичен разговор с кандидат "мрежовик"
http://www.falseprofits.com/files/My%20new%20blog%20post.html#unique-entry-id-32

Е-книга за МЛМ: 
http://www.mlm-thetruth.com/research/case4and-against-mlm/

Ъпдейт 06.03.2012
Белгийският съд призна Herbalife за незаконна пирамидална схема:
The Case of Herbalife's Missing Customers 

6 коментара:

 1. Здравейте!Личи си ,че авторът на статията е много некомпетентен за тематаза която пише.Тук работата е като оня виц-"Ял ли си баничка?Не,ама бати гледал в казармата как фатмакът ядял баничка и каза ,че май била вкусна."

  ОтговорИзтриване
 2. Здравейте. Личи си, че и Вашата компетентност се изчерпва с няколко общи приказки.

  "...
  В царската столица кипеше шумен, весел живот; всеки ден там пристигаха много чужденци. Веднъж между другите пришълци се явиха двама измамници; те се препоръчаха за тъкачи и разгласиха, че умеят да тъкат такива прекрасни платове, каквито човек не може никъде да намери, и че дрехите, съшити от тия платове, са не само необикновено хубави по цвят и по кройка, но се отличават още и с едно чудно свойство: те са невидими за ония хора, които не са достойни за заеманата от тях длъжност или пък са съвсем глупави.
  ...
  Всички в града знаеха вече какво чудно свойство притежаваше новият плат и всеки гореше от нетърпение да узнае дали неговият съсед е глупав или некадърен.
  ...
  Царят вървеше под великолепния си балдахин, а по улиците и прозорците на къщите се трупаха хора и викаха:
  — Ах, колко хубави са новите дрехи на царя! Каква чудесна мантия! Как хубаво му стои!
  Никой не искаше да каже, че не вижда нищо, защото никой не искаше да мине за глупец или за некадърник. Нито едно царско облекло не бе извиквало досега толкова голям възторг.
  — Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол! — извика изведнъж едно дете.
  — Господи, чувате ли какво казва невинното дете! — рече баща му и всички започнаха да предават думите на детето.
  — Да, да, царят е съвсем гол! — извика най-сетне целият народ.
  Царят беше поразен. Нему също се струваше, че народът е прав, ала си мислеше: „Все пак шествието трябва да се изкара докрай!“.
  И прислужниците продължаваха да вървят все тъй тържествено след него и да носят краищата на въображаемата мантия. "

  ОтговорИзтриване
 3. Браво, отлична статия, съвсем вярна. А глупаците, които вече са се набутали се виждат по горните два коментара:-)

  ОтговорИзтриване
 4. Още по-смешни стават защитниците на sci към днешна дата при положение че,фирмата официялно е закрита.Някои ще ми покаже ли виртуалният си офис?Хайде се някой защитник на МЛМ схемите да ми каже как резултатите зависят само от човека,при положение че,много трудолюбиви бизнес партньори един ден просто откриха че сайта на фирмата е спрян.В този миг техният "бизнес център" се изпари.На бизнесмените им остана да пият една студена вода(нещо за което бяха многократно предупреждавани).Да не говорим за оная пирамида с gps тракерите дето имала гарантирани клиенти за стотици милиони,но нямала пари да купи gps-те.Та за това се нуждаела точно от моите пари и щяла да ми ги върне с 300% лихва вместо да вземе от банка с обичайните 10%.

  ОтговорИзтриване
 5. Много често защитниците на млм наричат включването в тяхните структури "стартиране на собствен бизнес".Тема на отделен разговор е доколко е уместно да се използва думата бизнес.Но определено НЕ Е собствен.Притежателите на истински СОБСТВЕН БИЗНЕС във всеки един момент МОГАТ да продадът своя бизнес на друго лице което, да продължи да го развива.На вас уважаеми млм "бизнесмени" някой ще ви разреши ли да продадете или преотстъпите уж собственият ви бизнес на някого.Нека позная не.Но иначе пишете че нямате шеф.Какво би се случило с дългогодишно развиваният "бизнес" ако някой млм "бизнесмен" не дай си Боже умре.Неговите деца ще наследят ли дългогодишно развиваният "бизнес"?Нека позная -пак не.И за финал ще добавя.Фалитите изчистват икономиката от лоши идеи и кадри.За всички ни е по-добре такива лапни шарани да инвестират времето и парите си в пирамида отколкото да наводнянат пазара с поредната неграмотно управлявана фирма.Която заради необразовано управление повлича може да повлече целият бранш към дъното.И още нещо, много хора смятат че организаторите на пирамиди са много добри в промиването на мозъци.Всъщност ги надценяват ,по-същественият процес е СЕЛЕКТИРАНЕТО.Още с приемането на членове се подбират хора които не обичат да мислят, смятат или работят,но пък изкат бързо да забогатеят.Припомням на модератора че форумите и блоговете имат повече читатели отколкото писатели.Хубаво е да се придържа към стегнат вид приятен за четене.Коментари на шлокавица неизп озването на аргументи в споровете,неотговарятето на зададени конкретни въпроси,обидни квалификации и откровенното мерене на п....и не е полезно и приятно за четене.Желая на всички здраве.

  ОтговорИзтриване
 6. Това е официалния уебсайт на Хербалайф в Белгия http://www.herbalife.be/

  ОтговорИзтриване