четвъртък, 4 март 2010 г.

Пирамиди, фараони...

Сигурно ви се е случвало да ви се обади приятел или познат, често пъти някой, с когото не поддържате редовно връзка, и ентусиазирано да ви заяви, че има страхотно (бизнес) предложение, което непременно трябва да чуете. На резонния въпрос: "За какво става дума?" ви отговаря, че става дума за сериозна бизнес идея, която не може да ви обясни по телефона, трябва да я видите. "Свободен ли си в събота в еди-си-колко часа? Не? Тогава може би другия вторник? ..."
След подобен, леко странен разговор, може да сте сигурни, че се опитват да ви вербуват за дистрибутор към някоя от т. нар. мулти-левъл маркетинг (МЛМ) фирми. Нaричат гo още "мрежов маркетинг" (Network marketing) или дори "директен маркетинг". Аз ще използвам понятието МЛМ, тъй като смятам, че то добре отразява същината на дейността им.
Какво представлява МЛМ? Едно добро обяснение на принципа на действие и основните проблеми на МЛМ компаниите може да прочетете в блога на Петко Физиев
Най-общо казано, МЛМ представлява пирамида от дистрибутори (някои предпочитат да се наричат сътрудници), в която всеки участник печели процент от цената на лично консумираните или продадените от него продукти, както и процент от консумацията или продажбите на дистрибуторите, които са се записали под него в пирамидата. Често пъти в презентациите ще ви кажат, че истинските пари се печелят не като продавате продукти на крайни клиенти, а като изграждате "мрежа" (на практика - пирамида) от дистрибутори под вас. Всъщност в някои от фирмите твърдят, че изграждат "мрежа от потребители", а не от продавачи, т.е. дори не е нужно да продавате - достатъчно е вие да си купувате продукти за себе си и хората под вас да правят същото. И когато вие запишете четири човека под себе си, и всеки от тях запише по четирима, и всеки от тях - по четирима и т.н., цялата тази структура ще ви носи постоянен поток от пари, съответно всеки под вас ще си изгради подобна структура, която ще носи пари и на него и т.н. до безкрай. Ще ви кажат, че това е "бизнесът на бъдещето", ще ви покажат много хубави картинки на щастливи и богати хора с лъскави коли и големи къщи, и ще ви кажат, че и вие можете да станете богати като тях. На подиума ще излязат хора, които с много ентусиазъм ще ви разкажат как са забогатели, как "бизнесът" работи и щом те са успели, и вие ще успеете.
Проблемът е не в това, което ще ви кажат, а в това, което ще "пропуснат" да ви кажат. В няколко поста ще се опитам да изложа някои от нещата, които би трябвало да знаете, преди да вземете решение дали си струва да се включите в подобна схема.
На първо място, МЛМ компаниите работят по пирамидална схема. Предполагам, всички си спомняте печално известните финансови пирамиди, в които хиляди хора изгубиха много пари. Пирамидалната схема в чист вид работи така: Плащате първоначална вноска, примерно 1000 лв., за да се включите в схемата. Тези пари се разпределят нагоре между участника, който ви е довел, тези, които са довели него и т.н. нагоре по веригата. Като участник, имате право да включвате нови хора към себе си. Всеки, когото доведете, също плаща 1000 лв. вноска и вие получавате някакъв процент от тези пари, като останалите отново се разпределят нагоре по веригата. Хората под вас също могат да доведат нови хора, които също плащат 1000 лв., тези пари отново се разпределят нагоре. По този начин, след като доведете определен брой хора, и те направят същото, вие ще си върнете 1000-та лева и ще започнете да печелите процент от вноските на новопостъпващите. Всичко щеше да бъде чудесно, ако имаше безкрайно много хора, които да се включват в пирамидата. но има един малък проблем - хората, които биха се включили не са безброй. В един момент вече няма нови хора, които да се включат, и пирамидата "рухва". Потокът на пари спира и хората на дъното на пирамидата, които не са успели да съберат достатъчно хора под себе си, за да си върнат първоначалната инвестиция, губят парите си. Ще кажете - все пак тези, които са били по-напред в схемата са спечелили! Проблемът е, че тези, които печелят, ВИНАГИ са много по-малко от загубилите.В общия случай - един-два процента от всички. Т.е. 98-99% от участниците губят пари, въпреки че всики са се включили заради рекламираната им възможност за печалба. Т.е. мнозинството от участниците са измамени. Точно затова пирамидалните схеми са незаконни - защото са измама.
Може би ще попитате - защо пък ВИНАГИ губещите да са повече от спечелилите? Нека си представим следният идеализиран, възможно най-добър случай - когато за да си върнете парите, трябва да имате поне двама души под вас (на практика това е много далеч от реалността, но ще го приемем като най-благоприятен вариант). Ето колко души има на всяко ниво:
1 ниво: 1 човек
2 ниво: 2 души
3 ниво: 4 души
4 ниво: 8 души
5 ниво: 16 души
Общо: 31 души.
Виждаме, че на всяко ново ниво, броят на хората е равен на общия брой хора от всички предишни нива плюс един, т.е.:
Брой(N-то ниво) = Брой(всички до N-1-во ниво) + 1
Очевидно, хората на последното ниво са на пълна загуба. В случая това са 16 души от общо 31 или малко повече повече от половината. Съотношението на губещите спрямо всички участници винаги е по-голямо от 50%, като с увеличаване на броя на нивата, това съотношение се доближава асимптотично към 50% (т.е. доближава се до 50%, но никога не ги достига). Това съотношение се запазва, независимо колко са нивата надолу - ВИНАГИ малко повече от половината участници губят. Съотношението е същото, независимо дали всички клонове на дървото са с еднаква дължина или не. Ако не ви се вярва, можете сами да си разпишете една примерна пирамида с различни по дълбочина клонове, да преброите хората на последните нива и да ги съпоставите с общия брой хора.
Може би 50% губещи не ви се струва чак толкова лошо. Само че това беше един силно идеализиран пример - най-благоприятният възможен вариант. На практика пирамидите (а и МЛМ пирамидите) обикновено не са ограничени до включването само на двама души, освен това обикновено не е достатъчно да имаш само едно ниво под теб, за да излезеш на нула, т.е. губят не само последното, но и предпоследното ниво (може и пред-предпоследното и т.н., в зависимост от конкретната схема), което още повече увеличава процента на губещите и го доближава до споменатите 98-99%. Например, ако приемем че в нашия случай губещи са последното и предпоследното ниво, това прави 24 от 31 - около 3/4 или около 75% губещи.
Какво се случва, ако всеки доведе не по двама, а по четирима нови участници?
1 ниво: 1 човек
2 ниво: 4 души
3 ниво: 16 души
4 ниво: 64 души
5 ниво: 256 души
Общо: 341 души
Ако само последното ниво губи, това са 256 от 341 или към 75% губещи. Ако включим в губещите и предпоследното ниво, това са 320 от 341 или към 94% губещи! Т.е. за да могат 21 души да печелят (всъщност повечето просто излизат на нула) трябва 320 души да са на загуба!
Тук е важно да се отбележи следният факт - както се вижда, минимум 50% от участниците са ОБРЕЧЕНИ на загуба, т.е. МИНИМУМ такъв брой хора ще загубят при ВСИЧКИ случаи, независимо колко усилия полагат. Това важи в еднаква степен както за финансовите пирамиди, така и за тези от МЛМ компаниите, в които приходите от продажба към крайни клиенти са несъществени и основните приходи се генерират от собствената консумация на дистрибуторите. На практика в презентациите на по-голямата част от МЛМ компаниите ще чуете, че не е нужно да продавате, а само лично да използвате продуктите и да ги препоръчвате на приятели, които да правят същото - т.е. изграждате "мрежа от потребители", а не "мрежа от продавачи". Дори често пъти водещият на презентацията с гордост заявява, че никога не е продал нито един продукт на краен клиент! Т.е. още от началото на участниците се внушава, че не е важно да се продава, а да се гради "мрежа", т.е. да се водят нови хора в структурата. Точно тази практика превръща тези МЛМ компании де факто в пирамиди.
МЛМ компаниите убеждават дистрибуторите си, че всичко зависи от тях и че колкото повече усилия полагат - толкова повече ще печелят. Освен това им внушават, че ако не успеят, значи не са положили достаъчно усилия, не са искали достатъчно силно да успеят, т.е., че вината е в тях, а не в системата. Както видяхме, обаче, дори в най-добрия случай, дори всички да правят всичко, което е необходимо, въпреки всичките им усилия, ВИНАГИ минимум 50% от участниците ще са на загуба! Как бихте се чувствали, ако знаете, че парите които печелите идват от загубите на множество измамени хора и че вие също директно или индиректно сте съучастници в измамата?
Отново напомням, че говоря за МЛМ компании, в които изграждането на "мрежи" се насърчава много повече от самите продажби. Ако съществена част от приходите идват от продажби към крайни клиенти, тогава най-долните нива също имат шанс да покрият разходите си и да излязат на печалба. Проблемът е, че в общия случай продуктите на МЛМ компаниите са на по-висока цена от подобните на пазара, което ги прави неконкурентноспособни и трудни за продаване. Дори и продуктите да са добри и на конкурентни цени, все пак се изискват търговски умения и усет, за да се продава успешно. Естествено, ако сте добри продавачи, вие ще печелите добри пари където и да работите.

149 коментара:

 1. Прекрасна информация за пирамидалните структури, но твърде далеч от истината и същината на МЛМ

  ОтговорИзтриване
 2. Ще стигна и до МЛМ, имайте търпение. Всичко по реда си.

  ОтговорИзтриване
 3. г-н Петков, не му се обяснявайте на анонимния. той е поредната заблудена овчица. Иначе много добре сте описал проблема.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. аз печеля добри пари много повече от заплатата си нека съм заблудена овчица.... :)за сега разочаровани няма в компанията напротив увеличават се всеки ден също и търговските обекти,има пирамиди да измами постоянно ,но не слагайте всичко под един знаменател.

   Изтриване
 4. Благодаря, не ми е проблем да отговарям на коментари, особено пък като този на анинимния, в който реално няма на какво да се отговаря :)

  ОтговорИзтриване
 5. Поредното некомпетентно мнение, представено в интернет, очевидно от човек, който никога не се е занимавал с МЛМ, а само е слушал отстрани. Уважаеми господин Петков, бихте ли обяснили как точно 99 процента от хората са на загуба, когато една значителна част от тях се включват само и единствено, за да КОНСУМИРАТ ПРОДУКТИТЕ, купувайки ги на по-ниска цена, грижейки се за здравето си, а не за да печелят пари. Идеята на МЛМ е хората да преценят дали даден продукт е качествен или не, след което да споделят на своите близки за това. МЛМ системата няма нищо общо с пирамида, защото:
  1. Разплащането в МЛМ винаги започва от долу нагоре и хората на най-ниските нива също имат възможност да върнат част от парите си дори да са спонсорирали 1-2 души;
  2. Има продукт, който се потребява и който е качествен (защото ако не е качествен никой няма да прецака приятелите си, като просто ги регистира, печелейки 10 лева). Затова става дума за изграждане на потребителски мрежи. При пирамидите, за които говорите, НЯМА ПРОДУКТ, които да се ползва, поради което хората на най-ниските нива се отакзват и в крайна сметка структурата се разпада.
  Ивайло

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-ниската цена обикновено е с 2 до 3% отстъпка,значи трябва да направиш годишен оборот от около 2000 лв за да получиш отстъпка 50 лв ,равна на таксата за картата,тоест едва на втората година можеш да си на печалба,а в посочените обекти трудно можеш да реализираш такъв оборот

   Изтриване
 6. Уважаеми Ивайло,
  Доколко съм компетентен, дали съм се занимвал с МЛМ или само съм слушал Вие няма как да знаете, още повече, че в случая това е напълно ирелевантно. Аз не твърдя, че МЛМ не е печеливш бизнес само защото "аз казвам така", а съм представил обосновка на твърдението си. Препоръчвам Ви, когато оценявате и атакувате дадено твърдение, да се ръководите не от авторитета (или липсата на такъв) на автора му, а от фактите, разсъжденията и логиката, които се съдържат в него. Но аз ви разбирам - един от типичните манипулативни начини за отбиване на атаките срещу МЛМ е да се напада човека, а не да се опровергават твърденията му. Сега по същество.
  1. Обяснил съм подробно, математически и логически как 99% от хората са на загуба - ако трябва прочетете отново поста, за да си го изясните. Това, че значителна част от хората се включват само за да консумират продуктите, не само не намалява, но допълнително увеличава процента на непечелещите. Но както съм обяснил, дори ВСИЧКИ да са се включили за да печелят и да са много добри в работата си, пак около 99% от тях няма да спечелят - просто схемата е такава, че математичски няма как да стане.
  2. Доколко и по какъв начин може един средностатистически човек да оцени дали даден продукт е качествен? Изобщо, дефинирайте думата "качествен". Всеки МЛМ дистрибутор тръби как неговите продукти са "най-качествени", но какво всъщност ознава това?? Качеството само по себе си е абстрактно и относително понятие. То винаги трябва да се разглежда в контекста на нуждите на конкретния човек. Така, ако Вие смятате даден продукт за качествен (каквото и да означава това), това не означава автоматично, че този продукт ще бъде също толкова качествен за мен, за Пешо или за Гошо, още по-малко пък означава, че ние ще сме готови да платим за него толкова, колкото Вие си мислите.
  3. Когато процентното разпределение на парите по нивата е ясно определено (а в повечето пирамиди това е така), такова нещо като посока на разпределение въобще не съществува, така че това не може да се използва като аргумент. Определяща за това, дали даден бизнес има общо или не с пирамидална схема е най-вече необходимостта от безкрайно разрастване в геометрична прогресия, за осигуряване на печалба за всички. Тази необходимост несъмнено съществува в МЛМ, още повече, че той често така се и рекламира - като "изграждане на мрежи без край" (това е цитат от МЛМ презентация, не съм си го измислил :) ).
  Твърдите, че спонсорирайки 1- 2 души може да си върнете "част от парите" - може би, но това не можем да го наречем печалба нали? Вие познавате ли човек, който с 1-2 души да е излязъл на печалба или поне на нула, след приспадане на всички разходи свързани с дейността - организиране на срещи, семинари, обучения, телефонни разговори, транспортни разходи, минимална месечна поръчка за квалификация за бонус, да не забравяме и отделените време и усилия, които не са малко? Сигурен съм, че не познавате такъв, най-много на някоя презентация да са Ви казали, че "има такива хора". Необходими са много повече от 1-2 души за да се спечели, а дори и тогава, печалбата Ви ще бъде за сметка на загубите на много други хора. При това процентното съотношение печелещи/непечелещи се запазва.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично съм се присъединил към две МЛМ фирми, запалтил съм нищожни пари за тестери и рекламни материали и единственото, което правя е да си избирам качествени продукти, каквитото в магазините не мога да намеря. И да се появи понякога нещо подобно, то е по-скъпо и не е постоянно на пазара. Поръчвам си продуктите с отстъпка и дори и да е илюзорна тази отстъпка, аз не се смятам за губещ, защото получавам желаното качество срещу парите си. Освен това имам възможност да построя пирамида и да стана фараон, което всеки който е готов да плати цената, а тя се нарича ТРУД, може да постигне. Също така не всеки става мениджър на богата корпорация от всички които са завършили университет - нали, но амбициозните хора винаги успяват.

   Изтриване
 7. 4. Съгласен съм, че (почти) никой не прецаква приятелите си нарочно. Но какво ще кажете за ситуацията, в която самият Вие сте бил заблуден и с чиста съвест предавате заблудата на приятелите си, мислейки си, че им правите услуга? Т.е. не е разумно да се разчита на това, че "никой няма да прецака приятелите си". Могат да ви прецакат и "без да искат", нали? В крайна сметка, ако попитате ужилените от пирамиди, никой от тях не е смятал, че се включва в пирамида - всички са мислели, че се включват в "бизнес клуб" или "инвестиционен фонд", и са поканили там и приятелите си - не за да ги прецакат, а за да споделят с тях "прекрасната възможност". Също както никой не си дава съзнателно парите на измамници - едва след като парите изчезнат се разбира, че привидно изгодното предложение всъщност е било добре завоалирана измама. Толкова за приятелските препоръки.
  5.Любимият аргумент на защитниците на МЛМ - има продукт! ... е, и? В последния постинг съм разгледал случая, когато към класическата пирамидална схема се прибави продукт. Да не би да твърдите, че понеже има продукт, МЛМ не се разпадат в долните нива? За Ваше сведение над 60% от МЛМ дистрибуторите се отказват още през първата година. Въпреки, че ИМА ПРОДУКТ. МЛМ също се разпадат и дозграждат постоянно в долните нива - просто наличието на продукт удължава значително периодя, през който става това, същевременно увеличавайки и загубите на участниците. Точно защото има продукт, участниците внасят всеки месец пари, докато при класическата пирамида вноската е еднократна. На практика процентът печеливши при класическата пирамида е по-голям от процента печеливши от МЛМ - парадоксално, нали? Лично според мен, МЛМ фирмите са дори по-голямо социално зло от финансовите пирамиди. Загубени приятели, Загубени пари, загубено време, загубени усилия, насадено чувство за провал и неудовлетвореност - в повечето случаи това е резултатът от участието в МЛМ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинете за коментара.Възпитали са ме да не обиждам,но...фактите сами говорят,както сами казвате Г-н Петков.
   Тези разсъждения могат да излязат единствено от неинформиран,незадоволен,нереализиран,песимистичен "дървен" философ,който има достатъчно свободно време,което да губи в безпочвени словоизлеяния.
   Съвет: Проучете по-подробно нещата,извадете статистика и тогава бълвайте НЕ-истини в безкрайни постове!

   Изтриване
  2. Написала сте нещо, но... без да кажете нищо. Вие на коя поредна риболовна флотилия сте представител?

   Изтриване
 8. Здравейте. Не искам да нападам никого, нямам и време за това. Съжалявам, ако съм бил разбран неправилно. Не мога да търпя обаче некомпетентни мнения, "пост-нати" ей така в мрежата с НАДЕЖДАТА и ЦЕЛТА да помогнем на някой да не се ОПАРИ. Очевидно имате някакви общи наблюдения върху явлението МЛМ. За съжаление те, както и цялата ви статия се основават на статистика и на "това, което съм чул". Очевидно никога не сте се занимавал с МЛМ, както и огромната част от "опарилите се", които са ви споделили. Иначе просто не бихте смесвали понятието ПИРАМИДА с МЛМ. Сигурно сте добър в това, с което се занимавате, за което бих ви поздравил. ОСТАВЕТЕ ОБАЧЕ ХОРАТА САМИ ДА ПРЕЦЕНЯТ ДАЛИ МЛМ Е ЗА ТЯХ, вместо да давате информация, базирана на математика, статистика, логика, която не е и ваш личен пример. Може би не сте чувал имена като Робърт Кийосаки, Ранди Гейдж...нормално е. Става дума за имена от световна величина, които ЗНАЯТ КАК СЕ ПРАВЯТ ПАРИ. Интересното е, че единият не е станал милионер от МЛМ, но ГОРЕЩО ГО ПРЕПОРЪЧВА на всеки, които би искал да получава пасивен доход. Напишете тези имена в гугъл, защото явно сте човек, които има нуждата да чуе нещо истинско (а не от някакъв си лектор на презентация на МЛМ компания). Как бихте коментирали изказването на Доналд Тръмп, че ако би имал само 1 цент би го инвестирал в МЛМ. Може би и той смята, че това е ПИРАМИДА, може би и той смята, че МЛМ е измама или че е разпадаща се система. Как бихте коментирал статия във в. Капитал, че до 2025г. над 50 процента от стоките ще се движат по мрежов път. Може би и там мислят с главите на другите хора и разпространяват небивалици. НЕКА ОСТАВИМ ХОРАТА ДА ПРЕЦЕНЯТ САМИ, поне това заслужават.А не да се опитваме да ги "предпазим", пишейки за ПИРАМИДИ=МЛМ в интернет.. .или внасяйки понятието "МЛМ ПИРАМИДА" (иновация е, признавам).
  Искате опровержения ...директни. Ето ви ги:

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Поздравления!Радвам се,че има хора,отделили от ценното си време,което иначе биха вложили в работата или в грижа за семейството,за да информират и оборят невежите "загрижени" за обществото некомпетенти"специалисти".Желая ви успех в Бизнеса на 21 в.!

   Изтриване
  2. Ъмм... "бизнесът на 21в." успяхте ли да минете вече 1% от световния търговски оборот или ще трябва да почакаме до 22в., докато това чудо се случи?

   Изтриване
 9. 1. Повечето МЛМ сътрудници се отказват още на първата година - да, така е, това е истина. Защо го правят според вас?Защото не са успяли да изкарат хилядите, за които всички говорят, в размките на 5 месеца. Защото някой не ги е посрещнал с милионите на входната врата. Събудете се, мили хора, никой няма да ви даде на тепсия всичко. Това е бизнес, които се гради не за 3-4 месеца, не за година. Очакваш, че ще станеш милионер за година ли? МЛМ е бизнес и като всеки такъв изисква време и усилия. Хубавото обаче е, че не изсиква капитал...никакъв. Тук сега всички казват :"как не изисква капитал, нали дадох едни 150лв." уау 150 лв. за да купиш работеща система с ноу хау сигурно е огромна инвестиция, още повече, че получаваш и продукти, които са качествени( защото за да има една МЛМ компания бъдеще то продуктът трябва да е качествен... иначе просто няма как да стане, няма да тече информация между хората). Като толкова ви бива по статистика направете проуюване на навлизащите тепърва фирми в дадена сфера. Колко от тях реализират печалба, колкко от тях илзиат на печалба за първите си години.
  2.Не казвам, че долните нива не се разпадат. Това е нормално. Но всички ли долни нива се разпадат според вас, всички ли се отказват да ползват качествен продукт на ниска цена, получен директно от прозиводител без никаква реклама. ТОВА НЯМА КАК ДА СТАНЕ. И тук математиката няма да ви помогне, по-скоро пробвайте с логика. Не всички хора се отказват от продукта. напротив, много от тях продължават да го ползват, защото е качествен.
  2. Никой не задължава никого да прави месечно потребление - тук информацията ви е мноооого неточна. Никой няма да те изхвърли от компанията, ако не си направиш потреблението (говоря за серизона МЛМ компания, не за компания, която се представч за МЛМ такава). Да, трябва да го направиш, за да получиш сумата, която ти се следва като бонус. Хубавото е, че става дума за месечни консумативи, от които така или иначе имам нужда, това ти е потреблението. Така, че вместо да си ги купувам от магазина, предпочитам да ми ги носят на вратата, да ползвам качествени такива и да си взема бонуса.
  3. Качествен ли е продукта и какво значи качество - според мен това е продукт, които прави нещо, което останалите не правят или пък правят, но не толкова добре.Не мога да ви убедя,че нещо е качествено, нямам и намерение. Ако искате да опитате - да, ще ви помогна. Но да сядам и да ви убеждавам, че продуктът е качествен ...нямам време. Хубавото е, че ако не е имате право да го върнете..ще ви върнат и парите, повярвайте ми. Така че изявлението ви какво е качествено и какво не е и, че всичко е относително някак не ми се вписват. Всеки ще си прецени дали е или не е и колко е качествен. В този смисъл качество далеч не е нещо абстрактно...даже си е доста конкретно според мен. Този продукт прави ли това - да, прави го, виждал съм го как действа на мен, на мой приятел, на мой близък. Всички знаят, че M.........s e качествена марка автомобили...дали обаче всички са я пробвали. Мисля,че не. И аз не съм. Ама на компанията не й пука какво си мисли Пешо или Гошо, важното е, че 100 Пешовци и Гошовци са пробвали и ще разкажат.

  ОтговорИзтриване
 10. 4. Относно твърдението, че можем да сме заблудени от някого и неумишлено да подведем и приятелите си.Не виждам как човек, който е решил да се занимава с МЛМ серизно и държи на приятелите си би могъл да ги подведе ...дори и без да го иска. Затова идеята е да поръчаме продукт, да го пробваме, ако не ни хареса - да го върнем и да не споделяме. Ако обаче ни хареса- да споделим на хората как е подействал на нас и да го препоръчаме и на приятеля си, на който може и да не му хареса и може и да не му подейства, но ще може да го върне, получавайки си парите обратно. Да, господине, правилно сте прочел - ДА СИ ПОЛУЧИ ПАРИТЕ ОБРАТНО. Виждате ли риск, виждате ли измама?
  5. Определено последиците от МЛМ не са загубени приятели, загубени пари, нерви...това са илюзорните престави на един човек, които е написал нещо в интернет, не се е занимавал с МЛМ, не знае какво означава това понятие и написал "математическите си и социологически възгледи" за това как МЛМ не действа, как е ПИРАМИДА, как продукта е скапан.....и най-лошото - пост-нал е коментар ОТ КОЙТО НИКОЙ НЯМА НУЖДА.
  Показах този бизнес на много от приятелите си. част от тях веднага ми казаха, че това не е техният бизнес, че не се виждат успяващи в него...те ми отказаха. Други обаче повярваха. И с едните, и с другите си пия питието все още и не съм ги изгубил. Не съм изгубил и купища пари (както би следвало да стане според "господин написал статийката си"). Защо? Ами защото МЛМ е бизнес като всички останали - ако влагате време и усилия в него, той ще ви се отблагодари рано или късно. Може да е след 4 месеца, след 7 месеца, след 2 години , след 5 години. Ако искате да го направите , просто пробвайте.

  ОтговорИзтриване
 11. P.S. Ето не що полезно за всички онези, които искат да пробват този тип бизнес. Моля ви, при избор на подобен вид компания следвайте тези няколо съвета преди да я изберете:
  1. Проучете маркетинговия план на компанията - дали изплаща бонуси за спонсорирани сътрудници или за оборот. (ако запаща за привлечен сътрудник - това най-вероятно не е МЛМ структура)
  2. Как върви разплащането - има ли възможност за получаване на суми дори и на най - ниското ниво.
  3. Дава ли възмовност за печалба от продажба на продуктите или всичко зависи от спонсорирането на нови хора.
  4. Има ли компанията представителство у нас, къде е и по какъв начин продукта достига до вас.
  5. Има ли материални бонуси за достигането на определени нива според скалата на компанията.
  6. Има ли продукт
  7. Получавате ли продукт когато се включвате в системата на МЛМ.

  Ивайло

  ОтговорИзтриване
 12. Драги Ивайло,
  Няма да коментирам опитите за лични нападки срещу мен. Само ще кажа, че когато не искате да нападате някого, просто не го правете. Да напишете "не искам да нападам никого", след което да правите точно обратното е лицемерие.
  Смятам, че за да могат хората да преценят дали МЛМ е за тях или не, трябва да разполагат с възможно най-много и разнообразна информация от различни източници и гледни точки. Вярвам в информирания избор. Нека всеки сам прецени каква тежест да даде на математиката и логиката, предоставени от независим източник и каква на информацията, поднесена от "спонсори", които имат пряк икономически интерес да прикрият негативните аспекти. Хубавото при Интернет е, че човек сам търси и отива при информацията, а не тя при него.
  Робърт Кийосаки? Не е ли един бивш военен, самозван икономически гуру, който след няколко неуспешни опита да завърти бизнес с портмонета (завършил с фалит) и тениски, в крайна сметка е направил няколко милиона продавайки книжки пълни с общи приказки и остроумни, но лишени от съдържание слогани с които уж учи хората как да станат богати? Чувал съм го. Сульо и Пульо, които са му прочели книгите си мислят, че са станали специалисти по икономика. Признавам, че е откирл тайната на забогатяването - да продаваш на другите тайната на забогатяването :) Вие сам казахте - не е направил парите си чрез МЛМ, но иначе "горещо" го препоръчвал. Интересно, и двамата с него не сме били дистрибутори в МЛМ, но на него трябва да му се вярва, а на мен - не. Удивителна логика! Ето за Кийосаки: http://johntreed.com/Kiyosaki.html
  Доналд Тръмп? Телевизионната звезда, на който миналата година за пореден път му фалираха казината и той се измъкна тихомълком и остави инвеститорите да духат супата? Вярно е, че е хитрец и знае как да излезе сух от водата, но от него съвет за бизнес не бих взел за чиста монета, имайки предвид безскрупулния му стил. Знам, че сега прави МЛМ - Trump Network - което е чудесно за него, защото МЛМ е печеливш най-вече за собственика, но това никак не ме убеждава във възможността повече от 1% от дистрибуторите да спечелят. Още повече, че в момента той има пряк интерес да рекламира МЛМ като голяма възможност, т.е. не е най-обективния човек. Виж, ако се беше записал като нормален дистрибутор, може би щях да се замисля. Още един човек, който не е бил МЛМ дистрибутор, но на когото трябва да вярвам.
  Изобщо какво е това безумие, че трябва непременно да съм опитал нещо за да знам какво е? Нужно ли е да държа умряло куче вкъщи, за да знам, че мършата мирише лошо? нужно ли е да съм пил антифриз, за да знам, че е отровен? Нужно ли е да съм загубил всичките си пари в пирамида, за да знам, че е измама? За Вас може би е нужно, за мен - не. Глупавият човек се учи от грешките си, умният - от грешките на другите.
  И за пореден път Ви казвам, че не ме интересува кой какво е казал, а каква е аргументацията му.
  Колкото до прогнозата на "Капитал" - съдейки по темповете на растеж в тази статистика: http://www.wfdsa.org/statistics/index.cfm?fa=display_stats&number=2 не виждам как за 15 години продажбите "по мрежов път" ще скочат от 1% до 50% от световния търговски оборот (който се измерва в десетки трилиони долари, ако не знаете).
  Колкото до понятието "МЛМ пирамида" - извинявам се за тавтологията.

  ОтговорИзтриване
 13. Сега по точките.
  1. Интересно, кой е внушил на тези много сътрудници, които се отказват, че могат да очакват "да изкарат хилядите, за които всички говорят, в размките на 5 месеца"? Нали преди да се запишат ходят на презентации, защо там не им ги обяснявате тези неща? По принцип собственият бизнес не е лъжица за всяка уста, изискват се определени умения, качества, нагласа, светоглед дори, които не всеки има. Ако сте толкова опитен в този бизнес, би трябвало лесно да можете да разпознаете кой има необходимите качества и кой - не. Случвало ли Ви се е да кажете на някой потенциален кандидат, че не става за тази работа? Или по-важното е първо да даде 150лв. а после сам ще разбере, че не е за него?
  Да, трудно е да се започне собствен бизнес, изисква се определен капитал и не може всеки да се занимава с бизнес - това е реалността. МЛМ се явява евтин на пръв поглед начин да "си поиграаш" на бизнес. Но що за бизнес е това? Сенчеста икономика - не е нужно да регистрираш фирма, не плащаш данъци, препродаваш някакви неща - разликата с кварталния наркодилър е единствено в естеството на продукта, който продаваш. Нямаш никакъв контрол - продуктите и цените ти са твърдо определени, не можеш да рекламираш, не можеш да продаваш в магазин, имаш неизвестен и растящ брой конкуренти.
  2. Колко са тези "много хора", които продължават да ползват продуктите, след като се откажат от МЛМ "бизнеса"? Истината е, че предвид надутите цени на продуктите в МЛМ, основният стимул да се купуват от дистрибуторите е за да се прави личен оборот за получаване на бонуси. "Високото" качество остава на по-заден план. Неслучайно в огромната част от случаите потребителите на продукта са предимно самите дистрибутори. Ако продукта се продава добре и сред недистрибутори, тогава бих Ви повярвал.
  2. (имате два пъти 2-ра точка) Тук се опитвате да оборите твърдение, което не съм правил. Никъде не съм казвал, че ще Ви изгонят, ако не правите месечен оборот. Писал съм, че има изискване за минимален месечен оборот за получаване на бонус. Върнете се и прочетете внимателно. Все така продължава да ми се губи логиката - защо трябва получаването на заплащането за труда Ви през месеца (това е бонусът) да зависи от това дали Вие самият сте си купили някакви продукти?? Дори и да нямате в момента нужда от продукти, Вие пак трябва да си купите, за да може да вземете заплащането за труда си. Отговорът може да бъде само един - за да се стимулира потреблението сред дистрибуторите и да се осигури влизане на пари в структурата всеки месец.
  3. Обикновено качествата на продуктите, продавани чрез МЛМ (козметики, хранителни добавки и т.н.) е трудно да бъдат определени от средностатистическия човек, освен това при тях голямо влияние имат внушението и плацебо-ефекта. Не отричам, че има качествени продукти, но твърдя, че същото или достатъчно близко качество може да бъде намерено в магазините на по-ниска цена. Освен това в магазина човек има голям избор, може да пипне и да разгледа. Ако не мухареса една марка, след време може да пробва друга, като се ръководи единствено от цената и възприятието си за качество. Докато при дистрибуторите го има момента "да купя от "себе си" / "с отстъпка" / "от завода" вместо да давам пари на магазините", който понякога надделява пред качеството и цената. А че цените в МЛМ са "заводски" е илюзия, защото голяма част от тези цени са всъщност бонусите на ъплайна.
  4. Сигурно не виждате и как човек, който е решил сериозно да се занимава с участие в "бизнес клуб" и държи на приятелите си би могъл да ги подведе - но точно на това се дължеше бумът на финансовите пирамиди в близкото минало. Хората са склонни да надценяват собствената си интелигентност.

  ОтговорИзтриване
 14. 5. Искрено се радвам, че сте съумял да запазите приятелствата си, за съжаление обаче Вие сте едно от хубавите изключения. Голяма част от лошия имидж на МЛМ се дължи именно на агресивността и опитите за манипулация на близки и познати с цел финансова изгода.
  Аз не твърдя, че всички губят парите си. Напротив, твърдя, че има около един процент от участниците, които правят добри пари за сметка на загубите на останалите. Нито пък твърдя, че "продукта е скапан" - твърдя, че му се иска прекалено висока цена, като често пъти качествата му се хиперболизират.
  Моля Ви, при следващия си отговор се опитайте да коментирате нещата които наистина съм казал, а не тези, които на Вас Ви се иска да съм казал.

  Относно съветите Ви за избор на МЛМ - много бих искал да посочите по коя точка моят пример с пирамидата, продаваща моливи, не отговаря на Вашите критерии?

  ОтговорИзтриване
 15. Еееей, тия измамници са плъзнали навсякъде. Егати лицемерието и наглостта имат за да пишат там, където са изобличени.
  Но с едно нещо съм напълно съгласен:
  "ОСТАВЕТЕ ОБАЧЕ ХОРАТА САМИ ДА ПРЕЦЕНЯТ ДАЛИ МЛМ Е ЗА ТЯХ".
  Точно така, нека всички прочетат тази статия, нека и след това да отидат на една от онези срещи и нека сами да си направят извода трябва ли да участват в тази схема или не. По този начин ще се запознаят и с двете страни на МЛМ и нека сами преценят как да действат, а след това всеки сам си заслужава съдбата. Все пак не може да ходи подир всеки плиткоумник и да му се обяснява как да си харчи парите.
  Благодаря много на Коста за всички усилия, които е положил да осветли МЛМ схемите, колкото повечехора го правят това, толкова по-добре!

  ОтговорИзтриване
 16. Напълно подкрепям думите на Ивайло, и ще се радвам да си поприказва ме малко на тази тема. Занимавам се с МЛМ и съм отворен към нова информация за компании:) ако искаш пиши на скайп de_souza67 .

  ОтговорИзтриване
 17. Това, че Вие "подкрепяте" думите на Ивайло не им придава повече тежест.
  Моля, ако имате коментари, с които да допринесете по темата, пишете ги тук. Ако смятате да пишете само неща от типа "Подкрепям еди-кой-си" и толкова, просто не си правете труда. Ако напишете "Подкрепям еди-кой-си, защото така-и-така" и дадете някакви аргументи - ОК.
  Иначе на всички е ясно, че ще се подкрепяте, при положение, че и двамата се занимавате с МЛМ.

  Оставям горния пост за пример, но следващи постове, в които не се говори по темата, а се правят запознанства, ще ги трия.

  ОтговорИзтриване
 18. Браво на Г-н Петков за материала.Едновременно ми беше интересен и се смях от сърце..Защо?Ами защото бях очевидец на МЛМ,или по точно на LR козметичната компания.И два часа си игра представителя да ни сваля звезди и обещава милиони...Смешно наистина,още веднъж перфектна статия и да,има пари в бизнеса...Ако си наи-наи отгоре...

  ОтговорИзтриване
 19. Господин Очевидец :-) Горещо ви препоръчвам да не се включвате към ЛР, защото прецених, че вие не ставате :-)

  ОтговорИзтриване
 20. Той пък щото се е засилил да се включва... :)

  ОтговорИзтриване
 21. Абе,Коце...да те питам.....да ми обясниш...с какво класическата търговия превъзхожда МЛМ?...Ще съм щастлив да ми отговориш,защото усещам,че си истински ИКОНОМИЧЕСКИ ГУРУ.

  ОтговорИзтриване
 22. Аз не твърдя, че класическата търговия превъзхожда МЛМ! Напротив, МЛМ има много предимства, които съм посочил в следващия пост в блога: http://mlmzabludi.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
  Предимствата на МЛМ личат най-силно, когато се разпространяват продукти, които никой нормален човек не би си купил в "класическата" търговската мрежа.

  Хайде сега, аз да ти задам един въпрос: Ако смяташ, че МЛМ превъзхожда класическата търговия, защо след всичките 70 години, откакто съществува, МЛМ е успял да достигне едва до по-малко от 1% (един процент) от световния търговски оборот? Явно всички мениджъри на търговски дружества са некадърници, които не виждат по-далеч от носа си.

  Идва ми и още един въпрос: С какво класическите банки превъзхождат финансовите пирамиди?

  ОтговорИзтриване
 23. Коце,зададох въпрос да ми обясниш предимствата(в поста си говориш за ЗАБЛУДИ-лично твое мнение).Не помня да съм споменавал,че толерирам МЛМ,но имам много повече позитивни наблюдения в сравнение с Класическата търговия.Относно въпроса за банките ще ти отговоря,че КЛАСИЧЕСКИТЕ БАНКИ В ПЪТИ ПРЕВЪЗХОЖДАТ,ФИНАНСОВИТЕ ПИРАМИДИ поради една единствена причина-УЗАКОНЕНИ СА!...Връщам се малко по горе за... ПРОДУКТИТЕ които никой НОРМАЛЕН човек не би си купил в КЛАСИЧЕСКАТА ТЪРГОВИЯ(т.е продукти от МЛМ).Говориш за АГРЕСИВНА И МАНИПУЛАТИВНА РЕКЛАМА В МЛМ?...Може би си прав?!Донякъде обаче!Зависи от самата КОМПАНИЯ.Има КОМПАНИИ и компанийки(понеже всяка новопръкнала се,се изтъква като МЛМ доказана система,а това не винаги е така).Има ХОРА и хора.А за така нареченият ТЪРГОВСКИ СВЕТОВЕН ОБОРОТ..би ли ми казал, какъв точно ТРИК се използва, за да се достигне до НОРМАЛНИЯ КЛИЕНТ?И наистина защо според теб ПРОДУКТИТЕ ОТ КЛАСИЧЕСКАТА са толкова ПРОДАВАЕМИ?Дали заради УНИКАЛНИТЕ СИ ХАРАКТЕРИСТИКИ?А може би в ПРОБУТВАНЕТО на всеки 10 минути във всяко предаване, филм(който не може да изгледаш нормално)на ПРОДУКТИ от които НЕИСТОВО ИМАШ НУЖДА виждаш Перфектността на КЛАСИКАТА в жанра ТЪРГОВИЯ??ОТ ПРЕПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО ДО УНИКАЛНИТЕ ХАПОВЕ И ПРАХЧЕТА,КОИТО МОЖЕ БИ ЩЕ ТИ ПОМОГНАТ- СТИГА ДА ПРОЧЕТЕШ ЛИСТОВКАТА!?!?ДА, МЕНИЖДЪРИТЕ ОТ РЕКЛАМНИте ОТДЕЛи СИ ВЪРШАТ ПЕРФЕКТНО РАБОТАТА-ФАКТ!И ако не се лъжа доста печелят.Познай от кого!Те въобще не ни Манипулират и са искрени и честни в намеренията си апелирайки да закупим именно ТЕХНИЯТ УНИКАЛЕН БЛЯСКАВ ПРОДУКТ!?:)Хе хе!Дали има разлика с МЛМ?.Като се шмугнеш в МЕТРО или Била и като започнеш да гледаш по рафтовете и ти излиза онази НЕВЕРОЯТНА РЕКЛАМА за...примерно... МЕРАКЛИЙСКО ВИНО(чиста водица)!?...Да, един път ще се излъжа - после не повтарям!Мога ли да върна продукта веднъж излязал и разпечатан от магазина разочарован в очакванията си-подведен от рекламата?-КАТЕГОРИЧНО НЕ!Поне в повечето МЛМ дават някаква гаранция-ползваш - не ти харесва-връщаш - връщат ти парите?!?!Това важи и за така нареченият БИЗНЕС МЛМ.Пробваш един два месеца ,осъзнаваш,че не е за теб,отказваш се и ти връщат парите!!!Познат ти предлага ПРОДУКТ?Ти си свободен да избереш по какъв начин да го закупиш.Може да си клиент,може да изкарваш и някой лев ако продаваш на хората около теб(защото няма реклами по телевизията)разбира се ако си доволен от него!Не бих дал нещо на детето си,шурето и баба ми ако това би им навредило(за разлика от магазинера,чийто интерес едва ли би ме посъветвал да не си вземам ГМО и Фосфати).Може да правиш и мрежа ,стартирайки собствен бизнес в който много е важно,че ти се ПОМАГА!!!ВСИЧКО ТОВА Е БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ!НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ТЕ ЗАДЪЛЖИ ОСВЕН АКО ТИ НЕ ИСКАШ!!!А разликата в правенето на мрежа по МЛМ и мрежа от МАГАЗИНИ по КЛАСИЧЕСКият начин е Космическа!Сравнявайки ИНВЕСТИЦИЯ-ПЕЧАЛБА всичко е в полза на МЛМ???Защо ли?Отговори ми ти!Нали си спец?В момента имам бизнес по класически Стандарт!Стигнал съм максимума като капацитет от печалба за един обект,нужно е да правя мрежа,но пък трябва да инвестирам двойно повече,ДА РАЗРАБОТВАМ - 2 -4 ГОДИНИ(в новия град) И СЛЕД ТОВА ДА съм на Печалба!?!?!?Ау,че е Бърза Системата!!!Като сложим осигуворки данъци,наем ,заплати....през тези 3-4 години докато правя ИМИДЖ в друг град....ОБОРОТЪТ от първия обект трябва да покрива освен своите разходи,да подпомага и разходите на втория,че ако е с кредит да покрива кредита и лихвите..

  ОтговорИзтриване
 24. Опс...забравих,че МАИЧКА трябва-така нареченият КАПИТАЛ,който задължително ще служи първо на ОБЕКТА И ИНСТИТУЦИИТЕ ,а след това на мен самия:)А ако нямам Капиталче,а само големи амбиции?Какво да правя?Има банки ли?...Да,може би това е според теб Бърз и Удобен начин?Много е проспериращ и много Достъпен.В МЛМ ли?...:)Не знам може би си по запознат?Колко трябва да инвестирам за да започна да печеля от този бизнес,а и искам да Направя МРЕЖА и в чужбина...Как става?Колко и какво ще инвестирам там?Обясни ми!

  ОтговорИзтриване
 25. Ти вероятно се опитваш да ме удавиш в тоя бурен "поток на съзнанието". Моля те, пиши малко по-разбираемо и конкретно, и ако може без излишни ГЛАВНИ БУКВИ.
  Въпреки, че е трудно да се извадят конкретни твърдения и въпроси от поста ти, ще се опитам да отговоря доколкото мога.
  Искаше да ти обясня предимствата - в поста, който съм ти посочил са обяснени предимствата (използвана е точно тази дума). М/у другото, думата "заблуди" присъства в URL на блога и никъде другаде в него.
  Въпросът за банките и пирамидите имаше и друг оттенък. Говориш за превъзходство, но не казваш по кой показател. Защото ако говорим за покзател ИНВЕСТИЦИЯ-ПЕЧАЛБА (който ти визираш по-нататък), то финансовите пирамиди многократно превъзхождат класическите банки от гледна точка на собственика/инициатора. От гледна точка на участника в пирамидата също може да се очаква съотношението печалба/инвестиция да е голямо, на теория. За съжаление на практикатова съотношение се реализира само за малка част от участниците, близо до върха на пирамидата. Тъй като схемата на работа при МЛМ е същата - пирамидална, там важи същото - малка част от участниците може да реализират голяма печалба за сметка на малка инвестиция, но това не важи за мнозинството от хората в долните нива. Всичко това е обяснено в първия пост в блога, не знам защо трябва да ти го обяснявам пак. А и относно големината на инвестицията - като начална такса може да е малка, но не забравяй колко време (доста повече от 8 часа на ден), усилия и допълнително пари за съпътстващи разходи (презентации, транспорт, телефон и т.н.) са необходими, ако се цели що-годе прилична печалба, с която човек да може да се издържа.
  Доколкото те разбирам, ти мечтаеш за някаква утопия, в която всеки да може да направи всичко без начален капитал, т.е. да вложи малко и да получи много. Нали се сещаш, че това противоречи на всякаква логика - не може всички да даваме малко, а да получаваме много - откъде ще дойдат големите печалби за всички, когато всички правят малки инвестиции? Да, в МЛМ много хора правят малки инвестиции, които носят големи печалби на един много тесен кръг от хора близо върха на пирамидата - по-малко от един процент от всички участници. Няма как да е другояче, защото за да може всеки да печели, трябва структурата да се разраства експоненциално до безкрайност. Човешкият ум е така устроен, че може лесно да си представи линейна зависимост, но е много трудно да възприеме скоростта на експоненциалното нарастване. Затова повечето хора се заблуждават, те просто не могат да си представят какво означава на практика схемата "ти водиш пет, те още по пет, те още по пет и т.н.", която им представят по презентациите.
  Нека си говорим честно - правенето на бизнес не е лесна работа, не е за всеки, трябват определени умения, нагласа и, разбира се, пари. Колкото и да ти се иска да можеш да правиш бизнес без капиталовложение, вариантите за това са крайно ограничени.
  Не съм аз човекът, който да ти каже къде и колко трябва да инвестираш, за да развиеш бизнеса си. Мога единствено да ти кажа, че в случая с МЛМ, най-добрият начин да удвоиш парите си е да ги сгънеш на две и да си ги прибереш в джоба. Естествено ако имаш възможност да стартираш собствен МЛМ, тогава нещата изглеждат по съвсем друг начин.

  ОтговорИзтриване
 26. Никъде не съм споменал ,че правенето на бизнес е лесна работа,но пък може да е доста забавна.Не си спомням да съм казвал,че трябва да инвестирам малко,но съотношението инвестиция и таван на печалба между МЛМ и Класическа търговия няма дума за сравнение!Всъщност,чудя се какъв е мотивът ти да смяташ ,че МЛМ е някаква супер УТОПИЯ и Пирамида?Това си е един доказан подчертавам НАПЪЛНО ЛЕГАЛЕН начин за движение на стоки.Да,както всяка една структура в обществото е пирамидална(по вид).Фактите които изтъкваш,че всички под шапката на МЛМ са шарлатани,глупаци и манипулатори(според вътрешната ти убеденост)имат обяснение с това,че:ДА,има фирми,чийто план е кекав!Да,има хора,които се включват в този бизнес и хал хабер си нямат,че е сериозен и изисква сериозно отношение точно като към бизнес!Да,много от тези които представят Плана на дадена фирма се водят едва ли не от стремежа да Включат някого(което е абсолютна грешка).Включването на човек в МЛМ на базата на манипулация и Обещания за Бързи пари е изопачаване на концепцията на самия МЛМ!Правенето на този бизнес наистина е изкуство и не е лесна работа - абсолютно си прав!Нужни са качества,но има и обучения с които може да ги доизградиш.Да,някъде в някоя фирма може да имат план да смятат хората за цифри и числа,но една истински уважаваща себе си компания залага на добрите взаимоотношения между потребители,клиенти и сътрудници!Понеже МЛМ е една по-свободна форма на инициатива тя се размива и се пречупва през отделната личност решила да се занимава с това!Един сътрудник на една фирма може да се опитва да манипулира,дори да мами,а друг да следва Правилата,които дават сигурност и създават здрава връзка между хората(това е гаранция за добър бизнес в МЛМ)!Това прави ли Фирмата Лоша?Едни и същи стоки се предлагат в различни магазини(в МЛМ са домакинства).Влизал ли си някъде където като усетиш агресията на продавача,собственика и ти иде да си плюеш на петите?Дали е от стоките или от човека който ти предлага?Същото е и с МЛМ.Има много неуки,невежи и нежелаещи да се учат на правилен подход в бизнеса сътрудници!Това винаги е за сметка на самият техен бизнес(в това има поука) ,а не за сметка на компанията защото самата тя не може да НАЛОЖИ на никой философията си!Най-големият проблем на МЛМ е именно по-голямата свобода която се дава за самоинициатива на участниците!В нищо друго!Все пак някои компании имат кодекси и на база на тях може да изключват нелоялни потребители, създаващи лош имидж!

  ОтговорИзтриване
 27. По въпросът за процента на печелещите и губещите....Губят тези които са се включили с илюзията за бързи пари,без никакви усилия!В по-голямата част началната инвестиция в компаниите е много малка,която може да се избие още с първите две три продажби!От там нататък какво се губи?Време?Пари?Никой не може да ти наложи да правиш бизнес ако не го искаш и не си вътрешно убеден.Щом обаче си тръгнал по пЪТЯ на МЛМ то не е по различно от това да тръгнеш по пътя на стандартен бизнес.Едно и също е.Някои успяват-други не!Загубите обаче в стандартната търговия и рисковете там са в пъти повече!!!Няма лесни пари!Едни отпадат,уморяват се,нямат достатъчно воля(не условия) и се провалят!Това е естеството на живота.Всеки ден се раждат компании, пробват своя шанс,фалират,после се раждат нови - задържат се,утвърждават се и успяват!Няма нищо нередно и незаконно в това!В МЛМ не е по различно!И понеже някъде горе спомена,че МЛМ компаниите печелят от включването най-вече на нови сътрудници които да пазарят само за себе си?!Това не отговаря на истината.Истината е в баланса между включването на нови хора,намирането на клиенти и обучението на тези които ще правят мрежи!И за финал ще спомена,че има една съществена разлика между Класическата Търговия и МЛМ.Това е начинът по който се третира КЛИЕНТЪТ!Клиентът в Класическата търговия завинаги е обречен да бъде такъв(с минимални права)просто КЛИЕНТ!Клиентът в МЛМ е Привилегирован и обгрижван с обогатена продуктова гама,гаранция за качество,възможност за връщане на продукт = никакъв риск за парите които дава + възможност да започне бизнес,партнирайки на компанията производител!Данъчни облекчения!Може да станеш СЪДРУЖНИК и АКЦИОНЕР в Компанията от която купуваш!Дали ще станеш?Зависи от амбиция,време и усилия,но съществува като опция без значение колко е трудна!Това е ОПЦИЯ не е задължение!!!И докато в Класическия вариант до голяма степен зависиш от ГОЛЕМИТЕ РИБИ,които не ти дават да ИЗПЛУВАШ защото е ЗАПАЗЕНА ТЕРИТОРИЯ, в МЛМ може да Пораснеш колкото са ти амбициите без никой да ти пречи-напротив-радват ти се и ти помагат -по понятни причини:)Ти печелиш-печелят и те!...Ти не печелиш?-Не печелят и отгоре!...Взаимовръзката е различна!Няма Подкупи,образование,религия....и пр.Разполагаш със себе си,компанията,планът и подкрепата на хората постигнали успех и собствените ти стремежи и да не забравяме - правилно отношение и разбиране на самият МЛМ!

  ОтговорИзтриване
 28. Нека посная - ЛР, нали? :)
  Не бъркай формата с функцията. МЛМ е пирамидален не само по вид, но и по функция, за разлика от другите структури в обществото. Виж отново примера с пирамидата, която продава моливи. С какво принципно се отличава този пример от една МЛМ компания?
  Колко ще печелиш зависи пряко от броя на хората в твоя даунлайн. Този висок таван на печалба, за който говориш е достижим само чрез много голяма мрежа под теб, т.е. чрез набиране на нови хора. Защото ако разчиташ предимно на продажби към крайни клиенти (не-сътрудници), тогава ставаш класически търговец и ще трябва да се конкурираш с останалите търговци, само дето цените на твоите продукти ще са доста по-високи от техните, те достигат до много повече клиенти чрез рекламата и търговските обекти, изобщо на тяхна територия не можеш да ги биеш. Между другото рекламацията на дефектен продукт закупен от търговски обект е напълно възможна и гарантирана от закона и Комисията за защита на потребителите, така че в класическата търговия клиентът не е толкова безпомощен, колкото го представяш, още повече, че в търговския обект има много продукти от различни производители, които могат да се видят, пипнат, да се направи избор и да се купи продукт веднага, вместо да се пуска поръчка и да се чака доставка. Да не говорим, че при покупка от сътрудник на МЛМ не получаваш касова бележка и решаването на евентуални проблеми зависи най-вече от наличието или липсата на добра воля от страна на сътрудника. Т.е. ако наистина искаш да печелиш добре, просто не ти остава друг избор, освен да рекрутираш.

  Казваш: "ДА,има фирми,чийто план е кекав!".
  Всъщност плановете на повечето фирми поразително приличат на плана на Амуей (сигурно си чувал за тях), естествено с разлики в някои цифри, но по идея са същите и са така направени, че директно или индиректно да насърчават и награждават набирането на нови хора. По-коректно би било твърдението: Да, вероятно има фирми, чиито план не насърчава пирамидалното развитие за сметка на продажбите, но те определено са малцинство. А ти по какво различаваш "добрия" план от "кекавия"?

  Казваш също: "Да,има хора,които се включват в този бизнес и хал хабер си нямат,че е сериозен и изисква сериозно отношение точно като към бизнес!Да,много от тези които представят Плана на дадена фирма се водят едва ли не от стремежа да Включат някого(което е абсолютна грешка)"
  Защо според теб се включват хора като първите в МЛМ? Защото ги водят хора като вторите, Съответно те после правят същите "грешки" и порочният кръг се завърта. Тези хора, които искат да привлекат възможно най-много хора с цената на големи обещания и премълчаване на истината за трудностите съвсем не са малко, напротив, болшинството от сътрудниците представят плановете по такъв начин. Точно от там идва и лошото мнение за МЛм сред обществото. Но компаниите отказват да контролират това явление, те просто вдигат ръце и казват "Това са независими сътрудници, и компанията не носи отговорност за техните твърдения". Всъщност компанията няма интерес да прекрати това, дори напротив - колкото повече хора се включат, толкова по-голяма е печалбата й. Дори над 60% от тях да се отказват още през първата година (както показва статистиката), компанията си е взела парите за продуктите, купени от тях през този период, а останалите сътрудници ще се втурнат с нови сили да набират нови хора. И понеже с течение на времето това става все по-трудно, просто на сътрудниците ще им се наложи да обещават какво ли не, само и само да привлекат поредния колебаещ се човек.
  Ако си сътрудник и си правил презентации, имам въпрос към теб: колко кандидати си върнал, понеже си преценил, че нямат нужните качества за този бизнес? И дори ти да си го правил, смяташ ли че повечето сътрудници също биха постъпили така?

  ОтговорИзтриване
 29. По въпроса за печелещите и губещите съм посочил аргументите си в първия пост в блога. Ако желаеш може да посочиш къде греша в логиката и цифрите, и с какво точно не си съгласен.Ще обобщя, че загубата в МЛМ е гарантирана за болшинството от участниците от самия принцип на работа, а не толкова от личните качества на конкретния човек. Т.е. дори в идеалния случай, когато абсолютно всички имат нужните качества, пак поне 50% ще са на загуба. Убеждението, че ако загубиш, това е само и единствено по твоя вина се насажда и поддържа от МЛМ компаниите, с цел загубилите да не подават жалби и да не търсят правата си.
  Данъчни облекчения? Ако наричаш укриването на доходи "данъчни облекчения" - съгласен съм. Колко от сътрудниците, които работят като физически лица декларират доходите, получени от МЛМ? Колко от спонсорите разясняват на кандидатите, че трябва да плащат данъци? Ами продажбите без касов апарат?

  Радват ти се и ти помагат... Пращат те постоянно по обучения, ако се оплачеш, че нещо не върви ти препоръчват да ходиш на още обучения, само и само да се задържиш още един месец и да направиш още една поръчка. Ти може да не печелиш, но като направиш поръчка, отгоре вземат процент от нея. Когато има много като тебе. отгоре ще печелят, дори ти да не печелиш.
  Между другото, според теб каква структура и от колко хора трябва да имаш под теб, за да започнеш да печелиш? Т.е. да си покриеш разходите за покупки на продукти, и всички съпътстващи разходи, свързани с дейнистта и обученията ти (транспорт, телефон, костюм/хим. чистене, такси за обучения/помещения и др.) и да ти остане поне една средна заплата, с която да живееш?

  А Колко хора познаваш, които са станали съдружници или акционери в МЛМ компанията?

  Ако разбираш английски, може да разгледаш линковете, които съм дал във втория пост в блога, там също има много информация, често поднесена по-добре, отколкото на мен времето и мястото ми позволяват.

  ОтговорИзтриване
 30. Този лош МЛМ.Тази секта..Тези скъпи непродаваеми продукти,Тази Машина за Манипулация?Тази огромна Пирамида... Кога?Кога ще Рухне най после?...Това огромно Зло.Дайте да Му натрием носа и да отървем Човечеството от него?МЛМ не заслужава да живее!Да го осъдим и смажем!!!....

  Чудя се коя е причината ?Причината да те кара да ВОЮВАш толкова амбициозно и настървено?...Вариантите са няколко:....1.Бивш сътрудник, усетил вкуса на неуспеха,обвинявайки за всичко обстоятелствата,но не и себе си?2.Излъган си от истинска пирамида, представяйки се за фирма МЛМ и сега си обсебен от мисълта за отмъщение?Другата опция е,че вероятно си любознателен и ровичкайки се в интернет събираш индиректно впечатления най-вече за Вредите от Мрежовия маркетинг.Каквото и да е - имаш Мотив!Интересно ми е да го чуя!...

  Значи според теб загубата е в резултат на системата на работа на МЛМ ,а не на характера и качествата на индивида?Това ми звучи като оправдание на постъпил в университета,който цял ден се задява с момите и хич не му дреме, че трябва и да научи нещо все пак,освен ако крайната цел не е само титлата СТУДЕНТ!!?!Като те скъсат на изпита ,вадиш от девет кладенеца вода,осъждайки целият свят,система,университет, всички учители и майките им ,както и момите:): -Гадняри,мръсници,излъгахте ме!Казахте ми,че ще завърша!?....
  Кой?Кога ти е обещавал,че без да положиш усилие ще си вземеш изпита?В крайна сметка всички са ти виновни,но не и ти самия?:)
  МЛМ е университет.Някой го завършва-друг не!!Само с гола амбиция не става!Влагаш в знания,полагаш усилия ,подхождаш правилно и само тогава може да очакваш резултати!Да,някой ще завърши с 3-ка(еквивалент на материален успех),някой с 6-ца,трети ще се откаже преди да е започнал,осъзнавайки,че не е за него!Не е по различно от Губещите в училище!Но да ми вменяваш,че МЛМ "вменява" чувство за вина с цел да няма оплаквания?-Абсурдно твърдение!От какво зависи да станеш добър хирург?Първо от доказан добър университет с добри преподаватели!Ами после?Къде е твоето участие,твоят ангажимент към самия себе си?Абе пич да не би всичко да ти е било поднесено на тепсия на теб?Колко спечелени Битки в живота имаш?А Загуби?:)

  ОтговорИзтриване
 31. Нека засегна въпроса за Губещите!...Процентно твърдиш,че над 70% от хората в мрежите губят?...Нека разгледаме все пак какво губят?...Какво губиш като клиент, натоварил една количка в Метро с продукти?...Губиш пари!!!...Да,губиш ги ,защото са ти разход,а без разходи не може - все пак трябва и да ядеш, да се къпеш, не може и да се разхождаш гол(освен ако не си в джунглата)...С какво Губещият в Метро е по различен от Губещия, напълнил количката в дисконта на една МЛМ фирма?Има малка - мъничкаа разлика.Част от продуктите в количката от МЛМ могат да бъдат препоръчани и продадени и в замяна въпросният Губещ да стане По-малко Губещ.Всъщност дори да не препоръчва и продава -това е неговата количка и разбира се продуктите които той самият си е избрал(също като в Метро - никой не идва да пълни твоята количка и да ти казва какво да сложиш в нея- платил си-получил си!)!...Следвайки логиката май всеки един от нас е Губещ,защото парите за тези продукти отиват по СИСТЕМАТА-търговци,дистрибутори,складове,производители(дай да ги осъдим всички,че печелят на наш гръб?)?!Губя време ,докато работя 8 часа,след това печеля пари,после обаче ги Губя, за да подхранвам биосистемата си ,защото току виж съм гушнал букета!...В живота постоянно има губещи и печеливши.Всеки един миг ти губиш от неправилни избори и печелиш от правилни такива!Да,може да загубиш пари в МЛМ(в стремежа за бърза печалба),може да загубиш и време(ако само седиш и чакаш да ти завалят пачките,мислейки си ,че отдолу работят за теб),да може да се опитат да те манипулират,подведат или просто да те мотивират,но кажи ми за кой миг от живота не важи това?Никога не си купувал нещо,подведен от традиционна телевизионна реклама?Не са ти пробутвали авточаст - менте?Винаги си се оплаквал в Агенцията за Защита на потребителите,когато в хляба си намериш миши изпражнения?Винаги си търсил правата си?Всички около теб те Обичат и конкуренцията те гали с перце?Винаги ли си получавал това което си очаквал?Никога ли не си бил разочарован от Неправилен избор?Никога не си бил подвеждан?...МЛМ е като живота-всички хубави и лоши неща са събрани в него,както и във всеки друг бизнес,знаеш ли защо?Защото се работи с хора!Бих приел,че МЛМ е Манипулативен и зъл,ако Добрата Стара Класическа търговия не беше такава!Животът около нас е такъв!Колкото губещи има в стандартния бизнес, толкова губещи има и в МЛМ!............Относно схемата която си описал хипотетично с моливчето си много далеч от истината за това кой колко печели и как!Нека ти задам една задачка.:............Ти си абониран клиент(току що включил се,уточнил си позицията си,че само ще си купиваш и не щеш да те занимават с мрежи и пр.поради личната ти предубеденост).Решаваш да си поръчаш от каталога нещо за което си чул някой добър отзив - "рискуваш" да изпробваш...То струва 20 лева за човек извън системата,но го вземаш за 15(нали си вече регистриран) и е остойностено с да речем 5 точки втора цена!...И нека да ти усложня задачата,че в момента на получаването на продукта докато му се чудиш и радваш, комшията ти минава и казва: Ей....искам да си го купя -продай ми го-поръчай си нов - Това го ползвам от години -вчера ми свърши!...Та...дал си 15 лв. и вече го продаваш за 20!.Сега ми кажи....ти като последен(губещ) включен в системата ще спечелиш ли нещо?Колкко?Кажи ми точно по колко и как ще се разпределят тези общо 5точки нагоре по системата в паричен еквивалент?Колко ще спечели този на 6% и ...да речем този на 21%?Опиши ми движението на парите за продукта!Колко ще НАЛАПАТ Лошите - най-отгоре на"Пирамидката"?Честно ли е?Какви ще са твоите Загуби?

  ОтговорИзтриване
 32. Или твоите 5 лева горница ти се струват малко и все си мислиш,че някой отгоре се е ОХРАНил повече??Да не би пък комшията ти да излезе Будала,че Загуби своите 20 лева?

  ОтговорИзтриване
 33. А сега си представи,че цели 10 години чат пат си част от Схемата на МЛМ и си купуваш по някой друг продукт от каталога.Ама за да бъдем честни сподели и част от каква друга Схема си, когато пазаруваш от кварталния магазин,Метро,Била или дори когато платиш билетче за театър?!Кой по Системата Нагушваш?Със статут на Клиент или Привилигирован такъв, ти винаги ще бъдеш някъде Долу в някоя Пирамидална структура.Ако искаш да смениш Статута?Ами и в МЛМ, и в Класическата търговия ,и в самия Живот трябва да положиш усилия,да рискуваш,да излезеш от зоната на комфорт,за да се изкачиш по-нагоре в "Пирамидата".Но да не забравяме най-важното:...Всеки сам определя Статута си!

  ОтговорИзтриване
 34. Виж сега, явно си по-емоционална натура, но предлагам да се придържаме повече към факти, логика и математика и да избягваме емоционални изблици, достойни за в. "Лична драва".

  Не знам откъде си направил извод, че "воювам амбициозно и настървено". Имам мнение по въпроса, изложил съм го и съм го подкрепил с аргументи. Свел съм емоциите до минимум. От друга страна, твоите постове издават доста повече "настървение", вероятно в опит да се компенсира липсата на аргументи.
  Вариантите за моята мотивация са повече от посочените от теб, но аз самият не съм важен. Ако ще атакуваш нещо, атакувай аргументите ми, а не мен.
  Според мен загубата е в резултат на системата на работа на МЛМ ,а не на характера и качествата на индивида - точно така. Дал съм математическо и логическо обяснение защо смятам така. Ако обичаш, посочи ми къде греша в него, вместо да ми обясняваш как ти звучи. Сравнението с изпит в университет е меко казано неудачно.
  Никой не ти е обещавал че ще печелиш или че ще правиш "собствен бизнес" пазарувайки в магазин. Печалбата в бизнеса, най-просто казано, е разликата между приходите и разходите. Ако пазаруваш от МЕТРО и после препродаваш в кварталното си магазинче, тогава не само, че не губиш, но и печелиш, пазарувайки от там. От друга страна, включвайки се в МЛМ с цел да правиш "собствен бизнес", ти обещават, че следвайки определени правила и похвати, които се преподават по обученията, можеш да спечелиш. Ако се включваш, само за да ползваш продуктите на по-ниска цена, защото много ти харесват - добре, тогава не си много по-различен от клиент на класически търговец и може да се задоволиш с ролята на "по-малко губещ". Но ако смяташ да печелиш от МЛМ, едва ли ще се задоволиш с ефимерната възможност ЕВЕНТУАЛНО да продадеш нещо на комшията си. Ще трябва да набираш даунлайн. И то не просто хора, които да си купуват по 2-3 продукта на месец, защото от тях не можеш да спечелиш достатъчно, за да си избиеш дори задължителната (за бонус) минимална поръчка за месеца. Трябва да търсиш такива като теб, които да набират свой даунлайн. За да ги привлечеш, трябва да им обещаеш, че ако следват правилата ще спечелят. И т.н. Обаче системата е такава, че в най-добрия случай поне 50% от участниците ще са на най-долното ниво на пирамидата, без даунлайн от който да получават пари, а с разрастването на пирамидата ще им става и все по-трудно да намират нови сътрудници, първо поради насищането на пазара и второ поради пряката конкуренция с другите като тях, които също търсят нови сътрудници. Естествено, може да се опитат да продават директно продукти, но както казах в предишен пост това ще е много трудно, тъй като ще трябва да се конкурират и с класическата търговия. Освен това само от продажби към крайни клиенти в МЛМ не може да се постигне достатъчно голяма печалба, която да опрадава необходимото време и усилия (вземане на продуктите, разпределяне между клиентите, вземане на парите, пък някой се отказал, пък друг не можел днес и т.н.).
  Прочети отново първия пост в блога. Пирамидалната схема, по която работи МЛМ, разчита на безкрайно експоненциално нарастване на броя на участниците, за да гарантира печалба за всеки. Но тъй като Броя на потенциалните участници на практика е ограничен, това е невъзможно да се постигне и винаги част от участниците ще са на края на пирамидата, без възможност да привлекат други. Поради експоненциалния характер на нарастване на пирамидата, броят на тези хора теоретично винаги ще е минимум половината от общия брой, а на практика това са около 99% от участниците.

  ОтговорИзтриване
 35. Не е въпроса дали някой се е охранил повече. Въпросът е, когато някой получава пари, за какво точно ги получава? За какво получават пари пет нива над мен, когато аз сам съм си пуснал поръчката към фирмата и тя ми е пратила продуктите по куриер директно на мен? (Между другото и таксата за куриера трябва да се смята към разходите за дейността) Какво са направили петте нива над мен, за да достигне конкретния продукт от фирмата до мен? Когато купувам от магазин, знам че плащам на магазина за това, че е докарал продукта до удобно за мен място, изложил го е на закрито, за да не ме вали дъжд, докато го купувам, за това, че е назначил хора, които да се грижат да е в добро състояния когато го купувам и т.н. Да, търговците печелят, но поне правят НЕЩО, за да достигне продукта до клиента. Какво са направили от ъплайна ми за да дойде продукта при мен? Открехнали са ме е за възможността? Ами че много по-евтино щеше да излезе ако фирмата беше пуснала реклама. Или искаш да ме убедиш, че цената на рекламата е много по-висока от парите, които се разпределят като бонуси по горните нива в МЛМ?
  В МЛМ не се продава продукт, продава се мечта, надежда, обещания, тайната на богатството. Знаеш ли каква е всъщност тайната на богатството? Да продаваш на другите тайната на богатството. Любимият на всички МЛМ дистрибутори Робърт Кийосаки е жив пример за това.
  Дотук говоря за система на МЛМ като принцип на действие. Темата за продуктите, как се възхваляват и им се приписват уникални и несъществуващи качества с цел да се оправдае високата им цена е друг въпрос.

  Нека ти задам отново въпросите, на които си пропуснал да ми отговориш:
  - Казваш, че с моливчето съм "много далеч от истината". Би ли обяснил по-конкретно, къде принципа на работа се различава от МЛМ?
  - По какво различаваш "добрия" план от "кекавия"?
  - Ако си сътрудник и си правил презентации, имам въпрос към теб: колко кандидати си върнал, понеже си преценил, че нямат нужните качества за този бизнес? И дори ти да си го правил, смяташ ли че повечето сътрудници също биха постъпили така?
  - Колко от сътрудниците, които работят като физически лица декларират доходите, получени от МЛМ? Колко от спонсорите разясняват на кандидатите, че трябва да плащат данъци? Ами продажбите без касов апарат?
  - Според теб каква структура и от колко хора трябва да имаш под теб, за да започнеш да печелиш?
  - А Колко хора познаваш, които са станали съдружници или акционери в МЛМ компанията?

  ОтговорИзтриване
 36. .......Питаш:-Пет нива над теб какво са направили за да печелят от Твоята покупка?.Зададох ти задача-не я реши!Първо, някой от горната ти ъплайн може абсолютно нищо да не печели ,а само този, който вече е приел сериозно да прави Бизнес и има изграден някакъв Пазар(част от който си и ти - не забравяй,че над теб има вече търговци на едро)Този човек прави по-голям оборот!(друг е въпросът какво му е коствало-ти самия каза: -семинари,обучение,време в което е правил презентации и съвсем справедливо е да получи процент от оборота в мрежата , която е помогнал да се изгради и е положил своя труд.Фактът ти да си купуваш продукт от фирмата до голяма степен е заслуга на горната ти линия,защото все пак някой ЖИВ човек те е запознал с продукта,а не Толерантната Телевизионна реклама!!Не виждам смисъл да ти обяснявам след като цифрите толкова точно говорят за това кой колко и кога може да печели от МЛМ.Това са критерии които всеки трябва да покрие за да получи част от вторите 30 %...Основният проблем в тезата ти е,че Третираш и стесняваш Пазара в МЛМ само и единствено като Сътрудници,даващи празни обещания,които са заблудени и не са наясно със себе си,били са манипулирани и просто са там където не им е мястото!Нямам намерение да ти обяснявам защо грешиш,защото "чашата ти е препълнена" и няма с какво да я пълня повече.Пълен си със своята Теза и нямаш място за друга,а още по малко от Антитеза!Ако някога поне малко си се докосвал и направил опита да изследваш МЛМ ще ти излязат сметките!Не можеш да си Препишеш Компетентност на база Логически Изводи без да си бил поне малко в Кухнята !Все едно да си месар,а да се биеш в гърдите ,че си хирург!!Нарочил си този начин на разпространение за нелегален и си държиш на своето.Същевременно оправдаваш Класическият начин на търговия ,който е много "мил" , хич "неагресивен" и до такава степен влязъл под кожата ни,че дори не осъзнаваме ,че Дишаме с него!Да не забравяме обаче ,че и двата модела са ЗАКОННИ!Да,има голяма разлика между Класическият начин и то в полза на МЛМ-най-малкото(ще се повторя),че се дава възможност на самите клиенти да избират сами дали ще употребяват и освен,че ще го правят,а и ще растат заедно с мрежата,спомагайки за нейното изграждане! Истината е,че МЛМ е един много прост бизнес !Става въпрос за изграждане на мрежа от "магазини"(домакинства),без да се налага да инвестираш в помещения,защото имаш каталог(он лайн каталог в някои фирми),.Не инвестираш в складове на едро,персонал и пр.Има централизиран Дисконт от който може да пазариш и като клиент, и като привилигирован такъв - може да се снабдяваш лично с продукти или да ги получаваш по куриер - всичко напълно познато от класическата търговия с тази разлика,че си по-мобилен и Магазинът ти е навсякъде където отидеш - във всяко едно кътче на света,където твоята МЛМ фирма има офис!И ако си го приел като бизнес,правиш всичко необходимо което се прави в един бизнес-влагаш усилия,пари(в пъти по-малко от стандартния бизнес),време, учиш се!Самите клиенти в МЛМ поемат ИНИЦИАТИВАТА с помощта на Плана на Фирмите!-Просто,удобно и практично откъдето и да го погледнеш!

  ОтговорИзтриване
 37. *Мулти левъл маркетинга /МЛМ/ е законна бизнес структура призната в по-голямата част от света -, в страни, като Япония, Канада, Великобритания, Германия и мн.други както и в България!. В САЩ този бизнес е признат и се регулира от Федералната търговска комисия, както и други държавни и федерални агенции; Това не е лотария, където хората правят пари чрез привличане на други участници. Сътрудниците в МЛМ получават заплащане САМО ЗА РЕКЛАМАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА НА КОМПАНИЯТА която представляват. Те биват стимулирани от нея, за всеки нов употребяващ продукти клиент или абонат,приел да се присъедини като потребител!;


  * МЛМ най-напред се е развил и разраснал в САЩ, а след това в Европа и целия свят.

  * В МЛМ, вие сте човекът притежващ бизнеса, защото вие сте шефът;

  * В МЛМ, вие сте сто процентовият потребител, който освен, че ползва даден продукт или стока, печели и от това, че го препоръчва(рекламира) на приятелите си;
  * Когато пазарувате в някой магазин стоките които ви ТРЯБВАТ, на касата касиерката не ви връща част от парите и не ви дава бонус, за това че сте довели свои приятели да пазаруват в същият магазин,нали?

  * Ако трябва да сме искрени, това не е бизнес изграден на принципа „Стани богат за един ден”. Да някои хора могат и по-бързо да направят добри пари, но зад това се крие ежедневен труд и инвестиция на време и енергия.

  * В световен план тази индустрия е създала много милионери, но това е по скоро индустрия, която да направи хората богати с бизнес възможността, която дава;

  * Хубавото в този бизнес е, че в него няма задължение за пълен работен ден;

  Каквото и да кажа обаче за МЛМ според някои хора винаги ще е под съмнение,ще бъде Осъдено!.Спирам до тук,защото обикновено хората в различни етапи от живота си Виждат нещата по различен начин!Нямам идея дали твоята Теза ще Промени Света или ще Унищожи МЛМ?Ако това е Мисията ти?-Пожелавам ти успех!Ако в даден етап от живота ти случайно попадне продукт от МЛМ фирма логично е да не се възползваш от него,защото е в разрез с Тезата ти и ще е малко лицемерно да го употребиш по предназначение.Все пак ти благодаря за това,че още повече затвърди позитивното ми отношение спрямо МЛМ разпространението,а и да ти кажа някои продукти от тези мрежи наистина си струват както парите,така и усещанията!

  ОтговорИзтриване
 38. "Зададох ти задача-не я реши!". А пък аз ти зададох доста въпроси, на които ти не пожела да отговориш.
  Нека все пак да видим "задачката":
  "Та...дал си 15 лв. и вече го продаваш за 20!.Сега ми кажи....ти като последен(губещ) включен в системата ще спечелиш ли нещо?Колкко?Кажи ми точно по колко и как ще се разпределят тези общо 5точки нагоре по системата в паричен еквивалент?Колко ще спечели този на 6% и ...да речем този на 21%?Опиши ми движението на парите за продукта!Колко ще НАЛАПАТ Лошите - най-отгоре на"Пирамидката"?Честно ли е?Какви ще са твоите Загуби? ".
  Условието не е много ясно, тъй като не е даден конкретния маркетингов план, но в общи линии нещата стоят така:
  Ти получаваш 5лв., останалите над теб си разпределят 21% от 5 точки, спред нивата на които са. Ако продукта струва 15лв., то 21% от тях са 3.15лв. Отделно обикновено по-нагоре има други лидерски бонуси, които са още примерно 15%, т.е. 2.25лв. Общо 36% или 5.40лв. Останалите 64% или 9.60лв. си ги прибира фирмата за разходи за суровини, производство и т.н. + печалба. Фирмата може да прибере и повече, примерно ако няма много нива над тебе. Т.е. от крайната цена 20лв., 25% вземаш ти, а около 27% се разпределят по горните нива. Ти вземаш 5лв. от един продукт, но от тях трябва да извадиш например разходите за доставка, евнтуално и цената на стартовия пакет (ако има такъв - а най-често има), която си платил при включването. Т.е. в един силно идеализиран единичен случай, в който късметът ти се е усмихнал и комшията ти се е озовал в точния момент на точното място, търсейки точния продукт, ти печелиш по-малко от 5лв. Колко такива възможности трябва да ти се отворят в един месец, за да спечелиш поне заплатата на един чистач? Колко хора могат да си позволят да дават примерно по 130лв. всеки месец само за козметика? Всеки месец ли си купуваш нов парфюм? (Ако е така, не бих искал да съм на по-малко от 2 метра от тебе :) ). Дори и технически погледанто да си на плюс, ако печалбата ти е минимална, то тогава просто си си изгубил времето.
  Това ли са великите възможности за печалба в МЛМ? Не съм впечатлен. Всъщност никой нормален човек не би се впечатлил и това е направено с точно определена цел - да се насочат сътрудниците в "правилната" посока - рекрутиране на нови сътрудници, изграждане на пирамида (много обичат да и казват "мрежа", но то не е мрежа - както добре е обяснено тук: http://www.petkofiziev.com/2009/10/blog-post.html ). Точно от това идва и целия проблем с МЛМ - на практика не можеш да печелиш достатъчно от преки продажби, трябва да рекрутираш. Точно тук маркетингът и търговията изчезват и се проявява пирамидалната схема, дълбоката същност на МЛМ. Проблемът се появява, когато най-долните нива вече не могат да намерят кого да рекрутират, а същевременно 60-70% от тези, които вече са рекрутирани се отказват още през първата година, т.е. трябва първо да възстановят тяхната бройка и чак след това да мислят за разрастване на пирамидката си, като същевременно хиляди други като тях се борят за същото, т.е. пряко се конкурират с тях.

  Сега доволен ли си? Ще благоволиш ли и ти да отговориш на зададените ти въпроси? Или питам нещо неудобно?

  ОтговорИзтриване
 39. "Не виждам смисъл да ти обяснявам след като цифрите толкова точно говорят за това кой колко и кога може да печели от МЛМ."
  Кои са тези цифри и какво говорят? Би ли цитирал точни цифри + източник? А били дал цифри за това кой колко и кога НАИСТИНА печели? (не "МОЖЕ да печели", думичката "може" е просто хитър начин да се измъкнеш).

  Пак ще ти напомня да се придържаш към аргументи, а не към лични нападки. Никъде не съм си приписвал компетентности, предпочитам да давам конкретни аргументи. Ако можеш да ми кажеш къде и в какво греша, направи го. Не е нужно да съм бил в кухнята, за да си направя сметката. Не е необходимо да държа умряло куче вкъщи, за да знам, че мършата мирише лошо, нали? (Знам че в МЛМ обичате аналогиите :) )
  Никъде не съм споменавал, че класическият начин на търговия е "мил" или "неагресивен". Изобщо защо намесваш класическата търговия, нали си говорим за МЛМ? Май се опитваш да използваш аргумента "А вие защо биете негрите?".
  Това, че едно нещо е "законно" не значи, че е етично, или че е добър начин да се печели. Хазартът също е законен, но не е особено печелившо да го играеш. Още повече, че законите са измислени от хора и подлежат на промяна. Това, което е законно днес, може да стане незаконно утре и обратно.

  "Просто,удобно и практично откъдето и да го погледнеш!" Чудесно, но дали е печелившо? Какъв процент от сътрудниците печелят от тази работа повече, отколкото биха печелили за същото време на друго място?

  "В САЩ този бизнес е признат и се регулира от Федералната търговска комисия, както и други държавни и федерални агенции"
  Признат е за законен бизнес, но при определени условия, изложени в съдебното решение от 1979 по делото между FTC и Amway ( http://en.wikipedia.org/wiki/In_re_Amway_Corp. ). Условията са:
  1. Поне 70% от продажбите да са към външни крайни клиенти (невключени в схемата)
  2. Всеки дистрибутор трябва да е продал на поне 10 външни клиента, за да получи бонус.
  3. Фирмата да изкупува обратно непродадените продукти.
  4. Да не се плаща такса за регистрация.
  Обърни по-специално внимание на първите две точки. Колко от МЛМ-ите наистина ги изпълняват? Да, много от тях имат подобни клаузи в договорите си, но на практика дистрибуторите не ги налагат твърдо на даунлайна си. А според съдебното решение, тези точки са необходимо условие за да бъде един МЛМ законен.
  Освен това, в това съдебно решение Amway са признати за виновни за:
  1. Фиксиране на цените на дребно.
  2. Подвеждащи твърдения относно продажбите и печалбите.
  Обърни внимание на точка 2. Това е де факто стандарт при МЛМ-ите, така успяват да набират дистрибутори. Защото ако им кажат истината, много по-малък брой биха се навили. През 1986 Amway дори са глобени със 100 000 долара отново по тази точка.
  За съжаление законодателството в България не е достатъчно развито по тези въпроси, затова цитирам американското. Между другото там също играят доста пари, интереси и лобита, но това е друга тема.
  Специално при Amway имаше голям скандал, защото се разкри, че голяма част от по-високите нива печелят не от самите продукти, а най-вече от продажбата на учебни материали на даунлайна си (аудио/видео касети, дискове, книги, организиране на скъпи обучения и семинари). Във Великобритания признаха Amway за законна, но след някои промени в бизнес правилата им: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/consumer_goods/article3934585.ece
  Обърни внимание, че делото е започнато след като се е установило, че 6% от дистрибуторите са получавали 95% от бонусите. Това какво ти говори? Извинявай, че не виждам колко велик е този бизнес.

  ОтговорИзтриване
 40. "Те биват стимулирани от нея, за всеки нов употребяващ продукти клиент или абонат,приел да се присъедини като потребител!" Точно пък за присъединяване на абонати не трябва да бъдат стимулирани сътрудниците. Трябва да бъдат стимулирани за ПРОДАЖБИТЕ, направени от присъединените абонати.

  "МЛМ най-напред се е развил и разраснал в САЩ, а след това в Европа и целия свят". Е, и? Това какво точно доказва?

  "В МЛМ, вие сте човекът притежващ бизнеса, защото вие сте шефът" Хм, на какво си шеф? Какъв контрол имаш върху "бизнеса"? Контролираш ли производствто, асортимента, цените? Свободен ли си да подпомогнеш бизнеса си с реклама? Можеш ли да продаваш продуктите в магазин? Не? Тогава на какво си шеф? Има доста случаи на затворени МЛМ компании. Не липсват и случаи, в които МЛМ компании изведнъж решават да преминат към "класическа търговия" и отрязват квитанциите на дистрибуторите си (примерно ILearningGLobal : http://www.articlesbase.com/mlm-articles/ilearningglobal-shutdown-mlm-operations-2046235.html ) - какво става тогава с "бизнеса", на който си "шеф"?

  "В МЛМ, вие сте сто процентовият потребител, който освен, че ползва даден продукт или стока, печели и от това, че го препоръчва(рекламира) на приятелите си". Въпросът е дали печелиш, защото ползваш продуктите или ползваш продуктите само защото може да спечелиш? А дали не пробутваш на приятелите си продукти, воден най-вече от стремежа си към печалба?

  "Когато пазарувате в някой магазин стоките които ви ТРЯБВАТ, на касата касиерката не ви връща част от парите и не ви дава бонус, за това че сте довели свои приятели да пазаруват в същият магазин,нали?" Най-често е така, но от друга страна мога да пазарувам в който искам магазин и да си избера стоката, която най-много ми харесва сред различни изложени видове и марки.

  "Ако трябва да сме искрени, това не е бизнес изграден на принципа „Стани богат за един ден”" Защо "ако трябва да сме искрени"? Да разбирам ли, че по презентациите не е задължително да сме искрени? Колко кандидати ще се навият да започнат, ако им бъде обяснено колко работа се изисква, с колко трудности ще се сблъскат и какъв процент от дистрибуторите получават добра печалба?

  "В световен план тази индустрия е създала много милионери, но това е по скоро индустрия, която да направи хората богати с бизнес възможността, която дава". Клоко милионери е създала? Брой, източник? Колко процента от десетките милиони МЛМ дистрибутори в света са милионери? Хазартът също е създал много милионери (собственици на казина), но е разорил и много хора (играчи). Иначе е много вярно, че акцентът на индустрията не е продажбата на продуктите, а на "бизнес възможността". И все пак, аз не твърдя, че от МЛМ не може да се спечели, напротив. Твърдя, че схемата е така направена, че печелят много малък процент от дистрибуторите, а по презентациите се представят заблуждаващи цифри и съзнателно се насажда у кандидатите заблудата, че това е един много лесен и приятен начин за забогатяване. А фирмите мълчаливо се съгласяват с тези действия на дистрибуторите, защото хем им носят печалба, хем не носят юридическа отговорност за тях.

  "Хубавото в този бизнес е, че в него няма задължение за пълен работен ден". Само дето ако не работиш на пълен работен ден, че и отгоре, не може да очакваш да постигнеш задоволителни резултати.

  ОтговорИзтриване
 41. Аз нямам "мисия", нямам за цел да променям света. Целта на този блог е да се покаже и другата гледна точка, "тъмната страна" на МЛМ, да се покажат математиката, цифрите и статистиките, които удобно ще бъдат "спестени" по презентациите. Целта е, когато тук попадне човек, който се колебае дали да се включи, информацията тук да му подейства отрезвяващо след сладките блянове в презентацията и той да може да направи своя избор информирано, като вземе под внимание колкото се може по-глям брой различни гледни точки. Това е "мисията", която съм си поставил. Нямам за цел да убеждавам когото и да било да прави каквото и да е. Всеки си има глава на раменете и може сам да прецени как да си харчи парите. Но е добре преди това да получи разностранна информация.

  Отново ще те помоля да отговориш на въпросите, които ти поставих.

  ОтговорИзтриване
 42. Господин Петков, Ви явно сте математик или счетоводител който е разбрал нещо за МЛМ !
  Не виждам друга причина толкова настоятелно да ни връщате от всичките Ви коментари към математическите Ви модели!
  Разбирам колко е важно за един човек да му признаят правотата на думите му. По същата причина "анонимен"- вероятно Ивайло се опитва да обори доводите Ви с негови също толкова силни както Вашите! Виждам и че спорът помежду Ви трудно ще бъде финализиран.
  Каквато и да е причината за този Ваш негативизъм към МЛМ, който се опитвате да го представите като "друга гледна тока", то тя не отразява истинската същност на този вид бизнес.
  Във всеки аспект от живота има печеливши и губещи /имаше ги дори и при Социализма/ ;)
  В този смисъл МЛМ с нищо не се различава от "стандартните" бизнеси. Той обаче има една главна особеност! Дава възможност на широк кръг от хора с различни нива на възможности /материални и интелектуални/ поне да опитат да променят живота си в посоката в която желаят. Кой до колко ще се справи, зависи изцяло от самия него и неговата мотивация. Същото се случва и във всички останали "стандартни" бизнеси. Предполагам ще се съгласите с мен, че голяма част от хората са губещи под една или друга форма в различни ситуации от живота? Така, че не виждам смисъла да сравнявате МЛМ с финансови пирамиди, а да не споменете нищо за вредата от цигарите и алкохола! И двата примера са личен избор върху който Вие трудно бихте могли да повлияете!

  Можете също да подминете моят коментар без отговор защото не смятам повече да пускам мнения.

  ОтговорИзтриване
 43. Ако някой смята, че греша, нека да обори аргументите ми. Точно затова ви "връщам" към математическия модел и към другите ми аргументи - защото досега никой не ги опроверга. Щом смятате че греша, бъдете така добри да покажете къде точно греша в аргументацията си, вместо да изписвате по пет страници общи приказки. За пореден път ще помоля да говорите за аргументите ми, а не за мен самия - какъв съм, що съм, какви са ми мотивите - това няма значение. Аргументите могат да говорят сами за себе си.
  Не знам къде видяхте другия анонимен (поне по един псевдоним си сложете, да мога да ви различавам!) да се опитва да обори доводите ми - аз неслучайно няколко пъти зададох въпроси към него, на които той така и не пожела да отговори. Това ли наричате "оборване"? Всъщност, ако прочетете внимателно последните ми два поста, ще видите че в тях аз оборвам неговите "силни доводи" точка по точка. Отново, ако смятате, че някъде греша - покажете ми къде и в какво.
  Между другото, сравнението Ви със социализма е точно в десетката. При социализма всички бяха равни, но някои бяха по-равни от другите, същото е и в МЛМ.

  ОтговорИзтриване
 44. Господин Петков, написал сте интересна публикация с добре развита теза относно "тъмната" страна на МЛМ. Развил сте и математически модел за това, как регистрирането на нови дистрибутори достига точка на насищане. Посочил сте интересни статии и източници. Постарал сте се да отговорите и на коментарите. Чест и почитания за положените усилия!
  Имам няколко въпроса, на които не успях да намеря отговори във всичко, изчетено до тук:
  1. Според Вас, освен "тъмни" страни, този вид бизнес има ли и свои предимства и положителни характеристики?
  2. Ако този вид бизнес е нещо измамно, възможно ли е дадена компания в този бранш да развива успешно своята дейност в над 145 страни по света?
  3. По-горе се говореше за това, как да се прецени качеството на даден продукт. Задържането на даден продукт на международния пазар над 30 години достатъчно убедителен аргумент ли е за неговото качество?
  4. Ако дадена компания предлага продукти със съмнително качество, то тя би ли давала 30 дневна безусловна гаранция?
  5. Вие самият занимавал ли сте се с МЛМ, или просто сте направил анализ въз основа на събрани материали и математическа логика?
  Ще Ви бъда благодарен за Вашия коментар.
  Найденов, София

  ОтговорИзтриване
 45. Здравейте г-н Найденов.
  Първо, поздравления за стегнато написания коментар!
  Ще се опитам да отговоря на въпросите.
  1. Предимства има, разбира се, както казах доста от тях съм описал в този пост: http://mlmzabludi.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
  Достатъчно е само да махнете негативната конотация.
  Предимство е, че се създава група от лоялни потребители, като се избягва пряката конкуренция с останалите продукти на пазара. Потребителите имат стимул да купуват точно тези продукти, понеже смятат, че това им носи печалба. Не са необходими големи инвестиции за създаване на стандартна търговска мрежа (магазини, персонал и т.н.). Потребителите се информират доста по-подробно относно продуктите (като предполагаме, че при това не биват подвеждани относно реалните качества на продуктите) и също така се създава нещо като "култ към марката", който ги стимулира да купуват точно тази марка (подобно нещо прави Apple - нейните продукти също имат подобен "култов" статус, т.е. купуват се по-скоро заради имиджа, отколкото заради реалните им качества). Дава се шанс за допълнителен доход, но само при условие, че продуктите са добри и продаваеми, цените - конкурентни и не се набляга на рекрутирането за сметка на продажбите.

  2. Разбира се, че е възможно. В случая понятието "измамно" е по-скоро от етична, а не толкова от правна гледна точка. Освен това контролът върху МЛМ не е особено стриктен, в много страни няма специално законодателство, което да урежда дейността им. В повечето случаи наличието на продукт и липсата на голям брой оплаквания е достатъчно за да работи един МЛМ необезпокоявано. За това допринася и "независимостта" на сътрудниците, т.е. компанията не носи юридическа отговорност за действията и твърденията на сътрудниците си, а тях самите е доста трудно да ги изловиш един по един. Т.е. компанията формално не използва измамни практики, но нейните сътрудници го правят "на своя глава". Също така насаждането на мнението, че ако се провалиш вината е само твоя, намалява драстично броя на евентуални оплаквания срещу МЛМ, което им позволява да "летят под радара" дълго време.
  Зависи и какво точно разбирате под "да развива успешно своята дейност". Фирмата може да печели добре, но това съвсем не означава, че и болшинството от сътрудниците също печелят добре.

  3. Дефинирайте понятието "качество". За качество при производството ли говорим (спазване на технологията, липса на дефекти и безопасност за здравето) или за приписваните на продукта качества?
  За всеки влак си има пътници, на пазара се продават от много години както много качествени, така и не толкова качествени продукти, на съответните цени. Някои например предпочитат да си купуват всеки месец евтини китайски маратонки, вместо веднъж в годината скъпи маркови, "качествени" обувки. И двата вида се задържат на пазара. Същото важи и за автомобили, техника, козметика, всичко. Освен това в много случаи е невъзможно за потребителя да оцени качеството. Например, как един потребител може обективно да оцени качеството на една хранителна добавка, например? Качеството е в окото на потребителя, то не е обективна причина нещо да се задържи или не на пазара. Не липсват примери за изключително качествени продукти, които обаче са изчезнали от пазара, поради липса на достатъчно купувачи. И понеже усещането за качество е субективно, не е много трудно да бъдат убедени група потребители (дистрибуторите на МЛМ), че трябва да си купуват определен продукт.
  Вземете за пример хомеопатията. За 200 години, откакто съществува, няма доказателства, че действа по-ефективно от плацебо, но това не пречи да се продава и компании като Боарон да печелят милиони долари, продавайки бистра водица с чудодейни, но недоказани "качества".

  ОтговорИзтриване
 46. 4. Разбира се, още повече, че в много страни това е изискване на законите за защита на потребителите. Не знам какво точно разбирате под "безусловна" гаранция, бихте ли пояснил? Защото не мисля, че в МЛМ гаранцията е безусловна. Но дори и така да е, както видяхме в предната точка, качеството е субективно усещане и това, което за един е съмнително, за други е напълно приемливо качество

  5. Аз самият не съм се занимавал с МЛМ. Още от първия момент, в който се сблъсках с него усетих, че не ми харесва в идеята. Мои близки са се занимали или се занимават с това, отчасти това е причината да се заинтересувам по-дълбоко. Чел съм доста материали, както за, така и против МЛМ, използвам и математичската логика. Не мисля, че е необходимо да се набутам с пари, за да мога да коментирам. А и в този случай ще кажете, че го правя от злоба, понеже не съм успял.
  Но отново ще кажа, че моята личност съвсем не е от значение. Нека говорят аргументите, а не авторитетите.

  ОтговорИзтриване
 47. С две думи ще кажа - не бих губил време и енергия да влизам в полемика по темата. Най-добрите практици и хора с по 30 - 35 години стаж в Мрежовия маркетинг са ме убедили, че тази индустрия е за хора, които създават взаимоотношения а не изучават продукти, за хора които имат широки сърца и са готови да помагат на другите. На въпроси към тях, как да реагираме на негативно настроени хора към МЛМ , отговорът е - Просто ги подминавайте. Вашата цел е не да спечелите тях, не да ги оборите, не да ги промените. Вашата цел е да намерите себеподобни, с които ще намерите адекватния език на комуникация. МЛМ бизнесът не е бизнес на продажби. Той е бизнес на взаимоотношения.Той е и порив ! Така че , господин пламенно посочващ тъмните страни на МЛМ - аз никога няма да изградя близко взаимоотношение с Вас, и от това няма да се чувствам зле и некомфортно. В Европа акулите и хиените в този бизнес са нанесли непоправими щети върху психиката на хората и върху мисленето им за това. Маркетингът на допускането и маркетингът на привличането са нещата които ще излизат на преден план. На хората днес им липсват две основни неща - пари и време. За да те допуснат до своето съзнание и да поискат да те чуят какво им рекламираш или искаш да продадеш, те трябва да ти дадат своето съгласие за това. какво правите когато медиите ви залеят с реклама - угасяте телевизора или докато са прекъснали хубавия филм който сте гледали, отивате или до тоалетната или се обаждате по телефона или се ровичкате в нещо друго, докато свърши досадната реклама.
  Колко често вадите едно тесет от ненужни брошури в пощенската си кутия и директно ги хвърляте в коша за боклук? Така че маркетингът на допускането - т.нар. "Пермишън маркетинг" и "Атракшън маркетинга" ще са тези , които за вбъдеще ще движат много големи потоци от продукти, най вече за здраве, а и други. И техни носители ще са най-вече хората занимаващи се с бизнес от дома. / Penchev/ ще спестя време за регистрация и е вероятно да се явя като "анонимен" , не не съм- Пенчев

  ОтговорИзтриване
 48. "С две думи ще кажа - не бих губил време и енергия да влизам в полемика по темата."
  Не се чувствайте длъжен да пишете, г-н Пенчев. За пореден път ще кажа - ако някой смята, че някъде греша в аргументите си - нека посочи къде конкретно. Останалото са празни приказки, от които никой няма полза. Не е нужно всеки, който попадне тук да пише нещо от рода на "На мен пък ми харесва, гледайте си работата!".

  Тъжно е, когато критерият за това дали да изградиш или не близки взаимоотношения с някого е дали е позитивно настроен към МЛМ (не че аз държа да имам близки взаимоотношения с Вас). Точно тази намеса на бизнес интересите в личния живот е едно от нещата, които ме отвращават в МЛМ. Не е редно някой, пък бил той и гуру в МЛМ, да определя с кого да се сближавате и с кого - не. Все едно майка ти да определя с кого да дружиш и с кого - не - за възрастен човек мисля, че това е недопустимо. Точно за това говорех, когато казвах, че много от включилите се в МЛМ губят приятелства, често пъти дългогодишни. Личните взаимоотношения се градят на други принципи и ценности, не на парични интереси. Между другото, подобен тип намеса в личния живот и тоталитарното разделяне на свои и чужди, "ние" и "те", много наподобява ефекта от присъединяването към култ или секта.

  ОтговорИзтриване
 49. Уважаеми г-н Петков, ще се опитам да ви поясня например, как при формирана себестойност на даден продукт оскъпен с 25% може да се печели от МЛМ до 4-то ниво. Т.е. Иван ( 1во ниво)е продал продукт на Митко ( 2 ро ниво), Митко на Петко ( 3 то ниво), а Петко на Веско ( 4 то ниво).Да приемем, че крайната цената на продукта е 30 лв., то 25% са 7.50 лв. които се разпределят по веригата. Нека разгледаме какво се случва, когато човек от 4-то ниво закупи прдукта:

  IV- то ниво като нов потребител взима отстъпка от 60% от 7.50 лв. = на 4.50 лв. и закупува продукта за 25.50 лв.
  за III - то ниво само за това, че е продал продукт на Веско се отчисляват 25% от 7.50 лв. = 1.875 лв.
  за II - ро ниво за това, че някога е продал продукт на Петко се отчисляват 10% от 7.50 лв. = 0.75 лв.
  и за I - во ниво остават отчислени 5% от 7.50 лв. = 0.37 лв.
  Отстъпката за всеки един от тях винаги е 60%, а останалите 40% се разпределят по веригата. И ако съумеете да изградите голяма структора под себе си си гарантирате един прекрасен доход, защото ще имате неколцина от II - ро ниво, те от своя страна неколцина и т.н, а всички те ще ви носят доход. В МЛМ няма измама и не е редно да се сравнява с пирамида. Няма и губещи тъй като, ако някой не е убеден в качеството на продукта, няма да го закупи, съответно няма да има какво да предлага. А как се предлага продукт чрез МЛМ е личен избор на всеки участник. Аз съм отвратен от рекламните блокове по телевизията и сменям канала. Вие също не сте длъжен да слушате презентацията на даден продукт, но ако ви се предложи от ваш близък, то мисля, че е редно да уважите избора който е направил да изкарва парите си предлагайки даден продукт. И в заключение ще изтъкна, че ежеминутно ни се предлага нещо, било то стока, услуга, развлечение, политика и какво ли още не?! Избора какво да чуем си остава наш!

  ОтговорИзтриване
 50. Дали да благодаря за поредното безсмислено мнение по темата?
  Г-не, принципът на МЛМ ми е ясен, точно това е и темата на блога. Не беше необходимо да ми го разяснявате. Препоръчвам ви повече да упражнявате четенето, отколкото писането - така няма да губите нито своето, нито моето време.

  И понеже, колкото и да не ми харесва, явно ще се наложи тенденцията да се самоцитирам:
  "За пореден път ще кажа - ако някой смята, че някъде греша в аргументите си - нека посочи къде конкретно. Останалото са празни приказки, от които никой няма полза."

  ОтговорИзтриване
 51. Господин Петков учудвам се на търпението ви. Няма смисъл да се опитвате да докажете твърденията си на някой,който си е наумил да отрича.Такива хора са зомбирани от някого,или нещо и по никакъв начин няма да ви разберат.Те дори четат през ред доводите и доказателствата на останалите,понеже се страхуват за собствения си мироглед.Страх ги е да не намерят нещо логично в думите на опонентите си и да се наложи да признаят че бъркат.Така ще се окаже че не са достатъчно интелигентни сами да достигнат до истината.Нима очаквате някой сам да се постави в това положение?Разбира се че няма да отстъпят и на доводите ви ще отговарят с врели некипели и не точно на въпросите ви.Ето математическият ви разбор е напълно ясен и логичен ,но опонента ви докрай не каза нищо за това и не отговори на въпросите ви.Той знае че сте прав ,но не му изнася. Тази мошеническа схема с МЛМ години наред ме тормози лично и вече не знам къде да търся изход.Никога не съм участвал в това но човек от семейството е затънал дълбоко и зомбиран изцяло.От самото начало се опитвам да го измъкна ,защото това естествено вреди финансово и на мен.Това е като хазарта.В 99% от случаите губиш но не се отказваш.Обяснявах,давах примери,правих сметки..загубата е тотална ,но въпреки това човека насреща не може да бъде убеден.Имам чувството че дори да умира от глад затънал до гуша последните му думи ще са "МЛМ" и "да живее" Излиза че с приемане на самата идея съзнанието им се уврежда и това е окончателно. Димитров valkyrie_rider@abv.bg

  ОтговорИзтриване
 52. Да, много сте прав. За съжаление е много трудно да се депрограмира някой вече "зомбиран", то е все едно да се опитвате да изкарате някого от религиозен култ. При тях критичното мислене е тотално изключено, един начин да се опитате да го "включите" е чрез задаване на въпроси, които да провокират човека да започне да мисли. Въпросите трябва да са насочени към противоречията между реалността и МЛМ пропагандата. Целта е да се наруши вътрешния баланс на човека, за да излезе от "сладкия сън".
  Аз направих този блог, провокиран също от случки с мои близки, но за щастие те се осъзнаха, някои по-рано, други по-късно.

  ОтговорИзтриване
 53. Здравейте попаднах на темата случайно гледам не е писано скоро но все пак мога да кажа следното
  За господин Иванов:Господине,мисля че е доста уместно да се запознаете с конкретен маркетинг план на компания която е спечелила световна награда за изработването му!!! А не да се опирате на факти от 100 други пирамиди както ги наричате
  След като прегледате обстойно и най важното да разберете един такъв маркртинг план тогава започнете да коментирате и плюете и смятате плюсове и минуси...всъщност вие коментирате само минусите от познатите за вас структури.
  Съгласен съм с вас че има доста структури които са ефективни само за хората от върха на пирамидата.Нямам представа с какво се занимавате но ако не работите за себе си то най вероятно работите в пирамида на върха на която е шефът ви и той прибира голямата печалба защото е инвестирал а вие си прибирате заплатката която в днещно време не е гаранция че дори ще получите на време(в България)
  Така че ако сте работник,вие сте в пирамидална структура която няма много общо с МлМ!
  От целият пост и всичко което е изписано(не изчетох абсолютно всичко признавам )Аз разбирам че Вие слагате всички компаний работещи на подобен принцип под общ знаменател което не би трябвало да е така ако сте запознати с всички видове мрежови системи!От друга страна ви отговарят хора, било то положително или отрицателно или...като вас странични наблюдатели като всеки един от тях защитава или плюе по маркетинга с който той ЛИЧНО се е сблъскал.В следствие на което става една мешавица и вие реално постигате целта си като всички МлМ компаний попадат под вашият общ знаменател.
  Мога да кажа следното:
  Ако този вид бизнес беше за всеки всички щяха да са милионери но кой би ставал или не се разбира само след включване в такъв бизнес НО В ПРАВИЛНАТА КОМПАНИЯ! Ако сте избрали пирамидална сруктура или сте се оставили да ви манипулират проблема си е ваш и най вероятно и да отидете в подходяща компания няма да достигнете високи резултати.
  По това което от страна на защитниците на МЛМ-а съдя че те говорят за печелившите компаний и структури като LR и NWA примерно. А вие си говорите за структури от преди 15 години които нямат ама нищо общо с днешните.

  ОтговорИзтриване
 54. Има много мрежовици ако мога така да ги нарека които са работили на времето в пирамидални структури и продължават да го правят и днес в новите компанийно по старият начин КОЙТО ДНЕС НЕ Е НЕОБХОДИМ поради простата причина че днес има реален продукт насреща а не само върележка на пари.Но тези хора не познават друг начин на работа и за това си продължават по старо му манипулаций зарибяване облъчване и т.н. както вие му казвате КАТО ПРОДАВАТ САМО ЕДНАТА СТРАНА!продават бизнеса а не обръщат внимание на продукта който се предлага.
  Това подронва авторитета на компанията и на всички сътрудници дистрибутири или както искате ги наричайте и СЕ ПОЯВЯВАТ ПОСТОВЕ КАТО ВАШИЯТ!
  Ако масово хората мислеха като вас тези компаний нямаше да съществуват и да поддържат мегазаводи и още един куп други браншове покрай тях!В наше време системата при добър маркетинг план не толерира никой без значение на кое ниво си Реалността е че ако не си поддържаш нивото падаш на 0-ла!Освен ако не си развил вече структура която да работи сама без твоя помощ.
  За това много хора не могат или се отказват защото това не е техният бизнес НО ТЕ НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЯТ БЕЗ ДА ГО ПРОБВАТ.Дори тогава не могат да се наречат измамени защото реално "ИНВЕСТИЦИЯТА" както я наричате вие от 150 до 500 лева за стартови пакети се е върнала под формата на продукт при вас с изключение на някакъв процент за рекламни материали и каталози най често.ДОРИ тогава тези хора печелят от това ча се станали сътрудници като си ползват отстъпка от някакъв процент а да са потревители,ДОРИ тогава за тях остава възможността да са продавачи и да предлагат продукт на каталожна цена и да изкарват по някой лев за да си "ВЪРНАТ ИНВЕСТИЦИЯТА"
  Господине!Смешна е голяма част от това което сте постнали.Искате факти?Дадох ви ги!

  ОтговорИзтриване
 55. Компанийте са наясно че не от всяко дърво става свирка и за това ДОБРИЯТ маркетинг план предлага няколко опций за развитие а те са ако не ви е ясно поне 3
  1:Лични продажби
  2:Групови продажби
  3:Само лично потребление
  има и номер:
  4:Всичките три които ви се предлагат!Това е моят избор и го мога и го правя!!!

  Ако някой не може нито едо от трите неща значи е обречен да работи в ПИРАМИДА за 400 лева заплата за която се моли на края на месеца "господи дано ми я дадат навреме" и най вероятно е пробвал схемата на някоя компания но не вижда по далече от носа си и се е провалил какво прави този човек в момента?Седи и пише глупости в интернет защото това е единственото място на което МОЖЕ ДА СИ ИЗРАЗИ ГЛУПОСТТА и да му обърнат внимание.
  Нека ви кажа нещо Изборът на всеки е индивидуален,Какво ще постигне дадена личност в подобен тип компания(с добър маркетинг план) зависи от креативноста и капацитета с който разполага,както и с упоритост постоянство но най вече с това колко силно иска да стигне целта която си е поставил.
  Моят съвет:Вземете и прочетете някоя свястна концепция и тогава се хвърляйте в сметки и проценти ...
  Забравих ли да спомена че в новият тип структури никой не взимз от никого по долу в мрежата? Пак ви казвам прочетете или се поинтересувайте от някой от "опарените" си приятели.Със сигурност им е останала някоя книжка или концепция.
  В заключение мода кажа само:
  "БЕЗПЛАТНО СИРЕНЕ ИМА САМО КЪДЕ? ..............САМО В КАПАНА!"
  За всичко друго колкото време му отделите толкова ще изкарате!
  С оплакване и обвинпване и жалване и квото още се сетите пари не се изкатват!
  Някъде споменахте че Доналд Тръмп бил еди какъв си...
  Отнасяте се пренебрежително към богатите..били такива били онакива.....Бсе тая.
  Някой спомена за историята където попитали Тръмп:
  "Ако сега изгубите цялото си богатство и ви оставят един долар какво ще направите?"
  Там той казал че ще се захване с МлМ и блабла при което цялата зала избухнала в смях....
  Аз искам да добавя отговора на Тръмп който всъщност е по важен и колегата го пропусна а той е:
  "Вие ми се смеете но за това вие сте там а Аз тук!"
  Айде бъдете живи и здрави всички и се развивайте както ви е добре и удобно но ОСТАВЕТЕ ХОРАТА ДА РЕШАТ КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ СЪС СОБСТВЕНИЯТ СИ ЖИВОТ!!!!!ВИЕ НЕ СТЕ НИТО ГОСПОД НИТО ТЕХНИ РОДИТЕЛИ„А ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ И СА НАД 18 ГОДИШНИ И СЕ СМЯТА ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРАВЯТ САМИ В ЖИВОТА!!!
  Та питам ВИ КОИ СТЕ ВИЕ ЧЕ ДА ДАВАТЕ АКЪЛ НА ХОРАТА????УЧЕТЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕЦА НА ТОВА В КОЕТО ВЯРВАТЕ НЕ ГО НАЛАГАЙТЕ НА ДРУГИ ХОРА.

  ОтговорИзтриване
 56. Сетих се още нещо което повечето от вас или не знаят или не помнят.
  Преди около 15 години в България се появи една фирма с име "Орифлейм"и мрежов принцип на работа
  Всички започнаха да я плюят много здраво заради пирамиди като галакси и т.н. Обаче днес орифлейм имат дори реклама по телевизията както и хора които са милионери от тази работа.
  Както и хиляди българи които припечелват по някой лев с продажби но не са успяли да се изкачат по високо.
  ЗА МЕН ЛИЧНО,маркетинг плана на Орифлейм е пълна боза но все пак хиляди хора печелят от него!!!

  ОтговорИзтриване
 57. Цитат:
  "Да, много сте прав. За съжаление е много трудно да се депрограмира някой вече "зомбиран", то е все едно да се опитвате да изкарате някого от религиозен култ."

  Наисти господине е много трудно да го депрограмирате!Особенно ако човека изкарва пари от това което прави а вие се опитвате да му кажете че НЕ Е РЕАЛНО.Няма как да ви разбере естествено особенно ако идва от работа 8 часа за 500-600 лева в продължение на години и за няколко месеца постига двоен и троен месечен доход просто НЯМА шанс да го "депрограмирате".
  Поредната ви глупост посната тук

  ОтговорИзтриване
 58. Цитат:
  "Все така продължава да ми се губи логиката - защо трябва получаването на заплащането за труда Ви през месеца (това е бонусът) да зависи от това дали Вие самият сте си купили някакви продукти?? Дори и да нямате в момента нужда от продукти, Вие пак трябва да си купите, за да може да вземете заплащането за труда си. Отговорът може да бъде само един - за да се стимулира потреблението сред дистрибуторите и да се осигури влизане на пари в структурата всеки месец."

  Продължавам да ти чета глупостите не знам и аз защо но все пак....
  Този цитат от твой пост обяснява че ти на 100 процента не си запознат с новите структури.
  Запитвал ли си се какво означава мрежа от ПОТРЕБИТЕЛИ а не само от дистрибутори??това първо,второ:Ако си дистрибутор на дадена марка няма ли да ти е малко неловко да използваш друга а да предлагаш тази и да казваш колко е добра?
  За това е направено личното месечно потребление!Но то не е задължително!Ако нямаш мрежа не ти е проблем да не го правиш и никой няма да те изяде за това.
  Когато имаш обаче е друго.Нали си по математиката смятай колко ще изгубиш при мрежа от примерно 1000 потребители а на теб за да си вземеш бонуса ти искат примерно 100 кинта месечно потребление.И последният въпрос ти ще дадеш 100 кинта за месеца а колко ще ти влязат като бонус от мрежата?Няма да ти казвам щото ти си много компетентен и най вероятно "знаеш" за тези неща.....

  ОтговорИзтриване
 59. Забравих да кажа че изгледах филмчето.
  Не знам дали знаеш че тези двамата са нищо повече от клоуни във Вегас буквално.
  Тяхната цел е да осмеят всичко по възможно най лошият начин като жълтите вестници стига това да им донесе рейтинг.Е това не ти ли прилича малко на натиск в презентационна зала за някоя пирамида???Бъркаш нещата човече там ти е проблема!

  ОтговорИзтриване
 60. За едно съм съгласен, г-н Анонимен - не сте прочели всичко! Всъщност, не сте прочели почти нищо, дори фамилията ми, а тя е Петков, а не Иванов. Повтаряте абсолютно същите неща, които са написали колегите Ви преди Вас и на които е отговорено по няколко пъти.
  Определено си личи спамерското начало у Вас - седем(!) поредни поста, в които не казвате нищо ново, а отново преповтаряте до болка познатите заучени фрази и цитати на мошеника Тръмп (не, не мразя богатите хора, мразя мошениците) или Кийосаки. Безсмислено е да се опитвам да коментирам всичко от словесната Ви диария, още повече, че на всяка точка е отговорено в по-горни постове. Дори няма да я трия, просто ще я оставя като нагледен пример до какви последици води животът в света на МЛМ.
  Относно Пен и Телър - тяхната цел е да осмиват човешката глупост и наивност по възможно най-директния и безкомпромисен начин. Глупостта трябва да се сочи с пръст и да се осмива, не да се толерира. Вероятно се чувствате лично засегнат от предаванията им, така че реакцията Ви е разбираема.
  Приятен ден.

  ОтговорИзтриване
 61. П.П. Хората като Вас много обичат да цитират "заплатки пo 400/500/600лв.". Очевидно за Вас е тайна, че съществуват много хора, които имат професии, които харесват и в които са добри, срещу което получават много по-голямо възнаграждение от цитираното, и които нямат никакво желание да зарежат години учене и изграждане като професионалисти в любимата си професия, за да пробутват кремчета със съмнително качество и завищена цена на приятелите си. МЛМ е убежище за тези, които нямат други качества, освен наивност или наглост и безочливост.
  Между другото, след всичките Ви писания така и не видях какво точно според Вас е грешно в математическия ми модел.

  ОтговорИзтриване
 62. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 63. Изтрих ти коментарите, защото въпреки, че съм доста търпелив, нямам намерение да търпя повече от истеричните ти глупости и обиди.
  Щом смяташ, че е толкова жалък блога ми, бъди така добър да не го коментираш повече и да си намериш по-хубав, в който да се вихриш.

  Между другото, понеже ми говориш за ЛР и Галакси, сигурно си чувал имената Кремена Панчева и Теодор Торнев, които са не знам си какви лидери в ЛР. Поинтересувай се каква е връзката им с Пауър нет/Галакси/Проксима/Константа и т.н., както и с вече загиналите МЛМ пирамиди FFI и MyVideoTalk, които също завлякоха доста хора.
  Ето, като за начало: http://www.chambersz.org/old/popups/newswindow.php?id=173&print=print

  ОтговорИзтриване
 64. Естествено че ще ги изтриеш как ще ги оставиш то беше ясно!:):):)
  И да естествено е че познавам и дори лично познавам споменатите Кремена и Теодор
  Това обаче че са стари разбойници от всичките кои пирамиди кои не не означава че всички са такива приятелю Факт е че те могат да работят само с манипуллаций и така си продължават! Факт е че пречат в момента на много хора в България да се развиват но нямаме какво да направим това как и кой ще работи в дадена компания не се определя от нас а те са си мрежовици от години,МНОГО добри манипулатори са и си търсят жертви.Лош или не както виждам си осведомен че са доста нависоко в ЛР което само означава че СИСТЕМАТА РАБОТИ КАКТО ЗА ТЯХ ТАКА И ЗА ВСИЧКИ!!! Стига да знаят как да го постигнат!
  Бях сигурен че ще изтриеш постовете ми и Това беше целта ми!:) За това бяха написани и по този начин!:) Това само доказва колко плитко разсъждаваш и колко лесно е човек да те накара да направиш нещо!:)Няма да се очудя даже да си се пробвал като мрежовик и да си пропаднал което е неминуемо по мое мнение след като ти изчетох всички щуротий(освен математическият ти модел).:)Изтрий и този пост:) Аз завърших моят експеримент с положителен резултат!:)
  Продължавай да си смяташ,трий постовете които СА ТИ НЕУГОДНИ и си карай в коловоза!За нашата работа трябва воля и стратегия както и за какъвто и да е било друг бизнес!Стратегия и планиране!С всеки изтрит пост блога ти става все по жалък и доказва само едно!А именно че нещо от написаното не ти харесва лично или нямаш какво да отговориш!:)
  Имам само един въпрос!:)В кой от всичките изброени бизнеси си влизал и си толкова отвратен от себе си че не си успял?:):):):)
  Едва ли е било в нормалните защото никой не реагира като теб чак с блогове ако си е НАПАЗАРУВАЛ!!! за 300лв.примерно и не е успял да си ги"ВЪРНЕ":):):)):):): КОлкото повече от сега нататък триеш толкова по жалък ще ставаш ти и блогът ти!:):):)

  ОтговорИзтриване
 65. Аз обаче имам свободно време доста (не съм в коловоза1:):)) и мога да си пиша колкото си искам и където си искам :):):
  Вече се забавлявам и експериментирам до къде мога да те докарам!:)Само с писане!!?А представи си на четири очи?:)
  По принцип имам планове а и работа в България съвсем скоро и ако имаш желание можем да пийнем по афе и да поспорим очи в очи да видим къде е истината за теб?:)
  Между другото като споменаваш MyVideoTalk ето ти нагледно и в реално време как грешиш в собствената си преценка за нещата!
  http://www.myvideotalkglobal.com/Index.asp
  Тук можеш да видиш как РЕАЛНО нещата все още си вървят за голяма част от света с тази компания!Лично Аз съм бил част от нея преди около 8 години и това си беше наистина инвестиция ит която аз лично изкарах към 4-5000$ с едни 300лева! Беше близко до акъла че по времето на БЕЗПЛАТЕН СКАЙП няма шанс да се наложи нещо такова но дори и тогава МОЖЕЩИТЕ изкарахме по някой лев....:):):)::)

  ОтговорИзтриване
 66. Ти сега какво, като дисидент и "неудобен" ли ще се изживяваш? Ок, ако ще ти помогне да се почувстваш по-значим. ;)
  За мен е достатъчно показателен фактът, че продължаваш все по-настървено да коментираш иначе "жалкия" ми блог. Пак ще ти кажа - щом смяташ, че е толкова "жалък", просто го подмини с високо вдигната глава, вместо да падаш на моето "жалко" ниво, че и под него.
  Това, че "системата работи" за изпечените мошеници Теодор и Кремена въобще не значи, че работи за всички. Non sequitur знаеш ли какво е? Най-много, ама НАЙ-МНОГО да значи, че работи за големите мошеници и манипулатори. Което аз междувпрочем не оспорвам.
  Относно мотивацията ми и дали съм се занимавал с МЛМ - вече съм го обяснил в по-горни коментари. Но ако мисълта, че съм "неуспял мрежовик" ти носи душевно спокойствие - ОК.
  Сигурно няма да повярваш, че ми докарваш единствено досада от четенето на несвързани глупости, но ако мисълта, че постигаш нещо повече, кара самооценката ти да расте - така да бъде.
  Не ме учудва дори че се хвалиш как с чиста съвест си участвал в измама и си спечелил пари, прецаквайки наивници. Но щом за теб "можещи" е синоним на "мошеници" - добре.
  Що се отнася до поканата - мерси, не излизам с мъже. ;) (Всъщност не съм сигурен за пола ти, поне името си да беше написал/а). Пък и "в коловоза" нямаме толкова свободно време като вас, морално дерайлиралите.

  М/у другото твоето енергично писане тук повдига рейтинга на иначе толкова жалкия ми блог :) Но то сигурно това ти е целта, нали? ;)

  ОтговорИзтриване
 67. Хмм Ако не си забелязал аз почти не обръщам внимание вече на акцента на блога ти!:)Пак повтарям че експериментирам с таб!:)
  Това че по нагоре си написал каквото си написал съвсем не означава че е истина.:)
  Не мога да си представя че има толкова наивни хора да се осланят на:"факти"написани от някой си някъде,статий написани някъде или каквото и да било написано някъде из интернет защото ти единствено от там можеш да почерпиш информация след като твърдиш че не си участвал лично!
  Само наивен човек би тръгнал да прави такъв блог въз основа на ПРОЧЕТЕНИ НЕЩА НЯКЪДЕ В ИНТЕРНЕТ без лично отношение!
  Извинявай ама ти тъп ли си?Имаш ли идея въобще с какво се занимава myvideotalk? Все тая :) пак си прочел нещо някъде :)!
  Това ч еси мислиш че системата работи за едни а за други не доказва само колко плитко разсъждаваш Ти! Мислиш ли че на някой в Германия му пука кой от всичките им 400 000 сътрудници по света ще постигне нивото на Теодор и Кремена? Отговорът е ДА!ПУка им 100%!!!
  Ако зависеше от тях всичките 400 000 щяха да са президенти пич щото това носи ОБОРОТ!!!!
  И да естествено че ще ти е досадно да четеш:)Единственото правилно нещо което си написал е математическият ти модел!:)
  Що се отнася до поканата...Такива като теб не Излизат сред хората!Те си къцкат зад мониторите и са много велики но само зад тях!На улицата сте страшни мишки в 90% от случайте!
  А че в коловоза нямате време ни е ясно на всички!:)най вероятно ви мачкат някъде от 8.00 до 17.00 или нещо подобно (в най добрият вариант):) Защото ако толкова много обичаше работата си едва ли щеше да си губиш времето с "задълбочено проучване" на МЛМ и всичко свързано в нета!:)
  И М/у другото експеримента продължава и виждам че се сещаш че рейтинга ти расте:)като на клоуните!:)Така повечко хора могат да видят блогчето ти и да си направят извод дали има нещо тук което да е истинско освен математиката?:)
  Отговорът е ДА!Това ми е целта и отново успявам!:)Това не означава че не можеш да изтриеш всичко веднага и да си ИДЕАЛИЗИРАШ блога!:)

  ОтговорИзтриване
 68. Виж..нищо лично!Аз се забавлявам!:)Дали ще пиша във фейсбук или ще ти отделя малко време тук за мен не е проблем!:)
  Не съм си написал името защото мога да напиша каквото си искам и до колкото виждам май ще го приемеш за чиста монета!:)
  Искаш ли да погледнем да речем..воят блог от една друга гледна точка?:)
  Например:Ти си в най добрият случай собственик на аптека,магазин за козметика или нещо подобно!:
  Плащаш хиляди за наеми стока и още един куп простотий които ти е измислила държавата за да те държи изкъсо и да не можеш да си вириш много главата....:)
  На мен би ми било много удобно да плюя в интернет подобни компаний като нашата в случая защото това означава загуба за теб :) С цел отказване поне на част от аудиторията ти за да ги запазиш като клиенти!:)
  Звучи правдоподобно:)Особенно за България) няма да се очудя:)При вас всичко е "Все ми е тая дали съм добре ВАЖНОТО е на Вуте да му е зле!":)
  Що пък ти да даваш един куп кинти за стока и данъци па тия да си развяват гаяите и всичко да им е предложено на готово за едни 300 лева?
  Дай да пусна едно блогче или не 20 блога с различни имена в нета да ги плюеме па квото стане:) Няма ка да разберат кой съм!
  Как ти се струва?:)Мен нми се вижда правдоподобно!:)Това обаче извън страната не важи!Хората си имат СВОЕ МНЕНИЕ!НЕ ГЛЕДАТ В ДРУГИТЕ!И НЕ СЕ ВЛИЯЯТ ОТ МНЕНИЯ!
  Както искаш така ме разбирай в момента седя и ти пиша и в същото време изкарвам пари докато хората се къпят или гримират!!:) А ти докато пишеш най вероятно изчакваш да ти свърши работното време!!!:)Дали съм ти неудобен това само Ти можеш да го кажеш!!!:):):)
  ПП:Поканата за кафе остава и прочети хубаво!:)Пише КАФЕ!Ако ти каниш така приятелите си по други поводи аз държа да подчертая че визирам ОСНОВНОТО значение на думата!:):):)

  ОтговорИзтриване
 69. Aaaa!От няколкол дни си мисля да ти споделя че в блога на Петко Физиев има точно толкова верни данни колкото и в твоя а тоест граничат с "0"
  "Разбира" нещата точно толкова колкото и ти!:)
  Едно не може да ви се отрече!:)Добри сте в математиката но до там нещата спират!:)Сметките са ви без кръчмар!Особенно неговите:)Неговите се основават на хипотетични числа,неподредени в правилният ред с което нямат реална стойнос въпреки че са верни!:)Предполагам че изпитвате душевен оргазъм докато смятате.:)Все тая какви са числата важното е да се смята и да излизат.....:)

  ОтговорИзтриване
 70. Виж сега, аз ако толкова държах да подбирам коментарите в блога, щях просто да пусна опцията да преглеждам всички коментари преди публикуване и толкоз. Само че аз държа да се видят всички мнения по въпроса. Но пък не държа на мненията ИЗВЪН въпроса, така че понякога си позволявам да изтрия някоя крещяща глупост, прощавай за което. Нарочно съм оставил възможност да се пише анонимно - за да е максимално лесно всеки да си напише мнението. Е, разбира се, понякога се появяват и такива като теб, но какво да се прави - интернет е голям и слабоумие дебне отвсякъде :)
  Радвам се, че се забавляваш, аз също се забавлявам. Разбира се, че можеш да пишеш каквото си искаш, дори да лъжеш, това не ми пречи да ти отговарям. Целта ми не е да те убеждавам, целта е когато някой намине оттук, сам да прочете мненията и да си направи извод.
  Тъъй... Защо ме караш сега да преповтарям вече писани работи? Що съм пишел, като не съм се занимавал!? Ето ти една аналогия - ако аз ти кажа, че редовното пиене на белина ще те дари със свръхчовешки способности, ти би ли започнал да пиеш белина или би ме обявил за луд? А защо - пробвал ли си да пиеш белина? Ако ти кажа, че ако скочиш от 15-я етаж и кажеш вълшебната думичка "Абракадабраемелем!" магически ще полетиш, ти ще ми вярваш ли или не? Защо, пробвал ли си? И т.н. Както казах по горе, не е нужно да държа умряло куче вкъщи, за да знам, че мършата мирише лошо.
  Нататък - я ми кажи, тези 400 000 сътрудници на ЛР (откъде пък знаеш, че са толкова? Щото така пише в брошурата ли?) какъв оборот правят? Ако можеш кажи ми и дали цифрата е с 40-те процента надценка или без.
  Защо ЛР лъжат в брошурите си, че всички продукти се произвеждат във великия им завод в Ален, след като там се произвеждат парфюмите, бутилира се алоето, а всичката декоративна козметика се внася наготово от югоизточна Азия?
  Сертификатите от Фрезениус - знаеш ли какво точно пише в тях? Би ли споделил? Аз съм ги чел :)
  Нищо лично? Странно твърдение от човек, който използва най-вече лични нападки като "аргументи".
  Пак ще ти повторя - не излизам с мъже. Хеле пък с такива, дето предлагат кремчета, шампоанчета и парфюмчета :) Прочетох внимателно - не пише "КАФЕ", а "афе" - откъдеде да знам какво означава това?! :) Както казах, аз нямам интерес да убеждавам теб конкретно и лично. Искам дискусията да се вижда от всички. В този смисъл, среща "на 4 очи" ще е загуба на моето време, още повече, че меко казано, не ми се виждаш достоен събеседник. Та накратко - не, благодаря, нямам интерес.
  Гледам, нищо не си казал по отношение на факта, че си призна, че си спечелил "4-5000$" чрез измама. Едва ли бих могъл да очаквам и отговор на въпроса, колко данъци си платил върху тази сума?
  А и между другото - предай много поздрави на дрвеноримските императори Компаний, Манипулаций, Опций, Щуротий, Статий и Простотий.
  Сигурно ще се Очудиш, че не само в математиката сме добри, но и в правописа. :)
  Ти си просто поредният пример колко са ЕнтелЕгентни хората, занимаващи се с МЛМ. Ама ти сигурно се преструваш нарочно, нъл тъй? ;)
  Ако може само, да те помоля да се преструваш че пишеш малко по-стегнато и конкретно по темата, става ли?
  И също, преструвай се понякога, че си пиеш хапчетата.

  ОтговорИзтриване
 71. Добро утро мишок:)
  Я да видим сега Аз ли трябва да си пия хапчетата или ти?
  Пореден пост с който доказваш колко плитко разсъждаваш!:) Случайно да си бил в Ален?
  Защото Аз ДА! Случайно да си виждал какво се произвежда в завода и какво не?Едва ли!Но АЗ ДА!
  Въобще имаш ли идея къде е Ален?:)Понеже започна да нападаш директно мен вече чрез ЛР няма как да не ти обърна внимание!:)
  Даже повечко!:) Какво си чел и не си чел за сертификатите Ни ми е все тая!Явно толкова и си чел!На страницата на Фрезениус можеш да намериш всичко което те интересува а то не е много .Специално на нас са ни издадени точно 3 сертификата и те са ЗА КАЧЕСТВО!Важат само за 3 продукта но ти вече знаеш всичко господин вселена след като си ги чел може би ще ми кажеш кои са продуктите?И къде ги чете?Пак да те питам?Надали си влизал в централата на ЛР!:)Най вероятно пак си прочел НЕЩО НЯКЪДЕ НАПИСАНО ОТ НЯКОЙ!:)
  Да ти кажа и Аз под секрет (най накрая да научиш нещо от първа ръка:)!) че всичко си се произвежда ТОЧНО ТАМ ! Пък ти си пиши каквото искаш и където искаш!:)
  Това колко са Сътрудниците на Лр е относително защото всеки ден стават все повече!А щомм говорим за ЛР тя е най уместната за която важи на 1000% това че МРЕЖАТА И Е ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ
  заради консумативите които предлага!а не заради декоративната козметика и парфюмите.Това е ИЗБОР на хората какъв шампоан да ползват и как и на каква цена да си го купят!А не манипулация и измама но ти още не си узрял за да разбереш това!Всичките 400 000 са станали:1-клиенти,2:Клуб ЛР -15% от каталожната цена!3:Сътрудник(потребител)-30%(около) от каталожната цена с ОПЦИЯ за бизнес с която можеш да достигнеш максимум 44% отстъпка!Ето ти по темата нали много ревеш?:)Има още един куп детайли които ти няма от къде да научиш защото няма кой да ти ги каже! Те не те засягат!Ти си чакаш заплатката и това е!Къпеш се с квото там се къпеш(ако се къпеш)и ти е добре.Ок няма лошо но не търси под вола теле пич!:)
  Колкото до срещата "съжалявам" че нямаш време за по Кафенце някой ден защото си на бачкане и няма как да излезеш че шефчето ше ти се кара после:) Относно парите ми от myvideotalk Напротив! НАПИСАЛ СЪМ ЧЕ НЯМАШ ИДЕЯ МОЖЕ БИ С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАТ И ЧЕ СИСТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА СИ РАБОТИ!:) Няма как да плащам данъци на пари които се въртят ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ АКО НЕ ЗНАЕШ!!Измамата пак НЕ Е на лице защото има ПРОДАДЕН продукт!
  А!За кафето! Както казах хората като теб са мишки обичащи да се изявяват като мъжкари САМО ЗАД МОНИТОРИТЕ!Естествено че ще ти е неудобно да се видиш с някой РЕАЛНО.:)Разбирам те!:)Има много като теб на този свят!:)
  А за бизнеса по принцип може да понаучиш това онова от мен!:) НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КАКВО ПРЕДЛАГАШ НА ПАЗАРА СТИГА ДА СЕ ТЪРСИ„ДА РАДВА ХОРАТА И ДА ТИ НОСИ ПАРИ!:)пък било то кремчета които ти едва ли си пробвал някога но това НЕ ти пречи да поставяш под съмнение качеството им!
  И на края:) След като толкова държиш да се прочетат всички мнения защо все пак изтри някой от тях ?(риторичен въпрос):)
  А конкретно по темата ти не се пише още от 4-5 мнение защото реално няма какво да се напише!:)Като гледам и жаргона който използваш най вероятно си от някое провинциално градче в което няма лошо но е факт че сте свикнали на интриги и подобни неща като тези които пишеш!
  На жалкото сравнение с белината никой не би ти отговорил така че и АЗ ще пропусна:)
  Колкото до правописа?....." нъл тъй" би ли превел на Български какво означава това?А не на провинциалният ти акцент?И още:
  " дрвеноримските""Хеле пък" и т.н. така че пак си оставаш само с математиката и не влизаш в графата правопис!:):)
  Ето сега е времето ти да си вземеш хапчето!:)
  И щом толкова държиш на имена ето ти едно:)
  Приеми го за чиста монета!:)

  Виктор Георгиев SOL-AUSTRIA
  LR HEALTH & BEAUTY SISTEMS GmBh

  ОтговорИзтриване
 72. На първо място, мишок ще викаш на баща си.
  След като изяснихме това, да продължа по същество.
  Не те знам къде си ходил и не ме интересува. В последният официално публикуван годишен доклад на LR Health & Beauty Systems GmbH (systems се пише с "Y", a "GmBh" се пише "GmbH", г-н "в Австрия съм, но пиша от български адрес") за 2009г. ИЗРИЧНО пише, цитирам:
  "Nahrungsergänzungsprodukte werden vorliegend nach Rezepturen der Gesellschaft bei externen Zulieferern hergestellt und abgefüllt. ... Dekorative Kosmetik und Accessoires werden als Handelswaren vornehmlich aus Südostasien bezogen."
  Преполагам ,че можеш да си го преведеш и сам, нали си в Австрия. Същото пише и в предишните доклади.
  Относно сертификатите - да, чел съм самите сертификати, учудваш ли се? Знам и съм виждал повече неща, отколкото предполагаш ;) Та, пак ще те питам - какво пише във въпросните сертификати? Пише ли, че продуктите притежават ефекта, който им се приписва? Пише ли, че превъзхождат подобни продукти на пазара, че са по-качествени? Фрезениус Институт е една от многото лаборатории, където могат да ти изследват каквото пожелаеш, срещу заплащане. След това, ако резултатът ти изнася, може да го развяваш и да се хвалиш с него, въпреки че вътре пише единствено, че продуктът е произведен при спазване на технологията, не е вреден за здравето и не предизвиква алергични реакции. Толкова. Това не значи, че останалите продукти на пазара са боклуци или че вашите ги превъзхождат с нещо, дори не значи, че вашите продукти притежават свойствата и ефекта, които с лека ръка им се приписват от сътрудниците ви.
  Добре, нека да приемем, че са 400 000 "сътрудниците". Ти пак не ми отговори, колко е годишният оборот? По цени на дребно или по цени за сътрудници? Аз знам колко е за 2009г., от същия официален годишен отчет на ЛР - общо приходи в размер на 153 084 000 евро. Т.е. това е по цени за сътрудници. Разделено на 400 000 сътрудници, това прави среден оборот от 382.71 евро на човек на година или 31.89 евро на човек на месец :)
  Хайде, да приемем, че тогава са били 300 000 - това прави по 510.28 евро на човек на година или 42.52 евро на човек на месец :) Забележи - ОБОРОТ! Нека бъдем великодушни и да сложим на всеки 40те процента надценка, които може да си сложи, АКО продава всичките си продукти на каталожната цена – 12.76 евро на месец в първия случай и колосалната сума от 17.01 евро на месец във втория случай. Това е усредненият оборот. А ти самият каза, че мрежата е от потребители, което ще рече, че продажбите към крайни клиенти, извън мрежата, с 40% надценка са рядкост. Но както и да е.
  През 2009г. от събраните приходи, фирмата е изхарчила 84 600 000 евро под формата на бонуси, разходи за дистрибуция и административни разходи. Т.е. размерът на раздадените бонуси е по-малко от това число, но нека приемем, за по-лесно, че всичките 84.6 млн. евро са дадени като бонуси. Колко прави това при 300 000 сътрудници? 282 евро на човек на година или 23.50 евро на човек на месец. Плюс 17.01 евро от 40-те процента надценка = 40.51 евро на месец! Ехаа, какъв доходен бизнес, как съм го изпуснал!? :)
  Хайде да те видя сега как ще разпределиш сумата 300 000 х 40.51 = 12 153 000 евро на месец така, че поне ПОЛОВИНАТА сътрудници да печелят ПОНЕ по 1000 евро на месец. Но нека да ти е още по-лесно - нека да не са 1000, а 100 (сто) евро на месец! Давай, ти си!
  Какво друго интересно заключение може да си направим от тези цифри? 55.26% от цената на продадените продукти е раздадена като бонуси! Т.е. сътрудникът си купува "директно от завода" на цена НАД ДВА ПЪТИ по-висока от реалната себестойност на продукта ПЛЮС печалбата на фирмата. Ама друго си е да купуваш директно от завода, нали? Избягваш прекупвачите по веригата, и т.н., само за да платиш над 100% надценка за група хора, които дори не са си мръднали пръста за да придвижат стоката ти. Хитро, а? :)

  ОтговорИзтриване
 73. А пък ако погледнем (реално несъществуващия) краен потребител, който би имал нещастието да си купи на каталожна цена, положението става съвсем трагично - само около 32% от платената цена е себестойност плюс печалба за ЛР, останалите 68% са бонусите в схемата - над 200% надценка! Честито! :)
  Също така, не знам дали знаеш, но хранителните добавки са най-големият приход за компанията. Т.е. не "консумативите", а прехваленото „чудодейно” алое, което едва ли не оставя лекарите и фармацевтите на опашката за безработни.
  Хайде стига вече с това кафенце. Обясних ти съвсем ясно защо няма да стане, а ти сега си измисляш неща, които не съм казал. А и доколкото виждам, намерението ти за срещата е да се изявиш на нея като мъжкар, което... да кажем, че нямам нищо против хора като теб, стига да не ме закачате ;)
  MyVideoTalk знам с какво се занимава, може и да крета някъде в третия свят, благодарение на слабообразовани, но алчни БАЛЪЦИ, в БГ специално е загинала отдавна. Ти самият каза, че в епохата на безплатен скайп, подобна услуга няма никакъв шанс на пазара. Не съм те питал къде се въртят парите и къде си плащал данъци, а ДАЛИ си плащал данъци (въобще, където и да е)? Подозирам, че не си, което е престъпление. А измамата е налице (пише се като една дума!), защото има продаден БОКЛУК, за който ти признаваш, че си знаел, че е БОКЛУК, но си прилъгал някого за да спечелиш пари.
  На риторичния въпрос, за съжаление, вече съм отговорил в предишен пост. Извинявай, не знаех, че ще е риторичен. :)
  Извинявай и за жаргона, не съобразих, че в твое присъствие съм длъжен да употребявам официално-делови стил. Превеждам, за раслите на жълтите павета:
  "нъл тъй" = нали така. Близо е до ума, стига да го имаш, разбира се. :)
  За "дрвеноримските" си прав. Объркване на две съседни букви на клавиатурата е несравнимо по-голяма неграмотност от упоритото споменаване на дрЕВноримските императори, мир на праха им. Къде съм тръгнал да те критикувам :)
  П.П. Както съм чувал да се говори около жълтите павета от една етнографска група, населяваща от векове тези земи – не се коси, оти че ти мине :) Така че, дишай дълбоко, Викторчо.

  ОтговорИзтриване
 74. Това тука ти ли си?
  http://www.facebook.com/profile.php?id=1129196461
  :)
  Такъв мъжкар, направо ми се разтрепериха мартинките :)

  ОтговорИзтриване
 75. Уоууу уоуу чакай малко......чакай :):):)
  "На първо място, мишок ще викаш на баща си."
  Това ще го подмина че не ми отива да го коментирам!:)Жалка истерия на интернет лигльо!:)
  Господин мишок май излиза от кожата си?хехехехех гледай ти как добре върви експеримента:)
  Мишок си и мишок ще си останеш!По малоумни сметки не съм срещал но Ти си математика!:)Те само доказват колко зле си на тема МЛМ и нищо повече!
  Това че прерови целият ми пост и откри единствените "грешки" поставени нарочно!:)ми доказва че кълвеш на бастун!:)И то голям бастун!:)
  Виж сега колко си жалък и колко добре можеш да бъдеш манипулиран от човек който дори не виждаш!:)Признавам те за GmbH!:)99.9% нямаше да му обърнат внимание но понеже предишните ти постове бяха н а тема правопис КЛЪВНА много добре!:)Пич елементарен си!Както и сметките ти!:)Вече не те мисля за толкова добър дори с математиката!:) Поста ти буквално пращи от глупости и някакви цифри които нямат нищо общо с истината!
  За фрезениус не виждам какво точно не разбра?Казах ти че сертификатът е за качество на 3 продукта които ти не пожела да назовеш понеже си "ЧЕЛ"!:) Ти го повтаряш по твой си начин!Никъде в постовете си не съм споменал че няма по добри продукти или че другите са боклуци въпреки че за мен съм си ги избрал и съответно останалите са на по ниско ниво.Но това е за Мен ЛИЧНО!:) Не ми приписвай думи на някой който те е преценил като шаран и се е опитал да ти ги пробута а се е оказало че си мишок и не си клъвнал!:)
  М/у другото тука оправдаваш ли ми се???:)
  "За "дрвеноримските" си прав. Объркване на две съседни букви на клавиатурата е несравнимо по-голяма неграмотност от упоритото споменаване на дрЕВноримските императори, мир на праха им. Къде съм тръгнал да те критикувам :)"
  Абе до къде ти дтигна рейтинга?:):):):)
  Също така мога да ти пиша от стотици места по света и да виждаш че съм в БГ!:)
  Но тези ти проучвания само доказват колко ГОЛЯМ КОМПЮТЪРЕН ПЛЪХ СИ!
  Както и това че не желаеш да пийнем по кафенце също!:)
  М/у другото хвани така и така кълвеш на статий и всичко прочетено ПРОЧЕТИ някоя книжка за Алое Вера ако искаш!:)
  "MyVideoTalk знам с какво се занимава, може и да крета някъде в третия свят, благодарение на слабообразовани, но алчни БАЛЪЦИ, в БГ специално е загинала отдавна. "
  Много кофти разсъждения:)Светът НЕ СЕ върти около БГ!:) И ....ДА!:)Хвана ме!Не съм платил данъците си за тези пари:)!Признах си го публично обадете се където трябва да ме заключат ...упс?къде е това?къде да се обадим?
  Излагаш се!Парите съм си ги получил по офшорна картова сметка КВО МЕ БОЛИ ЗА ДАНЪЦИТЕ БЕ?ДА СА СИ ГИ ОТДЪРЖАЛИ АЗ ЛИ ДА ИМ ГИ ВЪРНА?:):):)
  Положението на този блог излиза от контрол на собственика му поради лудост от негова страна...:):):)

  ОтговорИзтриване
 76. А сега и по темата ЛР!:)
  ""Nahrungsergänzungsprodukte werden vorliegend nach Rezepturen der Gesellschaft bei externen Zulieferern hergestellt und abgefüllt. ... Dekorative Kosmetik und Accessoires werden als Handelswaren vornehmlich aus Südostasien bezogen."
  Излагаш ли се?Това са по стари неща от 2009 преди APAX да ги купят!(айде бързичко ровни да видиш кои са тия..:):):)
  След това ЛР няма нищо общо вече с това което е бил преди !Но ти тези неща естествено ги знаеш защото ги пише на площада у твое село!:)
  Честно казано ако ЛР с днешна дата бяха това което са били преди сделката с APAX нямаше да са нищо по различно от Орифлейм и Ейвън и аз нямаше да се занимавам с тях!
  За жълтите павета не ми говори защото най вероятно си поредният селяк наместил се в града да напраи големитеье кинтьи!:):)
  "нъл тъй" = нали така. Близо е до ума, стига да го имаш, разбира се. :)" тук единственото съвпадение въобще между двете думи е само една буква "Т" :) Принципно не е близко до акъла и трябва доста въображение за да си го преведе човек както си го посочил!:)Но щом У ТВОЕ село е така ОК!:)
  "Не съм те питал къде се въртят парите и къде си плащал данъци"
  Абе момче!:)Ти много питаш бе?:)Да не би да искаш някой да ти разкаже как се прави бизнес че нещо не си разбрал?А пък си свикнал да четеш в Интрнет?:):):):)
  "да кажем, че нямам нищо против хора като теб, стига да не ме закачате ;)"
  Няма бе спокойно!:)Ти да не се шашна нещо?:)Не се притеснявай!:)Интелигентни хора сме за разлика от теб!:)Факта че си го мислиш говори красноречиво за коефициента ти!:)Както и последните ти сметки за печалбите и т.н.
  Много са зле!Аз лично не бих те взел и за асистент!:)Ти ще ме разориш 100% с тези си разсъждения!:)

  "Искрено"Твой:)
  Ивайло Петров SOL AUSTRIA
  LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH

  ОтговорИзтриване
 77. Май се издъних!:)
  Забравих че сутринта се казвах Виктор!:(:(
  "Това тука ти ли си?
  http://www.facebook.com/profile.php?id=1129196461
  :)
  Такъв мъжкар, направо ми се разтрепериха мартинките :) "
  Тук имаше друга кука и ти ПАК я захапа!:)Онзи ден само споменах фейсбук и от това което си налисал се вижда колко мноого вярваш на Интернет!И как кълвеш на..гола кука!:)
  Казах ти го и преди!Не приемай всичко което четеш за чиста монета!:)
  Аз дори нямам феисбук!:)

  Забравих да те питам?ТОва че не те интесува къде съм бил то е ясно и разбираемо!:)Но не ми отговори ТИ бил ли си там за да ВИДИШ какво се произвежда в тои завод и какво не?
  Това какво си прочел го оставяме за теб не ни ангажирай с него!:)

  "Искрено"Твой:)
  Георги Атанасов SOL AUSTRIA
  LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH

  пп:ох пак обърках името...извинявай не си го помня!Май е по добре само анонимен не мислиш ли?:)

  ОтговорИзтриване
 78. Г-н Петков здравейте.Пиша ви във връзка с вашите изявления в спорът ви с г-н анонимен или Виктор или Ивайло...
  Всичко на което се основавате е една гола математика изглеждаща математически точна но в крайна сметка има много неизвестни в уравнението които вие не сте поставили и поради тази причина изчисленията ви са верни но не се отнасят към структурите за които е цялата полемика в този блог.Виждам че доста отдавна е създаден но в момента сте влезнал отново в спорове които са безмислени!Всъщност вие не сте прав и мое мнение е че нямате опит и не би трябвало да пишете за неща които не разбирате!Говоря за МлМ сруктури.Нищо лично
  А за господин анонимен мога да кажа само да си намери работа че изглежда няма какво да прави.Независимо къде се намира.
  Райко Петров-Варна

  ОтговорИзтриване
 79. Уау, просто УАУ! Разстройство ли имаш, мойто момче? Психическо? Май имаме случай на параноидна шизофрения с раздвоение, не, разтроение, а може би дори разчетворение на личността! :) Хем е смешно, хем тъжно колко ниско може да падне човек.
  Аз се предавам, ти имаш нужда от специалист. Явно участието в МЛМ носи не само финансови, но и сериозни психически травми.

  Г-н Райко Петров (Здрасти, Викторчо/Ивайло/Гоше!), за N-ти път ще помоля, когато някой има възражения срещу нещо, което съм написал, да бъде така добър да посочи КОНКРЕТНО къде греша и с какво не е съгласен. "Вие не сте прав" чисто и просто НЕ Е аргумент и прави мнението Ви поредната шлака в коментарите. Щом моите сметки са грешни, дайте поне пример на верни сметки.

  Честно казано, сериозно се замислям дали да не пусна модерация на коментарите или поне задължителна регистрация, но ще видим. От една страна излагацията на защитниците на МЛМ е пълна, но от друга, наистина ми се щеше да водя смислени и аргументирани спорове, което, за съжаление, май се оказва практически невъзможно.

  ОтговорИзтриване
 80. Хехехе Ако искас можеш да пуснеш дори майка ти да ти пази Жалкото блогче !:):):)
  Все тая ТИ няма как да се включиш в смислен (защо трябва да е сяпор?)като няма нияо смислено в постовете ти!:)ти тъп ли си?
  АЗ се позабавлявах истински с теб и този с разстройстовото си личи кой е!:)За мен беше удоволствие лекичко да ти подавам пръстче в различни насоки а ти като един голям шарам да кълвеш всичко що ти се подава!:):)
  То се вижда по постовете кой е мишока (шарана)!:)
  Не желая да ти отварям очите с верните сметки защото не го заслужаваш!:)Копай си нивата пиши си във блога и си живей живота както ти харесва
  За съжаление този с психическите проблеми май си ти след като отдаваш толкова много енергия на кауза коят не ти носи и една стотинка и която по този начин представена е загубена преди да започне!:)
  "Явно участието в МЛМ носи не само финансови, но и сериозни психически травми."
  ЖИвей си стази мисъл и ще стигнеш далече!:)

  ОтговорИзтриване
 81. Да, добре, хайде отивай да си играеш другаде.

  ОтговорИзтриване
 82. Коста, явно няма кой да те обори в твоята теория и сметките ти.
  От написаното под статията ти си защитаваш математическия модел и май нищо друго!!!
  Така и не разбрах каква е точно мисията ти? Да накараш публиката да преоткрие математиката или да покажеш колко неизгодно е да се занимават хората с МЛМ?
  И освен, че доказваш математически, че хората занимаващи се с МЛМ не са в равностойно положение, ще споделиш ли с нас аудиторията кой бизнес според теб е "идеалният" или поне се доближава?
  Стоян

  ОтговорИзтриване
 83. Има още една статия в блога, където се разглежда не само математическия модел.
  Който може и иска да чете, нека да чете. Ако въпреки това иска да се занимава с МЛМ - прав му път.
  Целта на този блог не е да казвам кой е "идеалният" бизнес, още повече, че не вярвам, че съществува бизнес, който да е "идеален" за всеки човек. Целта на блога е да покажа, че МЛМ не само че не е "идеалният" бизнес, ами е една от най-големите заблуди и манипулации, предназначена да облагодетелства шепа хора за сметка на милиони губещи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интересно! Тези дни се вихри скандал с цените на лекарствата в БГ, според теб Коста колко хора се облагодетелстват от тази работа?
   Няма бизнес /лично виждане, може и да ме оборите/ чрез който да се облагодетелстват широка маса от хора.
   Заблудете за обществото вървят с пълна сила всеки ден по всевъзможни начини. И не само от страна на МЛМ. Стигам до убеждението, че това е силата която движи бизнеса и икономиката.
   Милионите губещи както ти казваш винаги ги е имало и ще продължава да ги има докато хората не измислят някакъв по справедлив начин на обществен строй.
   С твоите публикации против МЛМ се опитваш да "отвориш очите" на обществото. Привържениците на този модел на бизнес пък се опитват да оборят твоите доводи.....
   Това не ти ли прилича също на манипулация?
   С което пак стигам до извода за силата на думите - http://vbox7.com/play:66e0a3ef

   Оказва се, че Анщайн е прав! Всичко е относително.

   Стоян

   Изтриване
 84. Оправдания, оправдания, пълни сте с тях, когато някой ви посочи недъзите.
  Нали уж МЛМ е "най-справедливия" бизнес, нали уж е нещо повече от другите бизнеси, нали дава повече шансове? Пък то какво се оказва - МЛМ бил също толкова гаден като "класическия" бизнес, който отричате и всъщност нямало нищо лошо в това, че болшинството губят, защото "милионите губещи винаги ги е имало", т.е. защо да не се възползвате и вие от тях?

  "С твоите публикации против МЛМ се опитваш да "отвориш очите" на обществото. Привържениците на този модел на бизнес пък се опитват да оборят твоите доводи.....
  Това не ти ли прилича също на манипулация?"
  Всъщност не съм забелязал да се опит2ват да оборят доводите ми, по-скоро се нахвърлят върху мен, че не съм разбирал, че съм бил неуспял в МЛМ, че съм разчитал само на математиката и какво ли още не. Доводите, обаче никой не се опитва да ги обори. Ти също.

  И не, изобщо не ми прилича на манипулация. Прилича ми на дискусия. Като си толкова наясно със силата на думите, вземи си изясни и значението им.
  Ще ти кажа кое ми прилича на манипулация - да лъжеш умишлено хората, за да им прибереш паричките. Опитите да се защити МЛМ чрез лични нападки към моята скромна личност също ми приличат на манипулация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Върнах се да прочета с какво точно те нападнах чрез това което съм написал! Май не намерих такова?
   Нямам намерение да ти оборвам доводите защото не издържат. Освен чиста математика всичко друго от твоя страна си е заяждане. Или поне виждам заченки в последния ти коментар.
   Виждам че не коментираш цените на лекарствата /понеже такъв пример ти дадох/? Предполагам не умишлено ги пропускаш? Или това за теб е бизнес обърнат към хората и там никой не си позволява да лъже?

   "Оправдания, оправдания, пълни сте с тях, когато някой ви посочи недъзите." Явно си приел идеята, че всички са срещу теб щом ни слагаш под един знаменател!
   Няма как да знаеш с какво се занимавам нали?
   Стоян

   Изтриване
 85. И аз се върнах назад да прочета и никъде не видях да съм казал, че ме нападаш. Ето какво съм казал: "Доводите, обаче никой не се опитва да ги обори. Ти също.". Което се потвърждава още веднъж от "Нямам намерение да ти оборвам доводите защото не издържат." :)
  Колко удобно! :) Чудя се, колко по-жалки можете да станете? Защо не издържат, защото ти казваш така ли? Смях голям.
  И ако искаш да коментираме и цените на яйцата и на горивата, а? Сякаш цените на лекарствата трябва да оправдаят измамата, наречена МЛМ? Това е блог за МЛМ, нямам намерение да коментирам странични теми.
  Слагам ви под един знаменател, защото всички, без изключение, реагирате по един и същи начин. Което е нормално, след като сте били програмирани по един и съши начин.
  Не ме интересува с какво се занимаваш. Не ставай и ти като оная звезда, малко по-горе, дето си мисли, че да се представяш за някой друг и да пишеш глупости в интернет е огромно постижение :)

  И какво толкова имаш против математиката? Смяташ, че "чистата математика" е нещо лошо и невярно ли? В училище не ти ли вървеше математиката, та толкова си я намразил?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нали знаеш колко са гледните точки на земята? около 7 милиарда!
   Хората се препитават по всевъзможни начини. Дадох ти за пример лекарствата защото лично според мен там измамата и програмирането са още по големи мащаби. /вероятно защото става въпрос за много повече пари в сравнение с МЛМ/

   До колкото си спомням на съм ти оборвал математическите изчисления, така, че последния ти въпрос повече отива към заяждане.

   Не се представям за никой друг. Написал съм си реалното име. А това, че слагаш всеки различно мислещ от теб по един знаменател, не ми се струва добра стратегия.

   Остани си със здраве приятелю.

   Стоян

   Изтриване
 86. И пак нищо не каза по темата.
  Не съм и очаквал друго. Явно си просто поредният майстор на празните приказки.

  Жив и здрав бъди.

  ОтговорИзтриване
 87. Момчета ама не е голямо геройство да се плюете по интернет.Ако искате да си кажете нещо си уредете една среща по кикбокс (може и без протектори и ръкавици), ако искате аз ще ви уредя.Няма смисъл да се правим на тигри вкъщи пред компютъра, а навън да сме мишки.Вече мъже не останаха, а само стойкаджии.Целта е да разберем предимствата и недостатъците на МЛМ и да видим с какво можем да сме полезни на хората, а не да се дразним.Влязох преди два дена в този блог и искам да споделя моите виждания, а те се за и против МЛМ компаниите.Занимавам се с МЛМ от около 4 месеца и мисля, че г-н Петков е прав за МЛМ математически и логически.То е логично, че ако всички се хванат с МЛМ няма как всички да спечелят особено ако се набляга не на продажбите, а на вербуването на нови сътрудниции, което наистина првръща компаниите в пирамиди и от тая гледна точка МЛМ е просто една "легална измама", но може би в живота не винаги трябва да търсим рационалното и логичното.Действително много хора се интересуват от качествени и екологични продукти така, че не е задължително всички да се занимават с тоя бизнес, някои просто търсят качеството.Но имам въпрос и към защитниците на МЛМ компаниите.Шири се слух, че точно по време на криза този бизнес е най удачен, но как да е удачен след като обикновения човек няма пари да си покрие елементарните нужди, няма пари да си плати тока и водата, не му стигат за едно кило ябълки, а какво остава да си купува хранителни добавки и скъпи козметики за да ги изпробва и препоръчва.Например аз се включвам към някоя МЛМ компания, включвам мой приятел под мене, под него още един и след него още трима и след тях четирима, дотук всичко е наред само дето има проблем.И десетимата сме безработни и тогава откъде ще ни дойдат парите след като компанията насърчава всеки да пазари за себе си и да прави оборот на горния, а за продажби на външни хора не може да става дума понеже нали само малък процент от хората са търговски тип, а и стоките са скъпи.Аз съм ужасен продавач и не мога да успея с продажби, да се надявам моите приятели под мене да ми правят оборота, не искам не е почтено.Примера обаче е доста пресилен, но искам да кажа, че успеха в МЛМ зависи много и от социалното положение на отделния човек.Излиза че и той като всеки друг бизнес е за по богатите, а средната и по долна класа "да духат супата".Не е добър и манипулативния и сектантски начин по който дистрибуторите разпространяват информацията.Като цяло мнението ми е, че е възможно бъдещето да е в МЛМ компаниите, но не са перфектната система.Надявам се за в бъдеще да имат някаква промяна.

  ОтговорИзтриване
 88. p.s. С горенаписаното имам за цел да не си затваряме очите пред предимствата и недостатъците на МЛМ бизнеса и ако има неща, които не са честни да видим как може да ги избегнем, а ако има полза да не я изпускаме.
  Савате-Варна

  ОтговорИзтриване
 89. "няма как всички да спечелят особено ако се набляга не на продажбите, а на вербуването на нови сътрудниции, което наистина првръща компаниите в пирамиди и от тая гледна точка МЛМ е просто една "легална измама""

  Ето точно това е проблемът с МЛМ, за това говоря. Радвам се, че най-после някой ме е разбрал.

  "Шири се слух, че точно по време на криза този бизнес е най удачен, но как да е удачен след като обикновения човек няма пари да си покрие елементарните нужди, няма пари да си плати тока и водата, не му стигат за едно кило ябълки, а какво остава да си купува хранителни добавки и скъпи козметики за да ги изпробва и препоръчва."

  По време на криза има много хора, които търсят какъвто и да е начин да печелят. МЛМ твърди, че им предлага такъв начин и много хора, които са отчаяни, се включват, при което събират последните си пари или вземат назаем, внасят входна такса и закупуват стартов пакет. После повечето от тях есетествено не успяват да спечелят нищо, но техните ъплайни вече са спечелили от стартовите им пакети. И тъй като в извратената МЛМ схема, на която сме свидетели, не се набляга на продажбите, а на привличането на нови дистрибутори, "бизнесът" се оказва успешен. Поне докато има отчаяни от кризата хора.

  ОтговорИзтриване
 90. Аз съм горния анонимен.Както казах занимавам се от скоро с маркетинга и много неща не ми харесват, но си оставям и една вратичка, ако МЛМ компаниите направят някаква промяна, може за в бъдеще да станат честен начин за печелене на пари, в който печалбите да не идват от прецаканите.Не мога да призная, че МЛМ е перфектната система само защото има хора дето успяват или понеже е законна.То и хазартът е законен ама парите идват от загубилите, и брака между хомосексуалисти в някои държави е признат е дайте сега да станем педали.Какво не е наред в МЛМ? Ами много просто "по плодовете ще ги познаете".Плодовете са крайния резултат, а той е следния:Масово зомбиране на дистрибуторите, развалени отношения, постоянното тормозене на приятели и роднини, които не са в системата.Нямало да имаш шефове уж, само дето всички, които са над тебе ти се явяват шефове, понеже от твоя труд зависят техните доходи.Не е малък и фактът, че повечето от дистрибуторите в компаниите са напълно некомпетентни по въпроса за маркетинга, нито имат такова образование нито имат способност за критична оценка.Просто отиват там и им казват, че за няколко седмици ще станат експерти по забогатяване.Дори и системата на МЛМ да е правилна подходът със сигурност е погрешен, което автоматично спъва цялата работа.Действат като чобани, с шаблони и заучени клишета целящи да притъпят съвестта на хората.Например казват, че комисионните не идват от дистрибуторите от долните нива, ами самата компания ти плаща за това, че си довел хора да пазарят за себе си от своя магазин.Хитро нали.Е как да не идват парите от хората на долните нива, като точно от там идват.Само игра на думи.Твърдението че има полезни продукти също е смешно.Все едно аз да създам МЛМ компания, която да продава паста за зъби 90 грама за 200 лева.И как ще се развие бизнеса тогава?Много просто моята МЛМ компания става легална пирамида.Всичко си е наред има си продукт и то много полезен, само дето всеки който е сътрудник, ще се надява да записва хора под него и да взема парите от долните нива, а пък те от долните и нататък няма смисъл да обяснявам.Примера естествено е пресилен, понеже искам да подчертая проблема.Насърчават всеки дистрибутор да пазари за себе си и на това да учи останалите, като им дава пример.Малко детско ми звучи.С две думи "дай да направим пирамида ти ще ми правиш оборот на мене, а на тебе хората от долните нива, ама вместо да си подаряваме пари един на друг ще купуваме стоки които може и да не ни трябват понякога, важното е парите да се движат".За да пазари всеки за себе си без да има продажби на външни хора от системата е необходимо едно условие.Всеки сътрудник на компаниите първо да е бил "дистрибутиран" впечатлен от продуктите и наистина да има нужда от тях, както и да се насочва към хора, които имат нужда или познават други търсещи подобни продукти и чак тогава да се споменава идеята за бизнеса.В противен случай резултатът е подобен с този на Ранди Гейдж, когато е взел пример от някакъв маркетингов гуру, че продуктите не са важни и се подвел от тази идея.Ранди обяснил на хората си под него, че продуктите не са толкова важни и естествено всеки почнал да следва примера му, само дето хората от най долните нива спрели да пазарят за себе си, понеже нямат никой под себе си.Автоматично и тези, които са над тях спрели да пазарят, защото техните долни нива не пазарят и така заразата се движила все по нагоре(Как да направим машина за пари на много нива)На теория е едно, а на практика хората се включват и ползват продукти от които не се нуждаят чак толкова, основната им цел са парите, които ще се изкарат от хората под теб.Най лошото е ,че това се проповядва между приятели и познати.

  ОтговорИзтриване
 91. Не знам дали си чел другата статия в блога: http://mlmzabludi.blogspot.com/2010/05/blog-post.html. Там съм дал пример с моливи, подобен на твоя с пастата за зъби.

  ОтговорИзтриване
 92. Да прочетях я, много ярък пример си дал с моливите.Един човек на когото много държа и уважавам е в маркетингова компания и не мога да го накарам да погледне нещата под друг ъгъл.Наумил си е да следва сляпо инструкциите на "лидерите" и да прави мрежа, дори вече има няколко човека под себе си, а истината е, че записването на хора в мрежата не означава нищо, няма ли продаване на стоки на външни лица ПАРИ НЯМА, а и да има пари, те ни би трябвало, да са от парите на хората под теб.Интересен е и факта, че този вид бизнес е направен така, че да могат да го практикуват и жени,(не че жените са глупави)но нямат такова логично мислене и може много по лесно да се манипулират.

  ОтговорИзтриване
 93. Здравейте,
  с една приятелка имахме среща в неделя 30-ти април да ми обяснява някакъв нов успешен бизнес. Оказа се, че става въпрос да ставам дистрибутор на AmWay. Незнам какво говорят на тези презентации и прочие, но според мен са пълни глупости. Та да започнем отначало.
  Първо ме подпита на колко години съм и ми обясни, че до пенсия съм имал толкова много години и че имало вариант да се пенсионирам след 1 до 5 години. И веднага ми даде за пример някакъв Кийосаки дет не го бях чувал. Показа ми разни бизнес модели и пирамидални схеми и т.н. Естествено ми обясни, че нормалните продукти от производителя до потребителя какви разходи се правели - ма то складове на едро, на дребно и т.н и това оскъпявало продукта с от 100 до 500 %. А при тях това не било така щото ползвали дистрибутори. Това много не го разбрах щот ако нещо струва 40 лв, с такси бонуси и прочие става на 100 лв си е 250 % горница. Обясни ми, че фирмата еди къде си имали земи, където се отглеждали растенията и били толкова екологични, че нямам думи. Даже на 500 м от тези ниви не минавали автомобили :) и били купили и въздушното пространство да не минават самолети :)
  За довиждане ми даде и един диск с материали. Прочетох единия материал за разни хора дето живеели по поне 200 години и прочие.
  И какво се получи предлагаме уникално нещо купуваш и продаваш разни неща хем ставаш много богат и хем живееш от 100 до 200 години. На вас как Ви се струва според мен нещо не е вярно тук. Отделно това бяха разни писаници на някакъв уж Нобелов лауреат ли що ли дет специално на български освен този материал нищо друго не намерих в нета, а човека супер известен :)
  Компанията имала някакъв препарат Лок или нещо от сорта уникален продукт и никъде по света няма такова чудо. Че пуснете го свободно на пазара ще го утрепете от всякъде, какво от ухо на ухо го предлагате.
  Така, че подкрепям Коста Петков и смятам че има нещо гнило в тази работа прекалено много лъжи и нагласени неща.

  ОтговорИзтриване
 94. Здравейте,
  искам да ви кажа следното!
  Не знам към кои МЛМ компании са се опитали да ви прикачат,но сте много далеч от истината.
  Замисляли ли сте се защо България остава на много заден план в развитието си. Аз ще ви кажа - заради мисленето на хора като вас. Вземете прочетете малко литература по този повод. Извадете статистики и вижте, че например Щатите през 2012 година ще генерират близо 80 милиарда от МЛМ. Вижте един Ранди Гейч, който е станал милионер от МЛМ и то без да е собственик на такава фирма а е едно от звената което вие описвате като губещи. С примера за 36-те човека и как последните са губещи, това не е така защото ако и те закачат към тях други 36 души нещата се променят. Аз сам в бизнеса от 2 години генерирам доход на 3000лв месечно и карам чисто нова кола подарена ми от компанията. През следващото десетилетие само в Щатите ще има нови 10 000 000 милионери от МЛМ. ДА!!!! правилно прочетохте цифрата ДЕСЕТ МИЛИОНА. Искате да ми кажете, че всички фирми за фантоми и лъжливи. Това че не го разбирате не означава, че трябва да го отхвърляте. Колко от вас разбират как действа луната на приливите и отливите, но това че не го разбирате не ви дава право да го отричате то съществува. Това е толкова успешен бизнес в световен мащаб, а вие ми казвате че това е лъжа. Как така все в България ви лъжат а хората печелят.
  СЪВЕТ: СЕДНЕТЕ ПРОЧЕТЕТЕ, ПРОУЧЕТЕ,НЕ ГОВОРЕТЕ ГЛУПОСТИ. ХОРА КАТО ВАС НЯМА ДА ПРОСПЕРИРАТ НИКОГА ВИЕ СТЕ ПРОГРАМИРАНИ САМО ТАКА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ХОДИТЕ НА РАБОТА И ДА СИ ПЛАЩАТЕ СМЕТКИТЕ,НО РАЗМЕНЯТЕ ЛИ ЧАСОВЕ ЗА ПАРИ ТАКА НЕ СЕ ЗАБОГАТЯВА. ЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ КНИГИ НАПИСАНИ ОТ БОГАТИ ХОРА И ВИЖТЕ КАК МИСЛЯТ ТЕ И ЩЕ ВИДИТЕ РАЗЛИКАТА. ТРЯБВА ДА МИСЛИТЕ КАТО ТЯХ ЗА ДА УСПЕЕТЕ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спокойно човек. Не се карай. Всеки може да си мисли и прави като реши за добре. Въпросът не е дали може да се печели или не може то може, от всичко да се печели.
   И по принцип 80 млрд. на фона на повече от 10 трилиона, колкото го дават БВП на САЩ не е кой знае каква чудесия.
   Успех ти желая в работата!

   Изтриване
 95. Защо според вас дадена МЛМ компания продава паста за зъби 150 гр. за 13 лв?Много просто:Дефакто тяхната паста струва примерно 5 или 6 лева , а останалите пари ги даваш просто ей така за да вземат и тези, които са по горе в системата.Но някой ще рече, че тогава и тези които са под мене ще пазарят за себе си и от парите, които ще дадат в повече за даден продукт ще има и за мене.Мхм!!!То тогава става пирамида.Трябва да намираш хора, които да дават за даден продукт повече пари отколкото той всъщност струва, които пък да намират други да правят същото за да си върнат парите.Ето един леко преувеличен пример за да се разбере по нагледно, казвал съм го и преди.Все едно да направя моя МЛМ компания и да продавам паста за зъби 90 гр. по 200 лв. и да твърдя, че щом някой навие друг да се включи и да си купува паста за себе си аз връщам част от парите, а всъщност долния дава от своите пари на горния и ето ти пирамидата готова.В тоя случай продуктът не играе никаква роля, освен да направи компанията легална, а целия "бизнес" става игра на пари(играем си на бизнес).Статистиката колко печели компанията и колко хора са спечелили изобщо не е от значение, все едно да сравняваме колко хора са спечелили от пирамидите.Просто МЛМ са една от многото легални измами по света с цел да се скарат хората помежду си.

  ОтговорИзтриване
 96. Привържениците на МЛМ се опитват да изкарат глупав или страхлив всеки който не се занимава с техния бизнес, твърдят, че хората отхвърлящи МЛМ са ограничени и са свикнали да слугуват на друг срещу заплащане.Това съвсем не е така.Много хора има, които не работят на никого, а си имат занаят и вършат нещо полезно, което им носи пари, независими от шефове и работно време.А и самите маркетингови компании всъщност обсебват и ограничават мисленето на сътрудниците си.Ограбват им личния живот също, както и другите работодатели.Набива им се в главата, че са лидери и че са преуспели, а другите били ограничени и зависими, а е точно обратното.

  ОтговорИзтриване
 97. оставете господина да си върши-нещото си-!и от името на всички които имат успешен МЛМ бизнес го поздравявам с книгата ОСТАНЕТЕ СИ ГЛАДНИ,БЕДНИ И ГЛУПАВИ.
  КОМПЛЕКСАР!!!!!!!!!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много се пениш, нещо, да не ти гони рибките? :)))

   Изтриване
  2. хахахахаха закопа го!

   Изтриване
 98. ГОВОРИМ ЗА МЛМ В КОИТО СЕ НАСЪРЧАВА НАБИРАНЕТО НА СЪТРУДНИЦИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРОДАЖБАТА.И БЕЗ ОБИДИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ДА НЯМА ЯПОНСКИ ШУТОВЕ ПО ГЛАВИТЕ, МНОГО ЛИ Е ЛЕСНО ПО ИНТЕРНЕТ ДА НАРИЧАТЕ НЯКОГО КОМПЛЕКСАР А?НАВСЯКЪДЕ СМОТАНИ ГЕЙОВЕ ДЕТО НА БИЗНЕСМЕНИ СЕ ПРАВЯТ!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. МАЙ БЛОГА СЕ ПОИЗЧЕРПА МАЛКО МИ СЕ СТРУВА И ТАКА И НЕ СЕ РАЗБРА КОЙ Е ПРАВ , КОЙ Е КРИВ И КОИ СА КОМПЛЕКСАСРИТЕ

   Изтриване
 99. Според мен разликата между МЛМ и класическата пирамида е, че при МЛМ има някаква вероятност да спечелят хора и от различните нива не само на върха, макар не много голяма но я има - зависи от човека, познати, връзки, убедителност, наглост и т.н. Но в крайна сметка резултата винаги ще се получи същия както са го сметнали тук. Както винаги говорим в случай че не се набляга на продавания продукт, а на продажба на право на продажба на даден продукт. Но в 90% според мен тези уникални продукти нямат никакъв смисъл разни неща на безбожни цени, който никога няма да могат да се продадат на пазара. Или разни услуги като при Тalk Fusion - за какво му е на човек да плати за неща които може да ползва безплатно. SCI пък предлагат карти за отстъпки, но там пак отсъстват големите търговски вериги, което пак обезсмисля продукта и насочва всичко към продажба на право на продажбата му. А дали ще се включат големите вериги? На тях дали им трябва върволица от посредници е друг въпрос, като така или иначе винаги контактуват с крайния потребител.

  ОтговорИзтриване
 100. РАЗЛИКИ В МИСЛЕНЕТО НА БОГАТИТЕ И БЕДНИТЕ ХОРА
  Богатите хора вярват, че те създават собствения си живот.
  Бедните вярват, че животът просто им се случва.
  Богатите играят играта на пари, за да спечелят.
  Бедните играят същата игра -- за да я загубят.
  Богатите се посвещават на това да забогатеят.
  На бедните само им се иска да са богати.
  Богатите мислят на едро,
  бедните -- на дребно.
  Богатите се фокусират върху възможностите.
  Бедните -- върху пречките.
  Богатите се възхищават на останалите богати и успели хора.
  Бедните мразят всички успели и забогатели.
  Богатите хора се движат в средата на позитивни, успяващи хора.
  Бедните се заобикалят с негативни личности.
  Богатите са склонни да популяризират себе си и своите възгледи.
  Бедните не го правят.
  Богатите са по-големи от своите проблеми.
  Бедните хора са по-малки от проблемите си.
  Богатите хора умеят да получават.
  Бедните не го могат…
  Богатите избират да им се плаща за постигнат резултат.
  Бедните предпочитат почасовото заплащане.
  Богатите обмислят нещата и от двете им страни.
  Бедните мислят едностранчиво.
  Богатите хора се фокусират върху цялостната си стойност.
  Бедните се фокусират върху работната си заплата.
  Богатите са добри в управлението на своите финанси.
  Бедните ги бива само в пилеенето на пари.
  Парите на богатите хора работят здраво в тяхна полза.
  Бедните работят здраво -- за пари.
  Богатите предприемат действие, независимо от страховете си.
  Бедните позволяват на страха да ги спре.
  Богатите хора постоянно се учат и развиват.
  Бедните са убедени, че си знаят всичко.

  Ако умеете да получавате -- значи ще успеете да оцените и този малък подарък. Надявам се той да ви замисли.
  И като Ви замисли Господин Петков и съмишленици...просто преценете от кои " хора " сте !!!???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виждам, че сте много богат... на празни приказки и кухи заучени фрази от книжките на Кийосаки и подобни :)
   Аз пък ви подарявам приказката за "Новите дрехи на царя". Надявам се тя да ви замисли г-н Анонимен. Но май само с надеждата ще си остана.

   Изтриване
 101. Благодарим за подаръка, но нямаше нужда не се харчете другия път за скъпи подаръци

  ОтговорИзтриване
 102. Здравейте,прочетох всички изписани мнения тук и искам да кажа ,че съм абсолютна фенка на г-н Петков!Отдавна не съм се забавлявала така:)Въпреки че неколкократно ви се обясняваше защо тази система е пирамида вие така и не успяхте да го проумеете.Разбираемо е.Подобни МЛМ схеми търсят хора точно като вас,които са неспособни да разсъждават,защото ако можехте отдавна щяхте да сте прозрели:)Отговарят в типични им стил"Пишеш много-не казваш нищо",залагайки най-вече на емоциите.Г-н Петков ,привържениците на МЛМ цитират винаги заплати от 400/500 лева,защото те тъсрят такива хора,използват отчаянието им,за да ги примамят с празните приказки за милиони.Била съм канена на такива сбирки и искам да ви кажа,че там ВИНАГИ обещават бърза и лесна възвръщаемост на парите,така че не ми излизаите с това,че трябва да се рабои много,защото в началото никой не ви го е казал.Това че вие сте се прецакали да го разберете по трудния начин си е ваш проблем.

  ОтговорИзтриване
 103. Повечето случай в тази схема се хващат хора,които не са особено интелигентни,но в същото време нахални.Най-неприятната комбинация.Това нагледно се доказа и от постовете на г-н Анонимен.Последния пирон,който си заби беше това"вдъхновяващо"послание ,което публикува.Трябва да си призная,че когато присъствах на презентацията найстина за момент успяха да ме убедят че мога да спечеля много пари.Не мога да отрека,че са добри в убеждаването.Това е и тактиката.Надяват се да се зарибят на момента.

  ОтговорИзтриване
 104. Priateli naistina e udovolstvie da Vi slusha 4ovek...prosto prodaljavaite da si xodite na rabota za jalti stotinki i samo rassajdavaite po tezi ili onezi sxemi...!!!Togava kogato 4ovek s elementarno mislene iska da ubedi ostanalite v pravotata si to nqkak si izliza smeshni4ko !!! No pak e zabavno...!!! A nie sme tuk za da se ZABAVLQVAME !!!Pliueneto go mogat vsi4ki...tova e qsno,no taktitzite eeee tam ve4eeee ne6tata sa nqkak " zaribqva6tiii " !!!

  ОтговорИзтриване
 105. "Togava kogato 4ovek s elementarno mislene iska da ubedi ostanalite v pravotata si to nqkak si izliza smeshni4ko !!! No pak e zabavno...!!!"

  О, да , определено е така! :)

  ОтговорИзтриване
 106. Цялата работа с въвличане на най-близките ти хора,за да си избиеш парите не ти ли се вижда ограничено и елементарно?Изключително неприятно ми става,когато някой далечен познат ми се обади след 3 години с невероятното му предложение да ме направи богата.Как не се сети да ми звънне за рождения ден или за Коледа,след като толкова се е замислил за мен?Остава само едно усещане,че те използват.Лично аз с капитал от 2000 лева успях да си развия бизнес,така че не се опитвай да ми правиш психоанализа какво мога и какво не.Ако човек има качества винаги ще го оценят.Тази амбулантна търговия,както вече казах е за хора,чиято единствена алтернатива е да са цял живот на работа ,която явно мразят.

  ОтговорИзтриване
 107. Здравейте г-н Петков, имам следния въпрос- ако MLM компанията не изисква първоначална вноска, не изисква минимално месечно, годишно или каквото и да е потребление на продукта от дистрибутора и въпреки това е печеливша и успешна...как се връзва това с пирамидалната структура,която описвате?
  Михов

  ОтговорИзтриване
 108. Здравейте,
  Самите МЛМ компании винаги са печеливши :) , въпросът е колко от дистрибуторите им печелят и колко са на загуба. Най-важното е кой потребява продуктите. Според Федералната комисия по търговия на САЩ, ако над 70% от продуктите се продават на външни клиенти (които не са дистрибутори), тогава всичко е наред. Когато обаче самите дистрибутори са основнияте потребители на стоките, това е пирамида и грубо 99% от дистрибуторите ще са на загуба. Ако искате погледнете и случая с Хербалайф в Белгия: http://www.falseprofits.com/files/8e0ca25551b4ef31cc56d28907106431-33.html#unique-entry-id-33

  ОтговорИзтриване
 109. А в този случай твърдението ви,че МЛМ=пирамида излиза,че не е вярно? Тоест има МЛМ компании, при които всичко е наред и други, които са полу- или направо пирамиди?
  Идеята е,че в чистия МЛМ дистрибуторът е на печалба дори от продажбата на един продукт в кариерата си. Той не го купува, а го "придвижва" от производителя до друг краен потребител.

  Михов

  ОтговорИзтриване
 110. Извинявам се, не видях последващото продължение...там все пак споменавате,че има и читави МЛМ компании. Всъщност една коректна статия не би трябвало да заклеймява МЛМ маркетинга въобще,като някакво фундаментално недоносче, защото това е сериозен бизнес. Факт е,че има агресивни и некоректни фирми, но те не са чист МЛМ маркетинг

  Михов

  ОтговорИзтриване
 111. Не съм твърдял, че ВСИЧКИ МЛМ компании са пирамидални схеми, но тъжният факт е, че ПОЧТИ всички МЛМ компании са пирамиди. Покажете ми компания, в която може да се печели сериозен доход само от продажба на продукти, без рекрутиране. В тези, които не са съвсем пирамиди, на дистрибуторите не им се набива в главите да набират нови дистрибутори, вместо да продават, за да успееш ти трябват маркетингови умения, които средностатистическият човек не притежава и с които човек може да си изкарва добри пари навсякъде, не само в МЛМ. А ако нямаш тези умения, си е просто амбулантна търговия. Така че твърденията от презентациите, че МЛМ е едва ли не някакъв "магически куршум", с който всеки може да успее, не е вярно, което прави МЛМ на практика не по-различен от всеки друг бизнес. За да работи такъв бизнес, той би трябвало да прилича повече на франчайзинг, отколкото на пирамида, т.е. трябва да има разпределение на пазарите - примерно в един квартал да има не повече от 2-3 дистрибутори, а не Сульо и Пульо да стават дистрибутори, от своя страна да набират нови и така в крайна сметка да няма на кого да продават продукти. В един нормален търговски бизнес са достатъчни не повече от 5-6 нива - глобално, по региони, по държави, по области, по градове, евентуално по квартали. А не безкраен брой, като в МЛМ. Също така не би трябвало да има ограничение за продажба на продуктите в магазини. Да не говорим, че при постоянното текучество в МЛМ, планиране и оптимизиране на производството е почти невъзможно. И при всички случаи, една голяма търговска верига би могла да си позволи да купува сходни продукти на много по-ниски цени на едро от производителите и да продава с по-малка надценка, на по-изгодни крайни цени. Както прави Wal-mart в САЩ, например. Приказките за това, колко велики, невероятни и неповторими са продуктите в МЛМ си ги запазете за презентациите.
  А ако според вас, да купуваш всеки месец по няколко кремчета и шампоанчета и да ги продаваш с 5-10 лева по-скъпо на роднини и приятели, като при това харчиш повече пари за продукти за себе си (които иначе едва ли би си купил), семинари, мотивационни книжки, каталози, телефонни разговори и транспорт, време е печелившо занимание, тогава ОК, дистрибуторите са на печалба :) Просто разделете оборота на някоя МЛМ компания на броя дистрибутори и ще получите средния оборот на човек - ще видите, че е трагично малък и отново много малък брой хора на върха вземат по-голямата част от печалбите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има компании и компании, по същия начин мога да кажа "Почти всички адвокати са мошеници и почти всички съдии са корумпирани", и после да обобщя "Правото и съдът са пълна глупост- такива неща не ни трябват."??? Защо не кажете конкретно: компания Х и Y са почти пирамиди, но пък Z са коректни? Всъщност имате ли представа как да се отличи "добрата" МЛМ компания от лошата? Да, може би са малко, но също така са малко качествения мениджър, качественото жилище, качествения магазин, качествената реклама и пр.-просто факт от живота.
   "Добрата" МЛМ компания развива и обучава сътрудниците си, вкл. и на маркетингови умения. Малко хора се раждат лидери или търговци- обаче е факт,че МОГАТ да се научат да бъдат такива. Всъщност продажбите са резултат повече на това какво ДОВЕРИЕ ти имат познати и приятели,а не толкова на маркетингови умения.
   Да, не е вярно че всеки ще успее в МЛМ. Както навсякъде в живота и тук успяват най-мотивираните, най-ентусиазираните, най-концентрираните и прочие с "най"-качества.
   "Добрата" МЛМ компания не продава някакъв тайнствен продукт. Тя се отличава от другите,че почти същото нещо може да бъде купено и по друг начин.Е няма да е точно еднакво,но почти. Само че купуването чрез МЛМ компания има определени предимства.
   По отношение на насищането на пазара- всеки да мисли с главата си, да проучи собствения си пазар. Има ли или няма шанс- както ако отворя закусвалня в район с 5 други закусвални ще си помисля имам ли пазар и какво мога да предложа в отличие на другите за да завзема дял от пазара, нали е нормално така?
   В сметката с оборота делен на дистрибуторите има и една грешка. Много хора се записват за дистрибутори, просто за да ползват продуктите с отстъпка, без да имат някакво намерение да развиват бизнес.
   Семинари, книжки, телефон- голяма инвестиция ли ви изглежда? Кой друг бизнес може да се започне с по-малко пари? Да, може и да не избиеш 100-150лв или пък да реализираш нищожен приход. Обаче всичко зависи от теб, ако не можеш се отказваш, както става и със всеки друг "традиционен" бизнес. Или да оплюем бизнеса по принцип,защото в него няма нищо сигурно?

   Михов

   Изтриване
 112. Ясно ми е, че обичате да се правите на ударени :) Ако компанията продава "възможност за забогатяване", а не продукти, независимо дали го заявява в прав текст или не, значи на практика е пирамидална схема. Ако основната част от клиентите са самите дистрибутори, компанията на практика е пирамидална схема.
  Не искам да давам определения за конкретни компании, най-малкото защото са много обидчиви и като нищо може да ме подгонят с адвокати :) Аз ви казвам критериите, а пък всеки има глава на раменете си да прецени дали иска да се занимава с подобно нещо и дали конкретна компания е пирамида или не.
  Всяка компания, която позволява и пропагандира неограничено разрастване на дистрибуторската мрежа (пирамида), ГАРАНТИРА неуспех на дистрибуторите на долните нива, които, както съм показал ВИНАГИ са повече от половината (в най-добрия случай). Да, започваш "бизнес" с малко пари и най-често се оказва че евтиното си е евтино и че с трици маймуни не се ловят. Трагичното е, че на въдицата обикновено се хващат хора, които не са в цветущо финансово положение и профукват пари и време за занимание, което е обречено на неуспех. Да не говорим за психическата травма от това, че им се натяква, че неуспехът им се дължи на тях самите, въпреки че всъщност самата система ги обрича на неуспех.
  И след като "Много хора се записват за дистрибутори, просто за да ползват продуктите с отстъпка, без да имат някакво намерение да развиват бизнес", тогава на кого дистрибуторите ще продават продукти с надценка? Това просто ги лишава от истински клиенти и ги кара да рекрутират. И защо МЛМ компаниите се хвалят с общия брой на дистрибуторите си, а не само с броя на активните? Хем се хвали, че имаме еди-си-колко хиляди дистрибутори, хем половината от тях на практика не са никакви дистрибутори. Добре, намали броя на дистрибуторите наполовина, дори на една трета и сметни пак средния оборот - цифрите отново са СМЕШНИ.

  ОтговорИзтриване
 113. Добре приятелю, кажи ми какво искаш да внушиш със статията си?
  "На първо място, МЛМ компаниите работят по пирамидална схема. Предполагам, всички си спомняте печално известните финансови пирамиди, в които хиляди хора изгубиха много пари.." Тук се внушава МЛМ=пирамида, така ли е?
  "...тогава на кого дистрибуторите ще продават продукти с надценка? Това просто ги лишава от истински клиенти и ги кара да рекрутират"
  Явно системата не ти е известна- ако клиентът реши да стане дистрибутор, ще получи и част от комисионната за продажбата на продукта. Останалата част ще я получи цялата линия над него. Да той няма да е на печалба, просто ще е купил продукта с някакво намаление. Което означава,че теоретично е възможно всички клиенти да се запишат за дистрибутори и разбира се в този ТЕОРЕТИЧЕН случай, огромната част ще са дистрибутори-клиенти и няма да печелят.
  И не знам какво неясно казах- всеки да мисли с главата си, дали ще има пазар ,дали ще може да развива дистрибутори! Шанс има всеки, всички почват от 0 и няма гаранция за никого! Включително и да се провалят и висши нива, но изцяло поради собствени грешки,а не поради липса на пазар.На презентации може да се казва всичко, не мога да поема отговорност за това, познавам компании ,в които не се говорят глупости, нито пък се натяква че хората са некадърни. Само,че вие държите да заключите,че въобще МЛМ системата е пълен боклук.

  Михов

  ОтговорИзтриване
 114. Това са някакви твои интерпретации и избирателно цитиране. Аз изрично съм написал:

  "Отново напомням, че говоря за МЛМ компании, в които изграждането на "мрежи" се насърчава много повече от самите продажби. Ако съществена част от приходите идват от продажби към крайни клиенти, тогава най-долните нива също имат шанс да покрият разходите си и да излязат на печалба."

  и

  "Естествено, има и МЛМ компании, които наистина се занимават с продажби към крайни клиенти - при тях наистина всеки има шанс да спечели, понеже има приток на пари отвън - от хора, неучастващи в системата."

  Известна ми е системата. И на теб, предполагам ти е известно, че надценката, която можеш да сложиш, когато продаваш на външен клиент е доста по-голяма от процента, който вземаш, когато
  същият човек купува като дистрибутор. Щом е толкова лесно, просто и безплатно да станеш дистрибутор и да купуваш на дистрибуторските цени, защо направо не продавате на тия цени и защо изобщо наричате хората, които пазаруват така "дистрибутори" или "сътрудници"?
  Пак ще повторя - ако компанията продава "възможност за забогатяване", а не продукти, независимо дали го заявява в прав текст или не, значи на практика е пирамидална схема. Ако основната част от клиентите са самите дистрибутори, компанията на практика е пирамидална схема.

  Съгласихме се, че всеки може да мисли с главата си, да прочете и да прецени кой крив, кой - прав. Аз съм си написал моето мнение и съм го обосновал, както в статиите, така и в коментарите. Няма да обяснявам по сто пъти едни и същи неща.

  А ти на коя компания си дистрибутор?

  ОтговорИзтриване
 115. Добре за да си обобщя моето мнение, статията ти е до голяма степен манипулативна. Половината от нея обяснява принципа на финансовата пирамида, което няма нищо общо с МЛМ. След това говориш за компании, в които дистрибуторът е ЗАДЪЛЖЕН да купува продукти- това също не е МЛМ, а някакво подобие с цел бърза печалба. Внушаваш,че нямало конкуренция- ами дали са добавки, козметика, тенджери, подобни продукти и по-евтини и по-скъпи могат да се купят от магазини съвсем спокойно. Мога да те уверя,че хората дори роднини и близки приятели не са тъпи- ВИНАГИ купуват поради собствена изгода, и ако един път продукта не им хареса, втори път просто няма да има, да не говорим ако им се стори скъп. Конкретно на въпроса за дистрибуторите- естествено по-изгодно е да се продава на краен клиент, дистрибутор може да стане по собствено желание ,ако иска да продава и той или пък по някакви причини реша,че искам точно този човек да купува стоките с отстъпка ,като от тази сделка ще печеля по-малко.
  Прав си, няма какво да пишем повече, държах да има и сериозни различни мнения. МЛМ е съвсем сериозен бизнес, но не е за всеки и внимателно подбирайте компанията.
  Никъде досега нямаше споменати компании, няма да направя изключение с моята. Бих ти я казал на лично съобщение,ако държиш.

  Михов

  ОтговорИзтриване
 116. Представител на МЛМ да те нарече манипулативен си е направо комплимент :) При положение, че на пръсти се броят компаниите, които не работят по описания от мен начин, не продават "бизнес възможност", не обещават бързо забогатяване, не наемат всеки срещнат и т.н., дали все пак нямам поне малко основание да обобщавам, как мислиш? Дистрибуторът може да не е ЗАДЪЛЖЕН да купува (освен ако няма задължителен месечен оборот), просто му се дава да разбере, че ако иска да успее, е, да кажем, СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да си купува, "за да се запознае с продуктите" и т.н. Като казвам, че няма конкуренция, имам предвид сред самите дистрибутори, а не сред така или иначе липсващите крайни клиенти - защото мотивацията на дистрибутора да купува продуктите на компанията си, съвсем не се основава на конкурентноспособността и качеството на самите продукти спрямо другите на пазара.
  Но в твоя случай, разбира се, всичко е МНОГО по-различно. "Не съм от тях, как' Сийке!". Има си хас.
  Просто ми стана любопитно, коя е тази така доблестна МЛМ компания

  Между другото, чете ли другата статия в блога :От пирамидите до МЛМ - една крачка? Имам чувството, че не си.

  ОтговорИзтриване
 117. Интересно е откъде идва доста личното ти е емоционално отношение към МЛМ, но това не е моя работа, разбира се.
  Мотивацията на дистрибутора се основава ТОЧНО на качествата на продукта. Няма как със заплахи, натиск, внушения някой, колкото и да е тъп да си купува нещо, не знам по-очевидно нещо дали има! И как ще продаде нещо или ще спонсорира друг дистрибутор, ако не е убеден категорично,че продукта е добър?? Не знам дали си се занимавал с продажби, но хората усещат неискреността, неубедеността и не купуват, първото нещо е да се спечели доверието им. Тази схема, която я описваш не е МЛМ бизнес, в него няма бърза печалба и ако някъде се практикуват подобни схеми, това значи че компанията е обречена да потъне за много кратко време.
  Четох ти и другата статия, разбира се -та в нея има цели 2 изречения, които могат да накарат читателя,да не изтръпва чак толкова много като чуе МЛМ. Е заглавието й е доста категорично, от сорта "От знахаря до лекаря- една крачка!", нищо че разликата е от небето до земята.
  Понеже за да напишеш всичко това ,явно си запознат с МЛМ компаниите у нас, знаеш кои и колко са полу- или пирамиди ще ти кажа: тази, в която съм е официално от 13г в България, конкурира се с десетки други компании /не МЛМ обаче/, продуктите не са добавки, алое вера, прахосмукачки, козметика, тенджери. Няма публикувани обяви за "наемане" на хора, няма реклами, не обещава бързо забогатяване. Логото е в син цвят:) Мисля, че за човек отлично запознат с МЛМ бизнеса няма да е проблем да се досети.

  ОтговорИзтриване
 118. Сещам се, продавате застраховки, нали? Така и не разбрах, по какво точно се отличавате от другите МЛМ компании? Да не би да не искате пари? Искате - за чанта, за бланки, за семинари и т.н., отделно разходите за телефони, заведения, където да водите клиенти и др. Щото една чанта от изкуствена кожа, няколко бланки на химизирана хартия и няколко химикалки са сериозен разход, който вашата сериозна компания не може да си позволи. Обучавате дистрибуторите? Всички МЛМ компании го правят. Но дистрибуторите си плащат, вашата сериозна компания не може да си позволи да инвестира в хората, които й носят печалба. И въпреки обученията, над 90% от дистрибуторите не успяват да се научат и са на загуба, а около 60% се отказват още през първата година - явно обученията не са много ефективни. При вас как са тези цифри? Да не би при вас дистрибуторите да не си купуват вашите застраховки? Ами представяш ли си, как ти, като дистрибутор, обясняваш разпалено колко са велики продуктите ти, и клиентът те пита: "А ти имаш ли такава застраховка?" Как ще му кажеш, че нямаш или че си се застраховал в друга компания? Какъв избор имаш тогава? Да не си официално задължен, но ДЕ ФАКТО щеш - не щеш - застраховаш се. Супер, всеки дистрибутор е сигурна сделка за компанията. С какво вашият бизнес е по-добър от "традиционния бизнес" от гледна точка на дистрибутора? За самата компания определено е добър - безплатна реклама, няма големи разходи за материали, обучения, реклама, офиси и т.н. Прекрасно. Но каква е ползата за обикновения дистрибутор? Какво повече ще получи във вашия МЛМ, което няма да получи в другите? Той пак си плаща всичко, включително трябва да се самоосигурява, обикаля всичките си познати, отново за своя сметка, няколко от познатите му може да се навият да сключат застраховка и... най-често е до там с "бизнеса". Да заповяда следващият със своите 100 контакта. Изключително много ме съмнява процентът на губещите при вас да е по-различен от този в другите МЛМ-и - а именно над 90%, най-често 97-99% Колко ви е годишният оборот и колко дистрибутори имате? Колко човека имаш в даунлайна си и колко от тях реално, след приспадане на разходите печелят сума, колкото средната заплата, да речем? И докога? Какъв процент от продажбите са на външни клиенти? Предполагам, че при вас процентът е по-висок, отколкото при другите МЛМ-и, но колко? Над 70% ли е?
  И не на последно място, как всеки хванат от улицата се превръща в застрахователен консултант само след няколко семинара? Кой гарантира качеството на самите консултанти? Как се гарантира, че клиентите ще получат качествена консултация? Някакъв изпит или критерии има ли? Или два три семинара и хайде - юруш на маслините? Някой спира ли некадърните?

  ОтговорИзтриване
 119. И конкретно само спестовна застраховка-живот.
  Имаш хубави въпроси ,но някои са направо смешни. Искали сме пари?? Има ли бизнес, който можеш да започнеш със 150лв (разходите за един семинар и една папка с материали)?? Има ли такъв бизнес, отговори ми конкретно? Или бъркаш МЛМ с назначаване на работа? Повтарям за да е ясно- това е бизнес,а не работа на трудов договор. НЯМА гарантирани приходи и това се обяснява на всеки ПРЕДИ въобще да опита. Обученията в нашата компания са БЕЗПЛАТНИ, за другите не знам. И напротив в сериозните хора се инвестира- обучават се в чужбина, отново напълно безплатно. За да съм напълно коректен-да месечните семинари са платени,защото са с нощувка в хотел и вечеря, но за да се започне е необходим само един такъв, дали ще отиде на следващите е по собствена преценка.
  Защо се отказват дистрибуторите? А защо се отказват или фалират започващите какъвто и да е друг бизнес? Отговори си на това. Нямам идея какъв е процента при нас, знам обаче,че огромна част се отказват и не са си направили собствена застраховка. Това по въпроса за "дистрибутора сигурна сделка" за компанията. Впрочем ако разчитаме само на собствена "продукция" да сме умрели от глад досега. Погледни премийни приходи в сайта на КФН, става дума за десетки милиони годишно. А ти сериозно ли си мислиш,че някой ще сключи договор за 15-20г да спестява сериозна сума САМО за да стане дистрибутор?? Още нещо- правилно си разбрал същината на МЛМ бизнеса- не можеш да пробиеш без да употребяваш продукта, но при нас всеки с договор от ДРУГА компания е с идеални шансове за успех и без да си купува от "нашите" продукти. Защо ли? Защото пазарът ни е на ниво да имам или да нямам, а не колко и от коя компания.
  Каква е ползата за дистрибутора в сравнение с "традиционния бизнес"? Ами нищожен начален капитал, няма наеми, няма изискване за минимална продукция, няма разходи за наемане на хора, няма работно време и прочие. Ако не знаеш ВСЕКИ бизнес е длъжен да се самоосигурява в България, ние не можем да направим изключение. Има начини ,данъчно обосновани, сумите за това да са минимални поне в началото.
  100-те контакта и кой докъде бил няма какво да коментирам. Ти със собствен бизнес занимавал ли си се сега или някога въобще?
  Кой спирал некадърните? А кой спира от некадърни брокери, некадърни строители, некадърни, инженери, юристи, лекари, счетоводители? Всъщност за последните има държавни изисквания и пак има некадърни. Когато за нас се появят държавни изисквания те ще се спазят, бъди сигурен.

  ОтговорИзтриване
 120. Днес и аз бях на презентация на МЛМ Фирма-SCI:)Противно на очакванията ми,хората които я водеха бяха шокиращо некадърни.Първия половин час почти ме приспаха.То и те бяха доста заспали.Много лошо впечатление прави ,когато "Сериозни бизнесмени",изкарващи(по техни думи) по 25 000 лева на месец говорят силно диалектно(мякат).В общи линии първата част се състоеше от някакви сложни слайдове,които запознаваха бъдещите сътрудници с 20-те вида бонуси,които могат да получават,а във втората част вече говореха с ЦИФРИ.Отново объркаха всички ни с някак графики на къси крака,дълги крака,бизнес дърво,родослвно дърво ала бала.Кулуминацията беше ,когато показаха възможните заплати,стигащи до 100 000 лева.В този момент момчето,което ме беше поканило ме погледна с изключително доволна усмивка,явно очакваше да прочете възхищение в погледа ми :))) Бяха поканени предимно заблудени студентчета,на които няма как да им е ясно,че лесни пари няма.Имаше и няколко много възрастни човека,за които ми стана жал.Като цяло не можах да разбера колко трябва да харча аз и хората ,които зарибя за да вземам тази заплата от 25 000 лева,то едва ли някой е разбрал,щото те самите не казаха:)Но като гледам с какви бакалии и бензиностанции по периферията на София са сключили договори SCI..:)Не мога да си обясня как хората им се връзват тя беше толкова жалка цялата презентация,че ума ми не го побира.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иди отново на презентацията им! Явно нещо не си разбрал! Да не казвам "нищо" ! Дано да си късметлия и да се случи по-компетентен лектор , който да ти представи информацията без диалекти (явно това те разсейва). Аз лично имам 3К ранг там и твърде малка мрежа за сега! Ако ти си съсредоточен повече във възможността и си вярваш ,че ще се научиш да бъдеш лидер- поздравления ,действай! Ако ли не те влече лидерството в такава компания, то никой не може да те насилва да си бизнес партньор! Може да си само клиент и да се възползваш от отстъпките на постоянно разрастващата се мрежа от търговци! Ако и това не те устройва,правото ти на избор и начин на живот си е твое! Бъди си жив и здрав и си бачкай където ти е удобно за пари, които НЕ ТИ определяш! Държа да добавя, че компанията за която говориш има за цел да изгради лидери в МЛМ-а и да извади скритите или подтиснатите качества в начинаещите Бизнес Партньори! БП: Цанев

   Изтриване
  2. Как не те е срам? Колко "нещастни" душици завлякохте или завлякоха твоите работодатели? Разбихте вече няколко семейства, пропиляхте стотици човешки съдби, какво още ви трябва Г-н Цанев?
   Жалко, че Съдебната система у нас не функционира! Жалко, че управляващите са точно толкова безпощадни към българския наорд! И Жалко за Вас, защото волю-неволю сте станали съучастник в една измама, която в много страни се наказва със затвор.

   Изтриване
 121. Благодаря ви! Г-н Kosta Petkov за това,че ми отворихте очите с този блог.Вчера ме зарибяваха с тази глупост,но ми се видя прекалено красива приказката за да е истина потърсих и другата гледна точка тоест "негативната" и се очудих,че почти няма негатвни коментари за МЛМ освен тук.Аз съм преди всичко реалист.Не обичам да живея в заблуда и тези изсмукани от пръстите немогат да ме заблудят.Уповавам се само на фактите!
  Благодаря ви още веднъж.

  ОтговорИзтриване
 122. Г-н Петков, за мен бе истинско удоволствие да прочета вашите коментари, изпълнени с желязна логика, аргументи, и всички те поднесени с тънко чувство за хумор :). Разбира се, че съм и съгласна с тях - математиката си е точна наука и верният отговор е винаги само един; именно и за това никой от опонентите не успя с обективни доводи да успори Вашите съждения.

  ОтговорИзтриване
 123. Наистина е време за прокуратурата,то е ясно че КЗП не може или не иска да ги озапти тия наглеци неземни.Дали поради рушвет или от липса на правомощия на комисията-пирамидата си продължава да бачка,даже вече завличат и хора от чужбина и се хвалят с това из профилите си! Но удара трябва да е бърз,защото доста дълго се задържаха-4 години, и не е далеч момента,в който двамата мръсника ще си измият ръцете и ще излязат чисти.За какво мислите създадоха немското дружество точно в този момент? Всичко са пресметнали и запланували,никой техен ход не е случаен.И децата им знаят всички мръсотии в детайли,само отговорните органи както винаги- не. Ае задействайте се вече,щото сериозно ни писна от тия сектанти противни и някой скоро ще обърне дебелия край вместо вас.Подхващайте ги наред по ДДС,данъци,осигуровки,годишни отчети,право на взимане на лични данни от бизнес-партньорите.Проверете специално колко процента от приходите им са от пирамидални продажби на бизнес класовете и колко-от продажбата на карти и пасивен доход.Ние ще ви кажем- поне 90:10.Ако за вас и това не е пирамида,направо закривай и НАП, и КЗП и тем подобни,за какво ги има.

  ОтговорИзтриване
 124. Поздравления г-н Петков.Смятайте, че сте постигнали поне част от целта си.Ще откажете много хора още преди да са се хвананли на въдицата.

  ОтговорИзтриване
 125. Говорят, действат и мислят като секта'

  ОтговорИзтриване
 126. Говорят, действат и мислят като секта'

  ОтговорИзтриване
 127. Още по-смешни стават защитниците на sci към днешна дата при положение че,фирмата официялно е закрита.Някои ще ми покаже ли виртуалният си офис?Хайде се някой защитник на МЛМ схемите да ми каже как резултатите зависят само от човека,при положение че,много трудолюбиви бизнес партньори един ден просто откриха че сайта на фирмата е спрян.В този миг техният "бизнес център" се изпари.На бизнесмените им остана да пият една студена вода(нещо за което бяха многократно предупреждавани).Да не говорим за оная пирамида с gps тракерите дето имала гарантирани клиенти за стотици милиони,но нямала пари да купи gps-те.Та за това се нуждаела точно от моите пари и щяла да ми ги върне с 300% лихва вместо да вземе от банка с обичайните 10%.

  ОтговорИзтриване
 128. Много често защитниците на млм наричат включването в тяхните структури "стартиране на собствен бизнес".Тема на отделен разговор е доколко е уместно да се използва думата бизнес.Но определено НЕ Е собствен.Притежателите на истински СОБСТВЕН БИЗНЕС във всеки един момент МОГАТ да продадът своя бизнес на друго лице което, да продължи да го развива.На вас уважаеми млм "бизнесмени" някой ще ви разреши ли да продадете или преотстъпите уж собственият ви бизнес на някого.Нека позная не.Но иначе пишете че нямате шеф.Какво би се случило с дългогодишно развиваният "бизнес" ако някой млм "бизнесмен" не дай си Боже умре.Неговите деца ще наследят ли дългогодишно развиваният "бизнес"?Нека позная -пак не.И за финал ще добавя.Фалитите изчистват икономиката от лоши идеи и кадри.За всички ни е по-добре такива лапни шарани да инвестират времето и парите си в пирамида отколкото да наводнянат пазара с поредната неграмотно управлявана фирма.Която заради необразовано управление повлича може да повлече целият бранш към дъното.И още нещо, много хора смятат че организаторите на пирамиди са много добри в промиването на мозъци.Всъщност ги надценяват ,по-същественият процес е СЕЛЕКТИРАНЕТО.Още с приемането на членове се подбират хора които не обичат да мислят, смятат или работят,но пък изкат бързо да забогатеят.Припомням на модератора че форумите и блоговете имат повече читатели отколкото писатели.Хубаво е да се придържа към стегнат вид приятен за четене.Коментари на шлокавица неизп озването на аргументи в споровете,неотговарятето на зададени конкретни въпроси,обидни квалификации и откровенното мерене на п....и не полезно и приятно за четене.Желая на всички здраве.

  ОтговорИзтриване
 129. ЕЙ некомпетентен идиот я напрао се откажи щото си мега зле , ако ти обещая 99 % от продажната цена че е за теб и ти си мързелив и нямаш нито една продажба пак ще казваш че е измама и че си преебан хахах ай стига си занимавал хората с твоито тъпо мнение

  ОтговорИзтриване
 130. Много ви благодаря г-н Петков аз лично бях на среще с МЛМ--това си е СЕКТА,не успяха да ме убедят изобщо.Занимавам се с бизнес от 20 год..имам висше по маркетинг и счетоводство,мога да споделя че онези сектанти дори нямат никакви познания в тези области,по скоро залагат на заучени фрази и психоатака.Зададох елементарен въпрос на техният наи успешен продавач на 100 лж ддс колко е?..Тои горкият ми отговори 20 процента..да ама не..толкоз с тези сектанти необразовани..

  ОтговорИзтриване